Mae angen i'r Gwerthwyr Sgiliau Pwysicaf Ddysgu

gwrando

O'r diwedd, cafodd fy ngwraig gyfle i amnewid ei gliniadur 8 oed, a oedd yn dechrau gweithredu'n debycach i brosesydd geiriau Brawd o ddiwedd yr 80au, dim ond nid mor gyflym. Roedd yn Dell gyda 512 MB RAM, a gyriant caled 80 MB RAM. Roedd yn araf, yn ansefydlog, ac roedd yr handlen crank-up wedi cipio oddi ar y blaen. Yn y diwedd, prynodd Samsung Netbook gan Best Buy.

Iawn, nid yw hynny'n deilwng iawn o flog, ond mae gwers ynddo mewn gwirionedd.

Oherwydd na wnaethom ddechrau edrych ar y Prynu Gorau yn y lle cyntaf.

Fel pen gêr brwdfrydig, rwyf wrth fy modd â Fry's. Nid oes ganddyn nhw'r dewis ffilm a cherddoriaeth sydd gan Best Buy, ond mae ganddyn nhw fwy o electroneg nag yr oeddech chi hyd yn oed yn gwybod ei ddychmygu. Yn ddieithriad bydd hyd yn oed yr Amish yn prynu rhywbeth. Ddim yn gwybod eu bod nhw'n gwneud cynheswyr bysellfwrdd wedi'u pweru gan USB? Wnes i ddim chwaith, ond os oes ganddyn nhw, byddaf yn ei brynu. Ac mae'n debyg bod ganddyn nhw.

Felly es â fy ngwraig i'r adran gliniaduron yn Fry's, ar ôl iddi wneud rhywfaint o ymchwil ar Gwefan Patric Welch, a dangosodd iddi beth allai llyfrau rhwyd ​​ei wneud iddi. Gan fod y rhan fwyaf o'i phethau ar-lein, ac oherwydd ei bod yn weddol symudol, y llyfr net oedd ei dewis gorau.Laptop

Wrth inni edrych o gwmpas ar y mwy na 12 dewis, roedd hi'n rhwystredig ychydig, oherwydd nid oedd yn ymddangos bod unrhyw wahaniaeth rhyngddynt, heblaw am bris.

Gwnaethom dynnu sylw un o werthwyr ifanc yr ardal, a Toni dweud wrtho beth oedd hi eisiau. “Alla i ddim cyfrif y gwahaniaeth mawr rhwng unrhyw un o'r?”

“Nid ydych chi eisiau llyfr net,” darfu ar y plentyn gwerthu. “Rydych chi eisiau gliniadur.”

"Pam?"

“Oherwydd bod gliniadur yn fwy, yn dal mwy o bethau, ac yn gadael i chi storio cerddoriaeth a lluniau.” (Mae hynny'n iawn, dim ond storio lluniau o'r plant a'i rhestri chwarae workout Josh Grobin Pilates sydd eu hangen ar fenyw sydd eisiau cyfrifiadur.)

Roedd y gyllideb yn gyfyngedig, felly roeddem yn chwilio am rywbeth oddeutu $ 300. Roedd y gliniaduron yn $ 500 ac yn uwch.

Fe ddywedon ni y bydden ni'n meddwl am y peth, a cherdded o gwmpas y siop, tra bod fy ngwraig yn gwenwyno ynglŷn â sut nad oedd y dyn hyd yn oed wedi trafferthu gwrando ar yr hyn roedd hi ei eisiau. Siaradais â hi am fynd yn ôl a rhoi cynnig ar un tro arall. Fe wnaethon ni dynnu sylw dyn hŷn, a oedd o leiaf wedi gadael iddi orffen ei chwestiwn gwreiddiol.

“Rwy’n deall bod llyfr net yn apelio, ond fe ddylech chi wir feddwl am liniadur,” meddai o’r diwedd.

“Edrychwch,” dywedais wrth y dyn, “Rwy’n treulio drwy’r dydd, bob dydd ar-lein, ac rwy’n defnyddio gliniadur. Rwy'n gwybod beth yw ei harferion cyfrifiadurol, a gwn mai dim ond llyfr net sydd ei angen arni mewn gwirionedd. "

Ond fe barhaodd y dyn. Ceisiodd ein llywio tuag at liniadur $ 600. “Cerddoriaeth blah blah blah, lluniau blah blah blah,” meddai. Fe wnaethon ni ddiolch iddo am ei amser a gadael.

Wedi digalonni, ac ar ôl rant iach da yn atgoffa rhywun o Chevy Chase yn “Gwyliau’r Nadolig,” penderfynodd fy ngwraig roi cynnig ar Best Buy. Roeddem newydd glywed gan gwsmer Fry arall fod gan Best Buy yr un llyfrau net ar werth am lawer llai na Fry's? o leiaf 25% mewn cwpl o achosion.

Es i adref a gwylio gêm Colts, ac awr yn ddiweddarach, daeth Toni adref gyda'i llyfr net Samsung newydd sbon, a ddaeth ymhell o dan ei chyllideb wreiddiol. Roedd yr un hon $ 50 yn llai na'r un model ag oedd ganddyn nhw yn Fry's, ac daeth gydag ychydig o bethau ychwanegol.

“Cerddais i mewn, dywedais wrth y dyn beth roeddwn i eisiau, a gofynnais iddo pa fodel i ddewis ohono. Fe wnaeth argymell yr un hon, egluro pam ei fod yn well dewis, ac fe wnes i ei brynu. ”

Syml, di-boen, a chyflym.

Roeddwn yn siomedig iawn yn guys gwerthu Fry. Gallent fod wedi gwerthu llyfr net heb fawr o ymdrech. Yn lle, ni wnaethant wrando ar eu cwsmer, gwnaethant wthio eu dewisiadau eu hunain? ddwywaith! ? a chollodd y gwerthiant.

Fodd bynnag, roedd y dyn Prynu Gorau newydd wrando, ateb y cwestiynau, a gwerthu cyfrifiadur. Ddim yn fargen fawr, byddaf yn cyfaddef, ond gwnaeth werthiant $ 250 mewn llai na 10 munud. Dyna ROI $ 1,500 yr awr.

Mae'n wers sylfaenol i unrhyw un sy'n gwerthu cynhyrchion neu wasanaethau i bobl eraill: gwrandewch ar gwsmeriaid eich friggin. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod yr hyn maen nhw ei eisiau i gyd yn anghywir, a'ch bod chi'n gwybod yn well. O leiaf cymerwch yr amser i wrando ar eu rhesymau, a gweld ai dyna'n union beth maen nhw ei eisiau. Gofynnwch iddyn nhw a ydyn nhw wedi ystyried eich opsiwn fel dewis arall, ac os nad ydyn nhw ei eisiau, peidiwch â'u gorfodi i brynu'r hyn sy'n well gennych chi.

Pe bai dynion gwerthu’r Fry wedi gwneud hyn, byddent wedi gweld bod fy holl wraig wir eisiau neu ei hangen yn llyfr net, a gallent fod wedi ennill ei theyrngarwch dim ond trwy wrando. Ac os bydd hi byth yn penderfynu bod angen gliniadur arni, bydd yn ei phrynu gan y bobl a wnaeth yn iawn ganddi y tro cyntaf.

A fyddwn yn ôl yn Fry's? Yn ôl pob tebyg. Mae ganddyn nhw bethau cŵl. A awn ni yno pan fydd angen i ni brynu'n fawr? Efallai, efallai ddim. Ond fe awn ni yno yn llawn ymchwil, penderfyniad wedi'i wneud eisoes, a chawn yr eitem yr ydym ei eisiau, yn hytrach na gofyn unrhyw gwestiynau i'r gwerthwyr.

Neu awn ni at y Prynu Gorau. Maen nhw'n gwrando o leiaf.

2 Sylwadau

  1. 1

    Rwy'n cytuno. Rwy’n cofio profiad tebyg o 9 mlynedd yn ôl, pan aeth fy darpar ŵr â mi i siopa am fodrwy dyweddïo. Roeddwn i wedi penderfynu fy mod i eisiau steil band pen-blwydd yn lle'r solitaire diemwnt traddodiadol. Aethom at un gemydd a chawsom ein cornelu ar unwaith gan werthwr. Dywedasom wrthi ein bod yn ymgysylltu â siopa cylch a'r arddull yr oeddwn yn edrych amdani. Treuliodd yr holl amser roeddem yno yn ceisio fy argyhoeddi fy mod i eisiau solitaire. Ni allaf ond dychmygu'r hyn y byddwn i wedi gorffen ag ef pe bai fy ngŵr wedi mynd i mewn yno ar fy mhen fy hun, yn debygol o fod yn rhywbeth rhy fawr nad dyna oedd fy steil. Wrth gwrs, ni aethom yn ôl i'r siop honno ar gyfer prynu gemwaith yn y dyfodol.

  2. 2

    Post gwych! Mae angen i fanteision gwerthu roi sylw i'r wers hon. Os yw rhywun yn anfon “prynu signalau” peidiwch â'u llywio i ffwrdd o'r gwerthiant - gwnewch y gwerthiant! 😀

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.