Gwella Perfformiad Magento a'ch Canlyniadau Busnes

clustrix

Cydnabyddir Magento fel platfform e-fasnach gorau, gan bweru hyd at draean o'r holl wefannau manwerthu ar-lein. Mae ei sylfaen ddefnyddwyr enfawr a'i rwydwaith datblygwyr yn creu ecosystem lle gall bron unrhyw un, heb lawer o arbenigedd technegol, gael safle e-fasnach ar waith yn gyflym.

Fodd bynnag, mae anfantais: gall Magento fod yn drwm ac yn araf os nad yw wedi'i optimeiddio'n iawn. Gall hyn fod yn ddiffodd go iawn i gwsmeriaid cyflym heddiw sy'n disgwyl amseroedd ymateb cyflym o'r gwefannau maen nhw'n ymweld â nhw. Mewn gwirionedd, yn ôl a arolwg diweddar gan Clustrix, Byddai 50 y cant o unigolion yn siopa yn rhywle arall os oes gan wefan lwytho tudalennau'n araf.

Mae'r galw cynyddol am gyflymder gwefan wedi symud gan wella perfformiad Magento i frig y rhestr ar gyfer y mwyafrif o ddatblygwyr proffesiynol. Gadewch i ni edrych ar dair ffordd y gall cwmnïau wella perfformiad eu platfform Magento.

Lleihau ceisiadau

Mae cyfanswm nifer y cydrannau ar dudalen benodol yn cael effaith sylweddol ar amseroedd ymateb. Po fwyaf o gydrannau unigol, y mwyaf o ffeiliau unigol y bydd yn rhaid i'r gweinydd gwe eu hadalw a'u rhoi i'r defnyddiwr. Bydd cyfuno ffeiliau JavaScript a CSS lluosog yn lleihau cyfanswm y ceisiadau y mae angen i bob tudalen eu gwneud, gan fyrhau amseroedd llwytho tudalennau yn sylweddol. Yn ddelfrydol, mae'n well lleihau cyfanswm y data y mae angen i'ch gwefan ei arddangos ar gyfer pob golwg tudalen - cyfanswm maint y cais tudalen. Ond, hyd yn oed os yw hynny'n aros yr un peth, bydd lleihau cyfanswm y ceisiadau am gydrannau a ffeiliau yn gwella perfformiad yn amlwg.

Gweithredu Rhwydwaith Cyflenwi Cynnwys (CDN)

Rhwydweithiau Cyflenwi Cynnwys caniatáu ichi ddadlwytho delweddau eich gwefan a chynnwys statig arall i ganolfannau data sy'n agos at eich cwsmeriaid. Mae lleihau pellter teithio yn golygu y bydd y cynnwys yn cyrraedd yn gyflymach. Ar yr un pryd, trwy ddadlwytho'ch cynnwys o gronfa ddata eich gwefan, rydych chi'n rhyddhau adnoddau i ganiatáu hyd yn oed mwy o ddefnyddwyr cydamserol, gydag amseroedd ymateb tudalen hyd yn oed yn well. Mae gweinydd eich cronfa ddata yn gweithio orau ac yn fwyaf effeithlon pan all barhau i ganolbwyntio ar greu, diweddaru, cadarnhau a chwblhau trafodion. Mae cynnal darllen yn unig yn eich cronfa ddata yn creu llwyth a dagfa ddiangen anochel ar gyfer safleoedd e-fasnach traffig uchel.

Ffurfweddu gweinydd eich cronfa ddata yn gywir

Mae Magento yn gwneud ymholiadau union yr un fath â gweinydd y gronfa ddata bob tro yr edrychir ar dudalen, er nad oes llawer o newidiadau yn yr ymholiadau hyn dros amser. Rhaid adfer y data o'r ddisg neu'r cyfryngau storio, eu didoli a'u trin, ac yna eu dychwelyd i'r cleient. Y canlyniad: dipiau mewn perfformiad. Mae MySQL yn cynnig paramedr cyfluniad adeiledig o'r enw query_cache_size sy'n dweud wrth y gweinydd MySQL i storio canlyniad yr ymholiad er cof, sy'n llawer cyflymach na chyrchu o'r ddisg.

Dylai lleihau ceisiadau, gweithredu CDN a ffurfweddu gweinydd cronfa ddata MySQL, wella perfformiad Magento; fodd bynnag, mae mwy y gall busnesau ei wneud o hyd i wneud y gorau o berfformiad safle yn gyffredinol. I wneud hynny mae angen i weinyddwyr gwefannau e-fasnach ail-werthuso'r gronfa ddata ôl-gefn MySQL honno'n llwyr. Dyma enghraifft o wrth raddio MySQL yn taro'r wal:

perfformiad magento mysql

(Ail) Aseswch eich Cronfa Ddata

Mae llawer o wefannau e-fasnach newydd yn defnyddio cronfa ddata MySQL i ddechrau. Mae'n gronfa ddata profedig â phrawf amser ar gyfer safleoedd bach. Yno y mae'r mater. Mae cyfyngiadau i gronfeydd data MySQL. Ni all llawer o gronfeydd data MySQL gadw i fyny â gofynion cynyddol gwefannau e-fasnach sy'n tyfu'n gyflym, er gwaethaf perfformiad Magento sydd wedi'i optimeiddio. Er y gall safleoedd sy'n defnyddio MySQL raddfa'n hawdd o sero i 200,000 o ddefnyddwyr, gallant dagu wrth raddio o 200,000 i 300,000 o ddefnyddwyr oherwydd na allant raddfa'n gynyddrannol â llwyth. Ac rydym i gyd yn gwybod, os na all gwefan gefnogi masnach oherwydd cronfa ddata ddiffygiol, bydd llinell waelod y busnes yn dioddef.

  • Ystyriwch ddatrysiad newydd - Yn ffodus, mae yna ateb: mae cronfeydd data NewSQL yn cadw cysyniadau perthynol SQL ond yn ychwanegu'r cydrannau perfformiad, scalability ac argaeledd sydd ar goll o MySQL. Mae cronfeydd data NewSQL yn caniatáu i fusnesau gyflawni'r perfformiad sydd ei angen arnynt ar gyfer eu cymwysiadau allweddol, megis Magento, wrth ddefnyddio atebion sy'n gyfeillgar i ddatblygwyr sydd eisoes wedi ymwreiddio'n dda yn SQL.
  • Trosoledd dull graddfa-allan - Cronfa ddata berthynol yw NewSQL sy'n ymfalchïo yn y swyddogaeth graddio llorweddol, sicrwydd trafodion ACID a'r gallu i brosesu cyfeintiau mawr o drafodion gyda'r perfformiad gorau posibl. Mae ymarferoldeb o'r fath yn sicrhau bod profiad siopa cwsmeriaid yn ddi-drafferth trwy leihau neu ddileu unrhyw oedi digidol y gallent ei ddioddef fel arall. Yn y cyfamser, gall y rhai sy'n gwneud penderfyniadau ddadansoddi data i gael mewnwelediad i ffyrdd o dargedu siopwyr yn benodol â chyfleoedd traws-werthu ac ail-werthu.

Yn syml, ni fydd safleoedd e-fasnach heb baratoi yn gweithredu'n iawn os nad oes ganddyn nhw'r offer i drin llwythi trwm, yn enwedig yn ystod cyfnodau o draffig cynyddol. Trwy drosoli cronfa ddata SQL graddfa-oddefgar, goddefgar, gallwch sicrhau y gall eich gwefan e-fasnach drin unrhyw faint o draffig mewn bron unrhyw sefyllfa, yn ogystal â darparu profiad siopa di-dor i gwsmeriaid.

Mae trosoli cronfa ddata SQL ar raddfa fawr hefyd yn gwella perfformiad Magento. Budd mawr cronfa ddata SQL ar raddfa fawr yw y gall dyfu darlleniadau, ysgrifennu, diweddaru a dadansoddi yn llinol wrth i fwy o bwyntiau a dyfeisiau data gael eu hychwanegu. Pan fydd pensaernïaeth graddfa-allan yn cwrdd â'r cwmwl, gall cymwysiadau newydd amsugno ychwanegiad cwsmeriaid newydd a mwy o drafodion.

Ac yn ddelfrydol, gall y gronfa ddata NewSQL honno ddosbarthu ymholiadau yn dryloyw ar draws sawl gweinydd cronfa ddata, wrth lwytho cydbwysedd llwyth gwaith eich gwefan yn awtomatig. Dyma enghraifft o gronfa ddata NewSQL, ClustrixDB. Mae'n rhedeg chwe nod gweinydd, gan ddosbarthu ymholiadau ysgrifennu a darllen ar draws pob un o'r chwe nod, gan gadw llygad barcud ar ddefnyddio adnoddau system ac amseroedd gweithredu ymholiadau:

Clustrix NewSQL

Sicrhewch brofiad delfrydol i gwsmeriaid

Os ydych chi'n berchennog busnes, mae'n rhaid i chi wneud popeth sydd o fewn eich gallu i sicrhau profiad e-fasnach ddelfrydol i'ch cwsmeriaid, waeth faint o draffig y mae eich gwefan yn ei drin ar unrhyw adeg. Wedi'r cyfan, o ran opsiynau siopa ar-lein, heddiw mae gan gwsmeriaid ddewisiadau diddiwedd - gallai un profiad gwael eu gyrru i ffwrdd.

Ynglŷn â Clustrix

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.