6 Allweddi i Lwyddiant Gwasanaeth Cwsmer gan Ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol

Syniad Gwasanaeth Cwsmer gyda'r Cyfryngau Cymdeithasol

Fe wnaethon ni rannu ystadegau ar dwf gwasanaeth cwsmeriaid gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, ac mae'r ffeithlun hwn yn mynd ag ef ychydig ymhellach, gan ddarparu 6 allwedd benodol i'ch cwmni eu hymgorffori i sicrhau llwyddiant. Gall gwasanaeth cwsmeriaid Lousy ddadreilio'ch marchnata, felly mae'n hanfodol i farchnatwyr fonitro teimladau ac amser ymateb trwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Mewn un arolwg JD Power o fwy na 23,000 o ddefnyddwyr ar-lein, nododd 67% o ymatebwyr eu bod wedi cysylltu â chwmni trwy'r cyfryngau cymdeithasol i gael cefnogaeth. Fodd bynnag, nid yw bod yn bresennol yn y cyfryngau cymdeithasol yn unig yn ddigon. Er mwyn ei ddefnyddio'n effeithiol, rhaid i fusnes fod yn ofalus ar sut maen nhw'n gwrando, ac yn bwysicach fyth, sut maen nhw'n ymateb. Allanoli Byd-eang

Dyma'r 6 allwedd, fesul yr ffeithlun Syniadau Da i Ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid, o gontract allanol Global:

  1. Dewiswch y Gorau Llwyfan Cyfryngau Cymdeithasol sy'n Addas i'ch Anghenion Busnes - rydym yn llysgennad dros Agorapulse y byddwn yn ei argymell yn fawr i unrhyw sefydliad mawr a bach. Mae'r platfform yn cyflwyno'ch rhyngweithiadau yn debyg iawn i mewnflwch, gan alluogi cwmnïau i ateb neu ddirprwyo materion ateb yn effeithiol.
  2. Monitro Cyfeiriadau Cymdeithasol - bydd cwsmeriaid a rhagolygon yn eich crybwyll ar gyfryngau cymdeithasol heb eich tagio na siarad â chi'n uniongyrchol. Mae'n hanfodol eich bod chi'n defnyddio platfform lle gallwch chi gael eich rhybuddio pan fyddwch chi'n cael eich crybwyll i gadw ar y blaen â materion gwasanaeth cwsmeriaid. Dyma nodwedd wych arall o Agorapulse, gyda llaw.
  3. Defnyddiwch y Tôn Iawn y Llais yn gyson - nid yw ymatebion sassi bob amser yn cael eu cyfieithu'n dda ar-lein, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n alinio'ch ymateb â'r cais sy'n cael ei wneud. Mae angen i'ch tîm ofalu ... a swnio fel eu bod yn malio ... felly ni fyddwch yn destun craffu na beirniadaeth ychwanegol gan rwydwaith cymdeithasol yr unigolyn.
  4. Cofiwch y Do's and Don’ts of Social Media - peidiwch ag esgeuluso, dileu na chuddio sylwadau, byddwch yn amddiffynnol, ymgysylltu â throliau, na gorlethu'ch cwsmeriaid gyda gormod o wybodaeth. Diolch iddynt am ddwyn y mater i'ch sylw, cydnabod eu pryder, ac ymddiheuro am y drafferth. Yn bennaf oll, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gallu dod i benderfyniad sy'n gwneud y cwsmer yn hapus.
  5. Gwneud Defnydd o Sylfaen Wybodaeth - Dywedodd 91% o ddefnyddwyr ar-lein y byddent yn defnyddio sylfaen wybodaeth onling pe bai ar gael ac wedi'i theilwra i'w hanghenion. Gall Sylfaen Wybodaeth dorri lawr ar docynnau cymorth, sicrhau canlyniadau'n gyflymach, a chadw cwsmeriaid yn hapus.
  6. Gwybod Pryd i Gymryd Rhifyn All-lein - efallai nad fforwm cyhoeddus fel cyfryngau cymdeithasol yw'r lle gorau ar gyfer cwsmeriaid sydd wedi cynhyrfu a phroblemau cymhleth. Nid yw'n anghyffredin gofyn i gwsmer eich dilyn, cysylltu â nhw trwy neges uniongyrchol, a symud y sgwrs all-lein dros y ffôn neu wyneb yn wyneb lle gallwch eu cynorthwyo'n fwy effeithlon.

 

6 Allweddi i Lwyddiant Cwsmer gan Ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.