Cynnwys Marchnata

Defnyddio Profion Awtomataidd i Wella Profiad Salesforce

Gall aros ar y blaen i'r newidiadau cyflym a'r iteriadau mewn platfform menter ar raddfa fawr, fel Salesforce, fod yn heriol. Ond mae Salesforce a AccelQ yn cydweithio i ateb yr her honno.

Mae defnyddio platfform rheoli ansawdd ystwyth AccelQ, sydd wedi'i integreiddio'n dynn â Salesforce, yn cyflymu ac yn gwella ansawdd datganiadau Salesforce sefydliad yn sylweddol. Mae AccelQ yn blatfform cydweithredol y gall cwmnïau ei ddefnyddio i awtomeiddio, rheoli, gweithredu ac olrhain profion Salesforce.

AccelQ yw'r unig blatfform awtomeiddio a rheoli prawf parhaus a restrir ar y AppExchange Salesforce. Mewn gwirionedd, rhoddodd nifer o gwsmeriaid menter Salesforce ar gyfer AccelQ, o ystyried y gwerth a ddaeth yn ei sgil i optimeiddio eu cylchoedd rhyddhau Salesforce. Aeth AccelQ trwy broses werthuso lem i gael ei rhestru ar Salesforce AppExchange. Mewn gwirionedd, rhoddodd nifer o gwsmeriaid menter Salesforce ar gyfer AccelQ, o ystyried y gwerth a ddaeth yn ei sgil i optimeiddio eu cylchoedd rhyddhau Salesforce. 

Llwyfan Rheoli Prawf Cyflawn

AccelQ yn llwyfan rheoli profion cyflawn sy'n helpu mentrau i gyflawni gweithrediadau Salesforce o ansawdd. Wedi'i gynnal ar y cwmwl, mae AccelQ yn llawer cyflymach ac yn haws ei osod na Provar neu Seleniwm. 

Nid yw'r offer cyfredol sy'n ceisio awtomeiddio profion Salesforce yn llwyddo oherwydd nad ydyn nhw'n gallu dod â phersbectif busnes. Ac maent hyd yn oed yn methu â thrin rhyngwyneb defnyddiwr deinamig Salesforce a'i elfennau. Mae AccelQ wir yn symleiddio, yn awtomeiddio ac yn cyflymu awtomeiddio profion Salesforce gyda'i Bydysawd Salesforce a adeiladwyd ymlaen llaw, datrysiad arbenigol AccelQ ar gyfer cefnogi ecosystem cynhyrchion Salesforce.

Gall Salesforce fynd yn eithaf anodd gyda'i gynnwys gwe deinamig, iframes, a Visualforce, i enwi ond ychydig, ynghyd â'r angen i gefnogi rhifynnau Mellt a Chlasurol Salesforce. Mae AccelQ yn trin yr holl gymhlethdodau hyn yn ddi-dor mewn awtomeiddio dim cod syml sydd ar gael ar y cwmwl. Mae cylchoedd gweithredu a rhyddhau wedi cyflymu'n sylweddol ar draws sylfaen cwsmeriaid AccelQ Salesforce wrth ddarparu ansawdd uwch i'r busnes am gost lawer is. 

Mae ystafelloedd prawf AccelQ Salesforce yn delio â chynllunio profion ar sail modiwl neu newid, gweithredu, ac olrhain gyda chynlluniau sydd wedi'u ffurfweddu ymlaen llaw. Mae'n caniatáu i gwmnïau olrhain achosion prawf a weithredir gyda golwg ar broses fusnes ac yn galluogi cylchoedd dilysu cyflym gyda newidiadau cyfluniad parhaus yn eu gweithrediadau Salesforce.

Mae Pecyn Cynnwys Salesforce yn cyflymu awtomeiddio prawf Salesforce gyda Bydysawd Salesforce wedi'i ddiffinio ymlaen llaw, awtomeiddio iaith naturiol ddi-god, a galluoedd dadansoddi effaith newid awtomataidd. Gall cwmnïau gyflawni cyflymiad dros 3x yng nghyfnod sicrhau ansawdd gweithrediadau Salesforce.

Awtomeiddio a Rheoli Prawf

Mae AccelQ yn cynnig awtomeiddio prawf sy'n fellt-gyflym ac yn hawdd, yn union fel Salesforce. Mae'n darparu:

 • Model gweledol o brosesau gweithredu a busnes Salesforce cwmni
 • Awtomeiddio dim cod sy'n syml a phwerus
 • Galluogi cynllunio profion deallus a chyflawni cwmwl gydag integreiddio parhaus
 • Rheoli profion cynhwysfawr gydag olrhain mewnol ar gyfer yr holl asedau prawf
 • Dangosfwrdd ystwyth ar gyfer olrhain dienyddiad ac adrodd manwl

Hefyd, mae AccelQ yn ategu Seleniwm ar gyfer cwmnïau sydd eisiau awtomeiddio eu profion cais Salesforce gyda Seleniwm, yn enwedig pan na all profion â llaw yn unig gwmpasu'r gofynion profi ar gyfer profi atchweliad. 

Mae cymwysiadau a adeiladwyd ar Salesforce yn eithaf cymhleth a gallant fod yn heriol i'w profi gyda Seleniwm. Mae AccelQ yn caniatáu i brofwyr gynhyrchu achosion prawf ar gyfer Salesforce yn rhwydd ac yn gwella pŵer Selenium, gan ei wneud yn ddibynadwy, yn raddadwy, ac yn gost-effeithiol.

Astudiaeth Achos Profi Salesforce AccelQ

Un cwsmer Salesforce galluogi ei ddefnyddwyr busnes Salesforce gyda galluoedd profi awtomataidd cynhwysfawr, mewn-sbrint gan AccelQ

Roedd y cwsmer, cwmni gwybodaeth, data a mesur byd-eang wedi'i leoli yn y DU, eisiau gwella profiad y defnyddiwr yn ogystal ag ansawdd ac ystwythder ei system rheoli perthnasoedd cwsmeriaid Salesforce. Roedd gweithrediad Salesforce yn hanfodol i'r busnes, ond o dan amgylchiadau arferol, byddai profion atchweliad wedi defnyddio cryn dipyn o adnoddau.

Felly roedd y cwsmer eisiau:

 • Awtomeiddio dilysu prosesau busnes ar draws chwe modiwl Salesforce gwahanol
 • Ymdrin â chymhlethdod rheolyddion Mellt Salesforce ar gyfer rhyngweithio awtomataidd
 • Lleihau profion â llaw o sawl diwrnod i ychydig oriau
 • Delio'n effeithiol â fframiau wedi'u cynhyrchu'n ddeinamig a'u nythu yn Salesforce ac osgoi cynnal a chadw uwchben
 • Galluogi'r tîm busnes i berfformio awtomeiddio mewn-sbrint

Roedd buddion busnes AccelQ, yn cynnwys:

 • Rhyddhau cyflymach, o ansawdd uwch Salesforce
 • Gostyngodd ymdrech prawf llaw aml-ddiwrnod i ychydig oriau o atchweliad awtomataidd
 • Gostyngiadau sylweddol mewn cost ac ymdrech
 • Modiwlaiddrwydd sy'n galluogi datblygiad ar gyfer awtomeiddio prosesau busnes newydd gydag ail-ddefnyddio dros 80 y cant
 • Galluogi timau profi i ddylunio a datblygu awtomeiddio ar yr un pryd â gweithredu nodweddion newydd
 • Rhagoriaeth dechnegol gyda buddion cynaliadwy
 • Wedi ymgorffori arferion gorau ac egwyddorion dylunio i fynd i'r afael â phryderon ymylol ac olrhain yn gyson 

Mae profion ystwythder ac awtomeiddio Salesforce yn gofyn am ystwythder ychwanegol oherwydd cylchoedd cadarnhau a gweithredu cywasgedig. Mae galluoedd AccelQ yn cael eu trosoli'n unigryw gydag asedau awtomeiddio prawf parod i'w defnyddio heb unrhyw gymhlethdodau technegol a gorbenion. Gyda AccelQ, gall mentrau rymuso eu defnyddwyr busnes a rhanddeiliaid eraill a sicrhau gwelededd llwyr i ansawdd eu gweithrediadau Salesforce.

Treial AccelQ am ddim i Salesforce

Mahendra Alladi

Mahendra yw Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol accelQ, platfform profi parhaus yn y cwmwl sy'n awtomeiddio profion API a gwe yn ddi-dor heb ysgrifennu un llinell o god.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol