iElegance? Wythnos gyntaf fy ymfudiad i MacBook Pro

Erbyn hyn, rydych chi eisoes wedi cael gormod o hysbysebion Mac vs PC:

Y gwir yw nad wyf yn siŵr eu bod yn hoelio’r hyn y mae defnyddwyr Mac yn ei fwynhau. Yn ddiau, mae'r holl iLife, iMovies, iTunes, ac ati yn wych i'w defnyddio. Hefyd, nid yw'n syndod bod pobl greadigol wrth eu bodd yn defnyddio Mac. Gallai peth ohono fod bod pobl fel Adobe a rhaglenni fel Quark wedi cael cychwyn ar Mac.

Yr elfen y credaf fod Apple ar goll o'r hysbysebion hyn yw ceinder y rhyngwyneb defnyddiwr. Er bod Windows wedi esblygu a dynwared llawer o nodweddion Apple mewn gwirionedd, nid ydynt eto wedi dal rhwyddineb eu defnyddio.

Rydw i'n mynd i ddangos fy oedran yma, ond dechreuais yn y diwydiant hwn trwy raglennu rhesymeg ysgolion mewn Rheolwyr Rhesymeg Rhaglenadwy (PLCs), symud i DOS, PLCs integredig i DOS, a datblygu, integreiddio a gweithredu cymwysiadau ar Microsoft Windows, IBM OS2. Gweinydd Warp / Warp, ac ati. Nid yw erioed wedi bod yn syml, ond rwyf bob amser wedi herio fy hun wrth ddarllen ac arbrofi i awtomeiddio ac integreiddio mwy a mwy. Mae gen i lawer o brofiad, ac efallai y dywedwch fy mod i'n 'Microsoft Guy', ar ôl ei ddefnyddio fel fy mhrif offeryn yn fy swyddi yn ystod fy ngyrfa gyfan.

Mae OSX (System Weithredu Mac), yn llai anniben, yn syml i'w ddefnyddio, yn hawdd ei drin, ei addasu, ei integreiddio, ac ati. I ddweud y gwir, un o'r eiliadau mwyaf doniol a gefais oedd pan nad oeddwn yn gallu darganfod sut i osod a rhaglen. Doeddwn i ddim yn sylweddoli y gallwn ei lusgo i'm ffolder Ceisiadau. Onid ydych chi'n dymuno ei fod mor syml â hynny ar Windows? Sheesh.

O ran rhyngweithio yn y gwaith (rydym yn siop Microsoft), nid wyf wedi cael unrhyw broblemau. Dim problemau mynd ar y rhwydwaith, cyrchu diwifr, defnyddio Office ac anfon a rhannu ffeiliau. Mae wedi bod yn eithaf di-boen. Mae gen i Parallels yn rhedeg 'rhag ofn' mae angen i mi redeg XP ... ond rydw i'n ei redeg allan o Ffenestr ar y Mac (mae'n anhygoel). Yno mae gen i Microsoft Access a Microsoft Visio.

Felly ... byddai'n rhaid iElegance fy ngair cyntaf. Mae Apple yn gwneud gwaith gwych mewn rhyngwyneb hardd, syml sy'n rhedeg yn eithaf perffaith. Pan fyddaf wedi newid o gyfrifiadur personol i gyfrifiadur personol yn y gorffennol, mae'n onest wedi cymryd mwy o amser nag y mae'n rhaid iddo newid i'r Mac. Mae fy argraff.

Un sylw

  1. 1

    Croeso i fyd rhyfeddol Mac 🙂

    Rwyf wedi cael fy amlygiad Mac cyntaf yn gynnar yn yr 80au, pan welais demo a bwysleisiodd y ffaith bod Macs yn gyfeillgar (fel yn “Mewnosodwch y ddisg” yn hytrach na “insert disk”). Pan dreuliais flwyddyn yn yr UD ym 1986, dim ond Macs oedd gan y gwlân. Roeddent mor hawdd i'w rhwydweithio, a beth oedd swyn i wneud graffeg (heddiw, byddai rhywun yn galw hynny'n “graffeg”). Am rai blynyddoedd bûm yn gweithio gyda chyfrifiaduron personol, yn bennaf am y rheswm na allai un fel myfyriwr fforddio Mac ar y pryd. Yna eto cefais Mac hardd (5200), a oedd yn rhagflaenydd, er nad oedd mor llwyddiannus, o'r iMac. Yna eto, pan ddaeth Windows XP allan, cefais fy nhemtio i brynu Gliniadur Sony. Nid yn unig y gwnaeth y gefnogaeth dechnoleg sugno, ar y pwynt hwnnw dechreuais wneud arian gyda fideo, ac nid oedd gorfod ail-gistio'ch cyfrifiadur bob awr gyda'r cleient yn eistedd nesaf atoch chi, yn brofiad da. Felly fe wnaethon ni neidio ar y bandwaggon Final Cut, sydd eisoes â fersiwn 1.25. Heb ddifaru unwaith. Heddiw rydyn ni'n 2 yn y swyddfa, ac mae gennym ni 5 Mac; popeth o Mac mini bach, twr G4 hennaidd (allwch chi ddychmygu cyfrifiadur 7 oed sy'n dal i edrych yn dda, ac sy'n dal i fod yn ymarferol?) hyd at G5 gyda 4 prosesydd.
    Gwaelod llinell: Efallai y bydd Macs yn costio mwy yn y cam cychwynnol, ond maen nhw'n arbed cymaint mewn costau cynhyrchiant, yn hwyl gweithio gyda nhw, yn ddiogel rhag firysau. Maen nhw'n gweithio yn unig.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.