Anwybyddu, Mesur a Ffocws

Mae gan Gregg Stewart swydd ragorol yn siarad â hi Integreiddio Marchnata mewn Byd Datganoledig. Pan gewch gyfle, darllenwch y post ac ystyriwch - nid y cyngor yn unig - ond yr atebion a gynigir. Un o'r atebion a grybwyllwyd oedd Aprimo. Aprimo yn gwmni o Indianapolis y cefais y pleser o siarad ag ef dros yr wythnosau diwethaf am gyfryngau cymdeithasol, optimeiddio peiriannau chwilio a blogio.

Gyda bwrlwm yr holl offer cyfryngau cymdeithasol hyn yn hwyr, gallai'r marchnatwr nodweddiadol fod yn rhedeg o offeryn i offeryn fel gwallgofddyn yn ceisio cadw i fyny. Mae popeth yn newydd, mae popeth yn wych ... mae'r greal sanctaidd i gyd o adeiladu perthnasoedd â defnyddwyr. Dwi wir yn poeni llawer am fy ffrindiau yn y busnes nad ydyn nhw erioed wedi profi'r ewfforia hwn o'r blaen.

Dyma fy nghyngor syml i Farchnatwyr Ar-lein:

 1. Anwybyddu Dim - Rwy'n eiriolwr dros geisio popeth i'w brofi a meddwl am ei gryfderau a'i wendidau. Cyn belled nad oes rheswm cymhellol y bydd yn brifo'ch busnes, rhowch gip arno!
 2. Mesur popeth - dylid mesur popeth rydych chi'n ceisio yn y tymor byr a'r tymor hir. Rwy'n cofio pan fyddai Folks yn arfer defnyddio post uniongyrchol, byddent yn rhoi cynnig arno unwaith ac yn nodi ei fod yn sugno. Pe byddent wedi ei wneud 2 i 3 gwaith, efallai y byddai wedi gweithio y tu hwnt i'w breuddwydion gwylltaf. Rhowch gyfle iddo cyn i chi benderfynu ei fod yn wastraff amser.
 3. Canolbwyntiwch ar Beth sy'n Gweithio - y rheswm pam fy mod i'n eiriolwr mor enfawr dros flogio yw ein bod ni'n gwybod ei fod yn cynhyrchu llawer o gynnwys, mae peiriannau chwilio'n darganfod ac yn trosglwyddo'r cynnwys hwnnw i chwilwyr perthnasol, ac mae'n gyrru mwyafrif o'r traffig wrth ei wneud yn effeithiol. Ni fydd dechrau gyda sylfaen o gynnwys gwych byth yn eich siomi.

Dydw i ddim yn un i anwybyddu'r wefr, ond rydw i'n talu sylw i'm Dadansoddeg ac yn mesur effaith sut rydw i'n defnyddio'r holl gyfryngau gwahanol hyn. Unwaith y byddaf yn hyderus fy mod wedi trosoli'r cyfrwng i'w botensial, rwy'n penderfynu ble i ganolbwyntio fy egni.

Am nifer o flynyddoedd, mae hynny bob amser wedi fy dychwelyd i'm blog.

2 Sylwadau

 1. 1

  Gyda marchnata fel gyda'r mwyafrif o unrhyw beth, os na osodwch feincnodau a chanllawiau mesur ar gyfer rhai ymgyrchoedd neu dasgau, sut allwch chi gyflawni neu nodi cynnydd? Rwy'n cytuno ei bod bob amser yn ddoeth archwilio technoleg newydd a chadw ar y blaen â datblygiadau newydd, ond mae deall eich cynulleidfa, a'r ffyrdd a'r dulliau y mae'n well ganddyn nhw dderbyn gwybodaeth gan eich cwmni neu gadw mewn cysylltiad fel arfer yn ddangosyddion da o sut ac mewn pa ffyrdd i gyfathrebu â nhw a lledaenu'ch neges.

  Un o'r pethau y mae ein cwmni wedi'i wneud yw sicrhau ein bod yn deall y gynulleidfa darged yn wirioneddol, beth yw eu pwyntiau poen, lle maent yn troi atynt am wybodaeth ac adnoddau, ac ati. Mae hyn yn helpu i ddylanwadu ar y ffordd yr ydym yn marchnata iddynt. Os ydym yn darganfod tuedd mewn rhai diwydiannau lle maent yn fwy cyfarwydd ac yn ymddiried mewn rhai mathau o farchnata, rydym yn pwysleisio'r rheini'n fwy yn ein hymgyrchoedd.

  • 2

   Mae gwlyb yn meten! I fesur yw gwybod.

   Rydych chi'n farw-ymlaen, Christa! Adnabod eich cynulleidfa a mesur y canlyniadau yw'r allwedd i gynnydd cynyddrannol. Diolch gymaint am ymuno yn y sgwrs!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.