Yn well: Canfod, Blocio a Dirywio Twyll Clic

Depositphotos 23799337 s

Mae twyll clic yn parhau i fod yn gyffredin yn y diwydiant talu fesul clic. Beth yw twyll clic? Cliciwch twyll yn digwydd pan fydd person, sgript awtomataidd neu raglen gyfrifiadurol yn dynwared defnyddiwr cyfreithlon porwr gwe yn clicio ar hysbyseb. Mae twyll clic yn digwydd i gynyddu refeniw ar gyfer y safle cynnal yn amhriodol neu i ddraenio cyllideb talu fesul clic cystadleuydd. Mae twyll clic yn parhau i fod yn destun rhywfaint o ddadlau a chyfreitha cynyddol oherwydd bod y rhwydweithiau hysbysebu yn fuddiolwr allweddol i'r twyll.

yn well-dangosfwrdd

Mae llwyfannau fel Yn well cael algorithmau i ganfod, rhwystro a rhwystro twyll clic. Mae'r amcangyfrifon diweddaraf gan Click Forensics a Anchor Intelligence yn dweud bod 17-29% o'r cliciau ar hysbysebion taledig yn dwyllodrus. Tra byddwch chi'n talu am y clic, dydyn nhw byth yn mynd i arwain at drosiad.

Mae'n gwella'r nodweddion canlynol yn well

  • Canfod twyll cliciwch wrth iddo ddigwydd - Pan fyddwch chi'n olrhain eich hysbysebu gyda Gwell, mae gennych hefyd eu system fonitro yn archwilio ansawdd pob clic hysbyseb, 24 awr y dydd. P'un a yw'n gliciau gormodol nad ydynt yn trosi o wledydd penodol, neu'n gystadleuydd yn clicio'ch hysbysebion, gall Gwell eich canfod a'ch hysbysu o weithgaredd amheus ar unwaith.
  • Adennill arian a gollwyd o'ch hysbysebion PPC - Pryd bynnag y canfyddir twyll clic, bydd Improvely yn paratoi adroddiad gyda'r holl fanylion sydd eu hangen arnoch i riportio'r digwyddiad i'r wefan neu'r peiriant chwilio y gwnaethoch hysbysebu arno. Mae adroddiadau twyll yn cynnwys cyfeiriadau IP, lleoliadau, URLau cyfeirio ac union ddyddiadau ac amseroedd pob clic amheus a gofnodwyd.
  • Blocio a rhwystro cliciau twyllodrus - Mae gan gystadleuwyr a chysylltiadau sy'n clicio'ch hysbysebion i ddraenio'ch cyllideb lawer i'w golli os cânt eu dal a'u riportio. Yn well, gadewch iddyn nhw wybod eich bod chi'n ymwybodol o'u gweithgaredd trwy anfon cliciau amheus i dudalen rybuddio yn lle eich gwefan. Rydyn ni hefyd yn rhoi eu cyfeiriad IP a'ch cyfarwyddiadau i rwystro'ch hysbysebion Google neu Bing rhag cael eu harddangos iddyn nhw yn y dyfodol.

Datgeliad: Rydym yn arddangos dolenni cyswllt yn y blogbost hwn. Gallwch hefyd ddefnyddio Yn well gyda Segment.io

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.