Dadansoddeg a PhrofiTechnoleg NewyddFideos Marchnata a Gwerthu

Radiws Effaith: Rheoli Partner, Cyswllt, Cyfryngau a Tagiau

Radiws Effaith yn galluogi brandiau ac asiantaethau digidol i wneud y mwyaf o'r dychwelyd gwariant ad ar draws sianeli digidol, symudol ac all-lein. Mae eu technoleg marchnata SaaS yn galluogi marchnatwyr i gael sengl analytics edrych ar yr holl ymdrechion marchnata trwy gasglu data taith defnyddwyr gronynnog a chostau marchnata.

Mae'r Ystod Cynhyrchion Radiws Effaith yn cynnwys

  • Rheolwr Partner - awtomeiddio'ch rhaglenni partner cyswllt a strategol. Gostyngwch eich ffioedd trafodion a rhoi hwb i ROI wrth wella scalability, mewnwelediadau dadansoddol, a rheolaeth.
  • Rheolwr Tag - rheoli tagiau ar draws pob sianel - gan gynnwys symudol.
  • Rheolwr y Cyfryngau - canolbwynt data canolog ar gyfer symleiddio adroddiadau aml-sianel a chael mewnwelediad i'r gwerth a gyfrannir gan bob ffynhonnell, a'i fesur yn gywir dychwelyd ar ad-wario (ROAS).
  • Traciwr Ap Symudol - Integreiddio un SDK ac olrhain yr holl osodiadau symudol a digwyddiadau mewn-app yn union gan yr holl bartneriaid.
  • Traciwr Galwadau i Mewn - Traciwch yr holl weithgaredd galwadau i mewn yn union fel cliciau, ar un platfform. Awtomeiddio llifoedd gwaith, gan gynnwys contractio partneriaid a thaliadau.
  • marchnad - dod o hyd i gyhoeddwyr a chysylltiadau â chysylltiadau trwy algorithm chwilio Impact Radius.

Trwy awtomeiddio prosesau marchnata beirniadol a darparu mewnwelediadau adrodd gweledol mewn amser real, Radiws Effaith yn gyrru refeniw i gwmnïau byd-eang fel American Airlines, Cabela's, Shutterstock, Tommy Hilfiger a Wayfair.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

2 Sylwadau

  1. Peidiwch ag ymddiried yn y platfform marchnata cysylltiedig hwn. Cyfeiriais berchennog gwefan i brynu cynllun yn MaxCDN ac enillais gomisiwn sy'n daladwy mewn 3 mis. Cwblheais yr holl ffurflenni gofynnol gan blatfform marchnata cysylltiedig MaxCDN, Impact Radius 3 mis cyn bod y taliad yn ddyledus. Fe wnes i gyllidebu fy enillion i dalu fy miliau. Ar ôl 3 mis pan ddylid gwneud y taliad, cododd eu tîm cyllid fater bod fy rhif llwybro yn annilys. Pam nad aethpwyd i'r afael â'r mater rhif llwybro hwn 3 mis yn ôl lle y gellid bod wedi atal yr oedi cyn talu? Pam codi'r mater hwnnw pan fyddaf yn disgwyl i'r arian a enillais dalu fy miliau yn wael? Mae hyn yn amlwg yn ddiffyg / esgeulustod yn y rhan o'r system Radiws Effaith. Cefais ddadl 2 wythnos gyda’u cefnogaeth i gwsmeriaid, awgrymais iddynt ddefnyddio gwahanol ddulliau y gwyddys eu bod yn gweithio ar gyfer fy nghyfrif a daeth i bwynt lle cysylltais â phenaethiaid Impact Radius a chefais byth ateb ganddynt. Fe wnes i hefyd gysylltu'n uniongyrchol â'r MaxCDN a'u pennaeth i ofyn am eu cymorth gan fy mod i eisoes wedi disbyddu'r holl opsiynau sydd gen i gyda Impact Radius, rydw i eisoes wedi colli fy ymddiriedaeth ynddynt ac mae delio â nhw yn rhoi mwy o straen i mi yn unig. Ni chefais help erioed gan MaxCDN. Gyda'r holl ymdrechion hyn, collais amser a rhoi cymaint o straen i mi. A chollais arian oherwydd y cosbau am dalu biliau yn hwyr. Fy nghamgymeriad oedd fy mod yn ymddiried ynddynt y byddant yn talu.

    1. Mae'n ymddangos y gallent ddefnyddio dilysiad gwirio yn eu proses, ond nid wyf yn siŵr y byddwn yn mynd cyn belled â dweud nad ydyn nhw'n ddibynadwy pan wnaethoch chi nodi'r wybodaeth lwybro anghywir. Rydym wedi gweithio gyda nhw ac nid ydym wedi gweld yr un mater.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol