Sut i Wella Profiad Cwsmer e-Fasnach

Profiad E-Fasnach

Cwsmeriaid yw sylfaen unrhyw fusnes. Mae hyn yn wir am fusnesau o bob fertigol, parth a dull gweithredu. Mae cwsmeriaid yn bwysig ar bob cam o'ch proses busnes. Mae nodau busnes, strategaethau ac ymgyrchoedd marchnata brandiau blaenllaw wedi'u plethu o amgylch anghenion a hoffterau eu defnyddwyr a'u cynulleidfaoedd targed.

Cwsmeriaid a'r Amgylchedd eFasnach

Mewn oes sy'n cael ei gyrru gan ddigideiddio, technoleg symudol, a chystadleuaeth ffyrnig, ni allwch anwybyddu arwyddocâd cwsmeriaid. Mae mwy na 5 o'ch cystadleuwyr yn cynnig cynhyrchion a gwasanaethau fel eich un chi i'r un cwsmer ar unrhyw adeg benodol. Dylai'r cynnyrch rydych chi'n ei gynnig fod yn unigryw ac er budd eich defnyddwyr, er mwyn osgoi colli cyfle gwerthu.

Y ffactor gyrru allweddol yma yw profiad eich cwsmeriaid gyda'ch cynnyrch a'ch gwasanaeth cwsmeriaid. Y gorau yw'r profiad, y mwyaf o siawns sydd gennych ar gyfer gwerthu.

Mae 70% o brofiadau prynu yn seiliedig ar sut mae cwsmeriaid yn teimlo eu bod yn cael eu trin.

Neoprofiad, Ymgysylltu â Chwsmeriaid: 10 Ystadegau a Ffeithiau i Wella'ch Strategaeth

Mae gan fusnesau gweledigaethol gred gref y byddant, trwy gynnig gwell profiad i gwsmeriaid, yn gallu perfformio'n well na'u cystadleuaeth a sefydlu ymddiriedaeth gyda chwsmeriaid; yn y pen draw, caffael mwy o gwsmeriaid ar lafar gwlad.

Yn athronyddol, mae eFasnach yn cyfleustra i gwsmeriaid. Mae'n well ganddyn nhw siopa ar-lein oherwydd ei fod yn gyfleus, yn fforddiadwy, ac yn llawn opsiynau. Mae datblygiadau ym maes diogelwch data yn caniatáu ar gyfer dulliau talu diogel, gan rwystro'r siawns o dwyll ar-lein sy'n gysylltiedig â siopa ar-lein. Mae hyn wedi arwain at gynnydd mynyddig yng ngwerthiant a refeniw eFasnach.

Efallai y bydd gwerthiannau eFasnach yn cyrraedd y marc $ 4.3 triliwn erbyn diwedd 2021. 

Shopify, Y Llyfr Chwarae E-Fasnach Byd-eang

Er mwyn cyrraedd yno, mae'n rhaid i eFasnach gau eu gwregys a mynd ar daith o welliannau - i gynnig a profiad gwell i gwsmeriaid. Rhaid i'ch profiad cwsmer gynyddu lefelau boddhad cwsmeriaid yn gyffredinol er mwyn ychwanegu at eich twf refeniw.

Ni fyddai 80% o ddefnyddwyr yn masnachu gyda chwmni oherwydd profiad gwael y cwsmer.

Hubspot, Y Gwir Caled Ynglŷn â Chostau Caffael (a Sut y Gall Eich Cwsmeriaid Eich Arbed Chi)

Mae'r erthygl hon yn swyno rhai o'r arferion gorau sy'n helpu i wella profiad eich cwsmeriaid gyda'ch busnes eFasnach.

Datblygu Profiad sy'n Gyfeillgar i Ddefnyddwyr

O dudalen gartref gwefan / ap i dudalennau cynnyrch ac o drol i dudalen edrych allan, dylai profiad y defnyddiwr ar eich gwefan fod yn ddi-ffael. Dylai eich cwsmeriaid allu gwneud beth bynnag maen nhw eisiau ei wneud. 

Hyd yn oed os ydyn nhw'n ceisio gwagio'u trol, dylai'r broses a'r llywio gael eu cynllunio a'u diffinio'n glir fel nad ydyn nhw'n ei chael hi'n ddryslyd defnyddio'ch gwefan. Dylech ddylunio'ch gwefan neu'ch ap o safbwynt cyfeillgar i gwsmeriaid. Dylai fod yn hawdd i'ch defnyddwyr gwe, nid i chi yn unig.

Dylai fod botwm chwilio i helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i'r cynnyrch y maent yn edrych amdano. Categorïau, teitlau tudalennau, allweddeiriau cynnyrch, tagiau, delweddau cynnyrch, a manylion eraill - dylid cynnwys popeth er hwylustod defnyddwyr. Ymdrin â defnyddio Estyniad chwilio eFasnach i alluogi nodwedd chwilio cyflym a hawdd ar eich gwefan.

Cynnig Dulliau Talu Diogel

Dylai'r dulliau talu ar eich siop eFasnach fod yn ddiogel, yn ddi-drafferth. Wrth siopa ar-lein, mae cwsmeriaid eisiau gwybod bod eu data personol ac ariannol yn ddiogel.

Ychwanegwch gymaint â phosibl o ddulliau talu ar eich siop. Mae Taliad Cerdyn Credyd / Debyd, Trosglwyddo Banc, Arian Parod wrth Gyflenwi (COD), PayPal, ac e-Waledi yn ddulliau talu eithaf poblogaidd y dyddiau hyn. Bydd angen i chi sicrhau bod eich porth yn caniatáu i'ch cwsmeriaid dalu trwy unrhyw un o'r opsiynau talu hyn.

Yn bwysicaf oll, bydd angen i chi sicrhau eich ymwelwyr tudalen a'ch defnyddwyr bod eich holl opsiynau talu yn ddiogel. Buddsoddwch i gael sawl tystysgrif ddiogelwch ar gyfer hyn a gosod y bathodynnau hynny ar eich gwefan / ap fel dangosyddion ymddiriedolaeth i sicrhau eich cwsmeriaid bod eu data yn ddiogel gyda chi. 

Buddsoddwch mewn porth talu sy'n dod gyda mesurau diogelwch amlhaenog. Bydd amgryptio data a ddarperir gan y cwsmer yn sicrhau bod ei drafodiad yn ddiogel. Mae defnyddio porth talu yn cryfhau eich data cwsmeriaid a busnes, ac yn lleihau dwyster ac amlder bygythiadau twyll ar-lein.

Creu Proses Checkout Di-dor

Y rhan fwyaf o'r amseroedd, y rheswm y tu ôl i mae cart wedi'i adael yn ddesg dalu gymhleth broses. Dylai'r broses ddesg dalu ar eich gwe neu ap fod yn fyr, yn syml ac yn gyflym. Ar ben hynny, dylai'r defnyddiwr allu gweld ei drol siopa ar bob tudalen fel ei fod ef / hi yn gwybod y ffordd i gwblhau'r archeb.

Mae'r diwydiant e-fasnach yn colli doleri dirifedi bob blwyddyn oherwydd cart wedi'i adael neu daliadau wedi'u canslo yn ystod y ddesg dalu. Gallech ddefnyddio awtomeiddio i fesur y tueddiadau y tu ôl i drol siopa sydd wedi'u taflu i wella'r diffygion sy'n bodoli yn eich proses ddesg dalu.

Yn ystod y ddesg dalu, rhaid i'r cwsmer allu gweld gwerth ei drol a'r drol cludo sy'n berthnasol. Dylai'r dudalen hefyd ddangos gwybodaeth am gynigion a chwponau disgownt sy'n berthnasol i'r defnyddiwr.

Mae cwsmeriaid bob amser yn poeni am gyflawni eu harcheb. Maen nhw'n galw i mewn i wirio statws eu cludo. 

Bydd defnyddio cyfres cludo uwch yn helpu eich busnes eFasnach i gysylltu â chludwyr lluosog ac yn caniatáu ichi greu rheolau cludo hyblyg - yn unol â gorchmynion amrywiol, lleoliadau cwsmeriaid, a llawer o ffactorau hanfodol eraill - trwy ddangosfwrdd sengl. 

Os yw'ch busnes yn cyflenwi neu'n ffynonellau o dramor, yna mae'n hanfodol i'ch ystafell longau fod â swyddogaethau cludo mewnforio / allforio. Mae'r cyfan yn eich helpu i greu profiad gwell i'ch defnyddwyr o ran cludo ac archebu.

Yn olaf, dylai'r siop eFasnach sicrhau sero amser segur a dim arafu yn ystod y broses ddesg dalu er mwyn osgoi achosion o adael cart ar y funud olaf.

Cyflwyno Gwasanaeth Cwsmer Superior

Er mwyn gwella profiad y cwsmer, rhaid i chi ganolbwyntio ar ddarparu lefel uwch o wasanaeth i gwsmeriaid. Dylai hyn yn bendant gynnwys gwasanaeth cyn-werthu ac ôl-werthu.

Sefydlu tîm o bobl hawddgar i ddod o hyd i'ch desg cymorth i gwsmeriaid. Eu grymuso gydag offer CRM datblygedig wedi'u galluogi gan AI - rhaid bod â chyfres ar gyfer busnesau eFasnach modern - fel y gallant drin ymholiadau a materion cwsmeriaid yn effeithlon.

Dychmygwch ddiwrnod prysur a chiw hir o gwsmeriaid yn aros am eu tro i siarad â'ch asiant cymorth i gwsmeriaid! 

Mae cael chatbot wedi'i alluogi gan AI yn ei le yn arbed amser eich asiantau, yn ychwanegol at, gan ganiatáu iddynt ganolbwyntio ar weithgareddau craidd eraill eich proses cefnogi cwsmeriaid. Gall Chatbots drin galwadau / sgyrsiau lluosog ar yr un pryd a datrys materion cyffredin yn gyflym fel cadarnhau archeb, canslo, amnewid, ad-daliad, manylion cludo, ac ati. 

Chwilio Trosoledd a Optimeiddio / Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Gyda'r dull cywir o optimeiddio a marchnata peiriannau chwilio, gallwch chi helpu'ch cynulleidfa darged i ddod o hyd i'r hyn maen nhw'n chwilio amdano ar beiriannau chwilio, fel Google a Bing. Os nad yw eich backend eFasnach yn barod ar gyfer SEO, fe allech chi ddefnyddio estyniad SEO eFasnach o ansawdd da a gweithredu strategaethau SEO sydd wedi hen ennill eu plwyf i ymddangos yn y canlyniadau chwilio uchaf ar beiriannau chwilio blaenllaw.

Gall eich busnes eFasnach ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol mewn sawl ffordd: 

  1. I hyrwyddo eich cynhyrchion, gwasanaethau, diwylliant cwmnïau, a'ch cynigion; 
  2. I cysylltu gyda'ch cynulleidfa a'ch cwsmeriaid; 
  3. I gwrando i'ch cwsmeriaid anfodlon ac i ddatrys eu problemau ar byrth cyhoeddus; a 
  4. I hysbysebu eich brand (iau).

Bydd angen i chi ddefnyddio'r rhwydweithiau cymdeithasol mwyaf effeithiol ar gyfer eich busnes, dod o hyd i'ch cynulleidfa / cwsmeriaid a'u cysylltu â nhw. Er hwylustod i'ch defnyddwyr, gallwch ychwanegu tudalen adolygu, galluogi sylwadau a phostio waliau i gwsmeriaid, a chreu siop a gwerthu ar rwydwaith cymdeithasol.

Ar wahân i gynnig cyfleustra, amgylchedd diogel a thryloywder, fe allech chi ddarparu argymhellion wedi'u personoli i'ch ymwelwyr a'ch cwsmeriaid presennol i wella'r profiad. Ar gyfer hyn, bydd angen i chi weithio gydag offer AI ac ML a all ddysgu o ymddygiad defnyddwyr ar y Rhyngrwyd a'ch helpu chi i argymell y cynnyrch cywir i'r cwsmer cywir. Mae fel cynnig / argymell rhywbeth y gallai defnyddiwr fod yn chwilio amdano mewn gwirionedd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.