6 Ffordd y mae Arwyddion Cymdeithasol yn Gwella Safle

Arwyddion Cymdeithasol

Mae signalau cymdeithasol yn cynrychioli rhyngweithiadau, fel retweets, hoff bethau, a phleidleisiau, defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol â'ch brand, sy'n nodi ei boblogrwydd a'i ansawdd i beiriannau chwilio. Mae Google, Bing, Yahoo, a pheiriannau chwilio eraill yn defnyddio algorithmau penodol i bennu safle canlyniadau chwilio. Dyfaliad unrhyw un yw gwir ddylanwad signalau cymdeithasol ar ganlyniadau'r algorithmau, gan fod algorithmau peiriannau chwilio yn cael eu gwarchod trwy gytundebau peidio â datgelu. Fodd bynnag, y cyfryngau cymdeithasol heb os yw'r ffordd fwyaf effeithiol o hyrwyddo cynnwys ar y rhyngrwyd, p'un ai ei bostiadau blog, llyfrau, fideos, gwasanaethau, neu unrhyw gynnwys arall, gyda'r opsiwn i'ch cynulleidfa neu ddefnyddwyr raddio'r gwasanaethau neu rannu'r cynnwys â nhw eu ffrindiau, trwy fotymau rhannu. Isod mae rhai ffyrdd y mae signalau cymdeithasol yn gwella safle:

Nifer y Dilynwyr Cyfryngau Cymdeithasol

Mae nifer y bobl sy'n dilyn eich brand ar gyfryngau cymdeithasol yn arwydd o'ch perthnasedd i beiriannau chwilio. Os oes gennych nifer fawr o ddilynwyr, bydd y peiriannau chwilio yn cydnabod hynny a bydd yn cael effaith gadarnhaol ar eich safle mewn canlyniadau chwilio. Ffactor arall sy'n cyfrannu at gyfryngau cymdeithasol yw nifer y cyfranddaliadau neu'r ail-drydariadau y mae eich brand yn eu cael, gan fod nifer fawr o gyfranddaliadau yn rhoi hwb i'r traffig atgyfeirio i'ch gwefan.

Backlinks

Mae peiriannau chwilio hefyd yn cydnabod ac yn ystyried y nifer a ansawdd backlinks wrth raddio canlyniadau chwilio. Mae backlinks yn ddolenni ar wefannau eraill sy'n arwain at eich tudalen. Po fwyaf dibynadwy a pherthnasol yw'r gwefannau hynny, y gorau yw ansawdd eich backlinks.

Adolygiadau Da

Mae adolygiadau'n nodi boddhad eich cwsmeriaid â'r gwasanaethau neu'r nwyddau rydych chi'n eu darparu, ac o'r herwydd, maen nhw'n berthnasol i fusnesau amrywiol. Felly, os ydych chi'n berchennog busnes, dylech ymgorffori system adolygu ar eich tudalen we, gan y bydd adolygiadau da yn cyfrannu at raddio'ch tudalen yn well gan beiriannau chwilio. Dylech hefyd ystyried gwefannau sy'n arbenigo mewn darparu gwybodaeth am adolygiadau cwsmeriaid, gan y bydd adolygiadau da ar wefannau mor amlwg hefyd yn rhoi hwb i'ch safle.

Sut i Gynyddu eich Arwyddion Cymdeithasol?

Os ydych chi'n edrych i wella'ch safleoedd chwilio trwy gynyddu signalau cymdeithasol, efallai y dylech chi ystyried llogi un o'r asiantaethau niferus sy'n cynnig eu gwasanaethau ar-lein, fel Wyth Cleient i greu ymgyrch gymdeithasol i chi. Mae cynnwys difyr o ansawdd uchel yn hanfodol ar gyfer rhyngweithio cadarnhaol. Unwaith y bydd y cynnwys yn iawn, dylech hefyd sicrhau ei fod yn dod o hyd i'w le ym mhorthiant newyddion cyfryngau cymdeithasol, trwy ei bostio'n rheolaidd, neu roi cymhellion i rannu'ch cynnwys, fel rhoddion cyfnodol. Mae'n bwysig nodi hefyd y gallai gwahanol wefannau cyfryngau cymdeithasol ofyn i chi gynhyrchu gwahanol fathau o gynnwys er mwyn bod yn bresennol ar bob un ohonynt.

Cyfraddau Bownsio Isel

Os yw pobl sy'n ymweld â'ch tudalen we hefyd yn treulio peth amser yn ei bori neu'n darllen cynnwys, mae'n golygu bod y cynnwys rydych chi'n ei ddarparu yn berthnasol. Ar y llaw arall, mae pobl sy'n dychwelyd i'w canlyniadau chwilio ar unwaith ar ôl clicio ar eich tudalen yn arwydd o'r gwrthwyneb. Cyfraddau bownsio is a bydd treulio mwy o amser yn pori'ch cynnwys gwe yn eich helpu i gael eich graddio'n well na'ch cystadleuwyr.

Canlyniadau wedi'u Personoli

Pan fydd pobl yn graddio, yn adolygu, neu'n hoffi'ch busnes neu wasanaethau ar-lein, mae'n debygol y bydd eich tudalen we hefyd yn ymddangos fel yr awgrymwyd i ffrindiau'r unigolyn hwnnw gan fod llawer o wefannau cyfryngau cymdeithasol yn defnyddio canlyniadau wedi'u personoli i ddangos cynnwys i'w defnyddwyr y mae eu ffrindiau ynddo diddordeb. Trwy wneud eich cynnwys yn apelio ac yn rhyngweithiol gallwch ddefnyddio'r effaith raeadru hon i wella presenoldeb eich brand ar-lein.

Ymholiadau Chwilio

Mae mwy o bresenoldeb ar-lein o'ch brand yn arwain at fwy o bobl yn chwilio amdano mewn peiriannau chwilio. Bydd ymholiadau chwilio mynych gan gynnwys enw eich brand yn cyfrannu ato gan ddod ar draws fel rhywbeth perthnasol a dibynadwy, sydd yn ei dro yn arwain at i'r peiriant chwilio raddio'ch tudalen we yn well mewn canlyniadau chwilio am gynnwys tebyg i'r hyn rydych chi'n ei ddarparu, hyd yn oed pan fydd eich brand heb ei gynnwys yn yr ymholiad chwilio. Er enghraifft, os yw'ch cwmni'n delio ag offerynnau cerdd, bydd nifer fawr o chwiliadau fel “/ enw ​​eich siop / gitâr” yn eich helpu i gael gwell safle pan fydd pobl yn chwilio “siop gitâr ar-lein”.

Er nad oes ateb pendant i'r cwestiwn ym mha ffordd ac i ba raddau mae signalau cymdeithasol yn effeithio ar safle eich tudalen we mewn canlyniadau chwilio, mae'r gydberthynas anuniongyrchol rhwng poblogrwydd ar gyfryngau cymdeithasol a graddio yn eithaf amlwg. Dyma'r rheswm pam mae cwmnïau wedi gwneud cryn ymdrech i gynllunio a gweithredu marchnata cyfryngau cymdeithasol. Wedi'r cyfan, hyd yn oed pe na bai signalau cymdeithasol yn rhoi hwb i'ch safle, byddai'r cyfryngau cymdeithasol yn dal i fod yn un o'r ffyrdd gorau o sicrhau bod eich cwmni ar gael ac yn hawdd ei ddarganfod ar-lein, ynghyd â hyrwyddo'ch cynnwys i gynulleidfa fyd-eang sy'n tyfu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.