8 Strategaethau I Wella Eich Gwerthiant yn Effeithiolrwydd Effeithiolrwydd

chwilio am werthiannau

Heno, roeddwn i allan ar daith feic gyda chydweithiwr a rhwng huffs a pwff roeddem yn trafod ein harferion gwerthu ar gyfer ein busnesau. Cytunodd y ddau ohonom yn llwyr fod y diffyg disgyblaeth a gymhwyswyd gennym i'n gwerthiannau yn rhwystro'r ddau o'n cwmnïau. Mae ei gynnyrch meddalwedd yn denu diwydiant a maint penodol, felly roedd eisoes yn gwybod pwy yw ei obaith. Mae fy musnes yn llai, ond rydym yn canolbwyntio'n fawr ar gleientiaid allweddol penodol iawn a all elwa o'n cyrhaeddiad ar y wefan hon yn ogystal â'n harbenigedd yn y diwydiant. Yn anffodus, mae gan y ddau ohonom restrau targed sydd wedi bod yn casglu llwch.

Nid yw'n anghyffredin. Mae cwmnïau heb werthiant trefnus a staff atebol yn aml yn gohirio gwerthiant nes eu bod yn ysu am werthu. A gall y penderfyniad hwnnw arwain at rai perthnasoedd ofnadwy â chwsmeriaid a cholli disgwyliadau rhwng cleient mewn angen a chwmni sydd angen yr arian yn unig.

Un o'r camau pwysicaf a cychwynnol mewn gwerthiant yw chwilio - sef y broses o gymhwyso'r arweinwyr sydd wedi dangos yr awydd i wneud penderfyniad prynu. Mae'r cam hwn yn ganolog wrth gau bargeinion ac o'r herwydd, rhaid ei weithredu ar amser ac yn briodol i sicrhau llwyddiant. Mewn gwirionedd, ystadegau yn dweud bod gan y gwerthwr hyfyw cyntaf i gyrraedd penderfynwr siawns o 74% i ennill y fargen os yw’n llwyddo i osod y weledigaeth brynu. Garret Norris, Hyfforddwyr Busnes Sydney

Hyfforddwyr Busnes Sydney, datblygodd ymgynghoriaeth o Awstralia gydag arbenigwyr ym maes gwerthu, marchnata a hyfforddi, yr ffeithlun cynhwysfawr hwn, Ffyrdd o Ragweld yn fwy Effeithiol, mae hynny'n nodi 8 strategaeth i cynyddu eich effeithiolrwydd chwilio am werthiant:

  1. Dilynwch amserlen gyson gydag amser dyddiol yn cael ei roi o'r neilltu bob bore ac amserlen wythnosol.
  2. Ffocws, ffocws, a ffocws ar weithrediad eich cynllun.
  3. Gweithredu gwahanol dechnegau a mesur canlyniadau pob un i benderfynu ble rydych chi'n cael yr effaith fwyaf.
  4. Creu sgriptiau chwilio a phrofi gwahanol verbiage i weld beth sydd fwyaf effeithiol. Byddwch yn gwrando bob amser i sicrhau bod eich ymatebion yn unol â'r targed gyda'r sgwrs.
  5. Byddwch yn ddarparwr atebion gwych trwy gydnabod heriau ac anghenion eich cleientiaid a darparu atebion iddynt ... yna dilyn drwodd i sicrhau eu llwyddiant.
  6. Ymarfer galw cynnes trwy gysylltu ar-lein cyn gwneud yr alwad oer oddi ar-lein fel eich bod yn gyfarwydd pan gyrhaeddwch allan ar y ffôn.
  7. Sefydlwch eich hun fel arweinydd meddwl trwy sicrhau bod gennych erthyglau diwydiant ar wefannau a chyhoeddiadau awdurdodol. Bydd hyn yn rhoi argraff wych i ragolygon wrth iddynt ymchwilio i chi yn ogystal â'ch cwmni.
  8. Gwybod nad yw chwilota'n gwerthu, mae'n gyfle i ryngweithio ag arweinwyr, sicrhau eu bod yn gymwysedig, a chychwyn ar eu taith trwy'ch twmffat gwerthu.

Infograffig gwych yr ydym am ei weithredu ar unwaith cynyddu ein chwiliadau gwerthu ein hunain effeithiolrwydd!

strategaeth gobaith gwerthu

 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.