Cyrraedd Marchnata Trochi, Newyddiaduraeth ac Addysg

marchnata trochi

Mae realiti rhithwir ac estynedig yn mynd i chwarae rhan fwy yn eich dyfodol. TechCrunch rhagweld mae'n debyg y bydd yr AR symudol honno'n farchnad $ 100 biliwn o fewn 4 blynedd! Nid oes ots a ydych chi'n gweithio i gwmni technoleg arloesol, neu mewn ystafell arddangos sy'n gwerthu dodrefn swyddfa, bydd eich busnes yn elwa mewn rhyw ffordd gan brofiad marchnata trochi.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng VR ac AR?

Mae rhith-realiti (VR) yn adloniant digidol o'r amgylchedd o amgylch y defnyddiwr, tra bod realiti estynedig (AR) yn troshaenu elfennau rhithwir yn y byd go iawn.

ar vs vr

Peidiwch â choelio fi? Cymerwch gip ar rai diwydiannau sydd eisoes yn cofleidio VR / AR.

Newyddiaduraeth Trochi

Yr wythnos hon bu CNN yn talu uned newyddiaduraeth VR bwrpasol. Bydd y grŵp hwn yn rhoi sylw i ddigwyddiadau newyddion mawr mewn fideo 360 ac yn cynnig sedd rhes flaen i wylwyr. Allwch chi ddychmygu bod ar y rheng flaen mewn parth rhyfel, cael sedd rhes flaen yng nghyfarfod briffio nesaf y Tŷ Gwyn, neu sefyll yn llygad corwynt? Dyna fydd newyddiaduraeth ymgolli yn dod i'r bwrdd, gan ein galluogi yn agosach at y stori nag erioed o'r blaen. Lansiodd CNN yr uned newydd trwy gyhoeddi stori fideo VR yn cwmpasu'r rhedeg y teirw yn Sbaen.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae CNN wedi arbrofi gyda VR, gan gynhyrchu mwy na 50 o straeon newyddion mewn fideo 360 o ansawdd uchel, gan roi dealltwriaeth ddyfnach i wylwyr o ddinistr Aleppo, golygfa rheng flaen o Urddo'r UD a chyfle i brofi'r wefr. o awyrblymio - i gyd, gan gynhyrchu mwy na 30 miliwn o olygfeydd o gynnwys 360 ar Facebook yn unig. Ffynhonnell: CNN

Addysg Drochi

Mae Lowe's yn gwrychu ei betiau y gall VR amharu ar y diwydiant gwella cartrefi. Maent yn lansio profiad rhith-realiti mewn-siop wedi'i gynllunio i roi addysg ymarferol i gwsmeriaid ar gyfer prosiectau fel cymysgu morter neu osod teils. Mewn treial, adroddodd Lowe's fod gan gwsmeriaid 36% yn dwyn i gof yn well sut i gwblhau'r prosiect o'i gymharu â phobl sy'n gwylio fideo Youtube.

Mae tîm tueddiadau Lowe wedi darganfod bod millennials yn ymgymryd â phrosiectau DIY oherwydd nad oes ganddynt hyder mewn gwella cartrefi a'r amser rhydd ar gyfer prosiect. Ar gyfer Lowe, gallai rhith-realiti fod yn ffordd i wyrdroi'r duedd honno. Ffynhonnell: CNN

Marchnata Trochi

O safbwynt marchnata, mae'r term marchnata trochi yn cael ei ailddiffinio'n llwyr. Mae'n hawdd dechrau dychmygu faint o gyfleoedd a gynhyrchir ar gyfer hysbysebu, lleoli cynnyrch, a ffyrdd creadigol o arddangos brand. Mae VR yn datrys llawer o broblemau i farchnatwyr. Mae'n cynnig ffordd i ni greu profiad ymgolli sy'n effeithiol, yn gofiadwy ac yn hwyl. Nid yw'n gwella o gwbl na hynny!

Ychydig o ffeithiau mwy diddorol i chi.  Vimeo newydd ychwanegu y gallu i uwchlwytho a gwylio fideos 360 gradd. Bydd hyn yn cynnig gwneuthurwyr ffilm a phobl greadigol eraill i arddangos a gwerthu 360 o gynnwys. Peidiwch ag anghofio am facebook chwaith. Hyd yma mae mwy na miliwn o fideos 360 gradd a phum miliwn ar hugain o luniau 360 gradd wedi'u postio. Nid oes unrhyw reswm i feddwl nad yw'r duedd hon yn mynd i barhau.

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich meddyliau am ddyfodol VR / AR. Faint o effaith ydych chi'n teimlo y bydd yn ei chael ar eich diwydiant? Rhannwch os gwelwch yn dda!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.