Effaith Tueddiadau Marchnata Digidol ar Undebau Credyd a Sefydliadau Ariannol

marchnata undebau credyd 2017

Yn ddiweddar, cyhoeddodd y cydweithiwr Mark Schaefer swydd, 10 Sifft Epig sy'n Ail-Ysgrifennu Rheolau Marchnata, mae hynny'n rhaid ei ddarllen. Gofynnodd i farchnatwyr ledled y diwydiant sut roedd marchnata'n symud yn ddwys. Un maes rwy'n gweld llawer o weithgaredd ynddo yw'r gallu i bersonoli'r berthynas gyda'r darpar neu'r cwsmer. Dywedais:

Gallai'r llif data hwn olygu “marwolaeth cyfryngau torfol a chynnydd mewn profiadau marchnata wedi'u targedu, wedi'u personoli trwy ABM ac offer tebyg. Byddwn yn gweld DPAau a phrofiad yn seiliedig ar brofiad analytics y tu hwnt i deimlad syml a boddhad cwsmeriaid. ”

Ymhobman rydych chi'n edrych ym maes marchnata, mae algorithmau, awtomeiddio, deallusrwydd artiffisial, bots, a phob technoleg arall i gyd yn cael eu defnyddio i geisio datrys y yr un broblem. Mae cwmnïau'n defnyddio technoleg i ymgysylltu â'u rhagolygon a'u cwsmeriaid ar lefel bersonol, gan ddarparu profiad eithriadol. Er nad oes gennym yr adnoddau i ymgysylltu ar lefel bersonol â phob person, mae technoleg yn dechrau dod i'r fei a fydd yn gwneud hyn yn alluog.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd MDG yr ffeithlun hwn ar gyfer y Diwydiant Undebau Credyd, 5 Tueddiadau Marchnata Undeb Credyd. Er bod yr ffeithlun wedi'i dargedu at undebau credyd, dylai pob cwmni roi sylw:

  1. Bydd Sgwrs yn Esblygu i Lwyfan Ymgysylltu Pwerus - Ers blynyddoedd, mae undebau credyd wedi meddwl am sgwrsio ar-lein fel cynnig braf i'w gael. Yn 2017, mae hynny'n debygol o newid wrth i ddefnyddwyr ddod i ystyried ymarferoldeb sgwrsio fel gofyniad. Dywed 24% o Millennials na fyddent yn defnyddio sefydliad ariannol nad yw'n cynnig nodwedd sgwrsio ar-lein
  2. Bydd Ymgyrchoedd E-bost Rhanedig yn sicrhau Canlyniadau Argraffiadol - E-bost fu'r blaen gwaith marchnata digidol ers amser maith, ac yn haeddiannol iawn. Mae'r dacteg yn parhau i sicrhau ymgysylltiad am gost gymharol isel i farchnatwyr ar draws pob fertig. Mae gan ymgyrchoedd e-bost wedi'u segmentu gyfraddau clicio 94% yn uwch a 15% yn uwch
  3. Bydd Strategaeth SEO yn Dod yn Strategaeth Cynnwys - Cofiwch pan oedd optimeiddio peiriannau chwilio yn ymwneud â chyfrinachau cudd a thactegau cymhleth? Mae'r dyddiau hynny drosodd. Er mwyn i'ch undeb credyd raddio'n dda mewn canlyniadau chwilio, mae'n angenrheidiol datblygu offrymau gwe y mae pobl eisiau ymgysylltu â nhw ac o bosibl eu rhannu.
  4. Bydd Rhwydweithiau Cymdeithasol yn Dod yn Rhwydweithiau Hysbysebu (Gwych) - Mae rhwydweithiau cymdeithasol wedi bod yn esblygu'n gyson o wefannau ymgysylltu am ddim i farchnatwyr i lwyfannau talu-i-chwarae. Maent bellach yn rhan hanfodol o unrhyw wariant hysbysebu. Dywed 74% o farchnatwyr eu bod yn gwario cyllideb ar hysbysebu cymdeithasol a rhagwelir y bydd gwariant byd-eang ar hysbysebion cyfryngau cymdeithasol yn cynyddu 26.3% yn 2017
  5. Bydd digwyddiadau'n bwysicach nag erioed ar gyfer ymgysylltu - Efallai mai cynnal / mynychu digwyddiadau yw'r dacteg farchnata fwyaf hen-ysgol. Fodd bynnag, nid yw'r hanes hir hwnnw'n ei gwneud yn llai effeithiol. Dywed 67% o farchnatwyr fod digwyddiadau personol yn dal i fod yn dacteg farchnata effeithiol

Tra ein bod ni'n asiantaeth ddigidol yma yn Indianapolis, hyd yn oed rydyn ni'n lansio cyfres o ddigwyddiadau rhanbarthol i gynorthwyo ein cleientiaid i gyrraedd mwy o ddylanwadwyr a darpar brynwyr. Mae marchnata digidol yn cynnig cyfleoedd anhygoel, ond ni ddylid ei ddefnyddio yn lle cynhesrwydd a phrofiad digwyddiad neu gyfarfod personol!

marchnata undeb creddit

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.