Mae Internet Explorer yn Ail-ystyried ei Ddefnyddioldeb

Mae gan IE7 rai cryfderau gwych, ond rwyf hefyd wedi ysgrifennu pam fy mod yn credu ei fod yn colli cyfran o'r farchnad ac yn rhwystredig i'r defnyddiwr cyffredin ei ddefnyddio ... yn benodol y system ddewislen sy'n rhychwantu chwith a pellaf y cymhwysiad.

Ysgrifennais am IE7 ac mae'n ddefnyddioldeb ofnadwy ychydig dros fis yn ôl. Ymddengys y Mae tîm IE wedi ailfeddwl am eu strategaeth gyda'r datganiad cynnal a chadw sydd ar ddod o IE7. Bydd y bar dewislen nawr yn cael ei arddangos yn ddiofyn.

Cyn i chi feddwl fy mod yn patio fy hun ar y cefn, dylech wybod fy mod i am yn hapus bod IE wedi camu allan o'r ffiniau arferol a rhoi cynnig ar batrwm defnyddiwr newydd. Fy mhroblem yw nad wyf yn siŵr eu bod erioed wedi profi'r patrwm hwnnw yn llawn cyn ei ryddhau.

Rwy'n credu y byddai'n strategaeth anhygoel i'r tîm gyflwyno'r rhyngwyneb rhuban a'r swyddogaeth 'Botwm Swyddfa' hynny yw, IMHO, cam gwych ymlaen o ran defnyddioldeb yn Office 2007. Nid yn unig y byddai'n gwella defnyddioldeb y porwr, byddai'n ei wahaniaethu o'r gystadleuaeth, yn cyflwyno pobl i'r rhyngwyneb rhuban - efallai'n ennill rhywfaint o fabwysiadu ychwanegol, a byddai'n dod â'r cynnyrch Microsoft yn fwy unol â gweddill y teulu.

Wrth gwrs, rwy'n dal i gredu mai'r porwr a fydd yn rhwygo'r gystadleuaeth yn gyntaf fydd y porwr sy'n cyflwyno'r cydrannau rhyngwyneb defnyddiwr mwyaf 'allan o'r bocs'. Heb unrhyw ofyniad i lawrlwytho, pe bawn i'n gallu rhaglennu mewn datagrid, golygydd HTML, cydran calendr, trin delweddau ... gyda thagiau ac arddulliau xhtml brodorol, byddwn i'n datblygu cymwysiadau ar gyfer y porwr hwnnw cyn unrhyw un arall!