Awgrymiadau ar gyfer Gwella Poblogrwydd eich App Symudol Yn ystod y Gwyliau

siop apiau symudol

Mae marchnata apiau bob amser wedi bod yn ffactor allweddol wrth gyfyngu ar apiau rheolaidd o apiau llwyddiannus. Gall ymgyrch farchnata dda nid yn unig wneud y cynnyrch yn fwy deniadol ond hefyd ddod ag ef i sylw mwy o bobl. Ac weithiau, dyna i gyd sydd ei angen ar ap. Mae yna lawer o apiau da nad ydyn nhw'n cael bron cymaint o drawiadau ag y maen nhw'n eu haeddu oherwydd bod eu hymgyrch farchnata yn ddiffygiol neu'n anghywir wrth ddal hanfod yr ap.

Gyda'r Flwyddyn Newydd yn dod hefyd, bydd llawer o bobl yn prynu ffonau newydd, y bydd yn rhaid iddynt ailosod eu apps arnynt. Mae hwn cystal amser ag unrhyw un i ddechrau cynnal a chadw ar eich app a sicrhau bod eich un chi ymhlith y meddalwedd sy'n cael ei drosglwyddo drosodd ac nid ei daflu yn unig. Yn yr erthygl hon, byddaf yn archwilio rhai ffyrdd gwych o wneud hynny datblygwyr ap symudol defnyddio'r tymor gwyliau sydd ar ddod er mantais iddynt a hybu perfformiad cyffredinol eu apps yn y farchnad trwy farchnata â ffocws.

Eicon Ap Symudol: Eich Argraff Gyntaf

Pan fyddwch chi'n pori'r siop apiau, y peth cyntaf rydych chi'n sylwi arno yw a eicon ap symudol. Gall y ddelwedd fach honno wneud gwahaniaeth rhwng person yn tapio ar eich app neu'n parhau i bori. Siawns nad yw pawb o leiaf unwaith wedi profi sefyllfa lle byddent yn hepgor gwirio ap oherwydd bod ganddo eicon cydraniad isel a oedd yn anneniadol yn unig. Bydd dod o hyd i ddelwedd apelgar, cŵl yn cynyddu nifer y trawiadau y mae eich apiau yn eu cael yn sylweddol.

Mae harddwch yn gyffredinol, ac mae pawb yn cael ei ddenu ganddo. Dyna pam y mae'n rhaid i estheteg marchnata ap fod ar y pwynt. Ar ôl ei hagor, rhaid i dudalen eich app barhau lle gadawodd yr eicon. Rhaid i ddatblygwyr ddarparu rhai sgrinluniau ap gwych sy'n dal yr hyn y mae'r app yn ei olygu, yn ogystal â fideo demo app sy'n egluro ymhellach fanteision lawrlwytho'r ap, mewn ffordd sy'n ddymunol yn weledol.

Hyrwyddo Ap Symudol: Chwarae i'ch Cryfderau

Mae'r gwyliau rownd y gornel yn unig. Mae hyn yn golygu y bydd llawer o bobl yn symud eu ffocws o'r hyn maen nhw'n ei wneud fel arfer neu'n chwilio amdano ar eu dyfeisiau i bethau sy'n gysylltiedig â'r gwyliau sydd i ddod. Mae hwn yn gyfle gwych i chi gynyddu busnes. Tra bod y tymor gwyliau ar y gweill, mae'n bwysig deall beth fydd pobl ar ôl, a cheisio gweithredu'r wybodaeth honno yn eich app a'r hyn y gall eich ap ei ddarparu i ddefnyddwyr nawr yn fwy nag erioed. Efallai y bydd rhai enghreifftiau yn cynnig bargeinion ar bethau sy'n gysylltiedig â gwyliau fel cynhyrchion addurno'r Nadolig Os ydych chi wedi datblygu ap symudol manwerthu.

Gall unrhyw beth o ostyngiadau cynnyrch a phartneriaethau gyda darparwyr gwasanaeth gwyliau cymwys i roi naws gwyliau i'ch ap eich helpu i roi hwb i drawiadau ap a gweithgaredd defnyddwyr. Ynglŷn â'r olaf, mae'n syniad da addasu'ch app fel ei fod yn ysbryd y Nadolig, a dyna mae pawb yn chwilio amdano yn y cyfnod hwn. Os mai gêm symudol yw eich ap, fe allech chi ychwanegu thema Nadolig ar gyfer eich cymeriadau neu'ch lleoliadau, neu weithredu lefel ar thema'r Nadolig.

Hysbysebion Ap Symudol: Amseroedd Chwarae Tweak Ad

Mae'n werth ystyried bod y tymor gwyliau'n awgrymu y bydd llawer o bobl yn treulio mwy o amser gartref na hynny fel arfer. Mae hyn yn golygu, wrth bori ar y rhyngrwyd neu ddefnyddio apiau, y byddant yn llawer mwy tueddol o ail-wylio hysbyseb dim ond oherwydd bod eu hamser a dreuliwyd ar ddyfeisiau wedi cynyddu'n sylweddol. Mae'n syniad da addasu pa mor aml mae'ch hysbysebion yn chwarae yn eich app fel nad ydyn nhw'n dod yn niwsans i'r defnyddiwr. Bydd cael eich bomio gyda'r un hysbyseb trwy'r dydd yn fwy tebygol o wneud i'r defnyddiwr roi'r gorau i'ch cynnyrch yn gyfan gwbl, heb sôn am edrych ar eich bargeinion gwyliau melys.

Lawrlwytho Ap Symudol: Addasu ar gyfer Mewnlifiad Defnyddwyr

Bydd y cyfnod sydd i ddod yn amser o rannu a rhoi anrhegion i'ch anwyliaid. Mae hyn yn golygu y bydd nifer fawr o bobl yn derbyn ffonau newydd. Hefyd, yn dibynnu ar natur eich app, bydd y gwyliau fwy neu lai yn rhoi hwb naturiol i'ch cap defnyddiwr. Yr hyn y mae hyn i gyd yn ei olygu yw bod nifer fawr o ddefnyddwyr newydd yn mynd ar eich ffordd. Mae'n gyfle gwych i ychwanegu rhywfaint o farchnata newydd-ddyfodiaid i'r ap, fel bargeinion cŵl i ddefnyddwyr newydd neu becynnau eraill sy'n pwysleisio bod y defnyddiwr yn newydd.

Casgliad

Wedi dweud hynny, mae gwaith datblygwyr apiau wedi'u torri allan ar eu cyfer. Nid yw'r tymor gwyliau yn rhywbeth i gael ei ddychryn ganddo fel datblygwr apiau, ond yn hytrach mae'n rhywbeth i'w ystyried yn her i dyfu. Y rhan orau yw y bydd y cylch yn ailadrodd a phob blwyddyn bydd gennych fwy o fewnwelediad ar sut i fynd at y gwyliau.