Rwy'n Tyngu! Neu ddylwn i?

Ysgrifennodd Paula Mooney ddiweddar mynediad am blogwyr yn cussing. Rwy'n chwilfrydig beth yw eich barn chi:

I fod yn onest, mae yna ychydig o flogiau rydw i'n ymweld â nhw lle darllenais drwyddo ... mae pob un ohonyn nhw'n digwydd bod yn ddigrif. Rwy'n ei chael hi'n anodd cadw o gwmpas ar flogiau sy'n cuss neu'n rhegi am ddim rheswm amlwg, serch hynny. Os dywedir allan o ddicter, yn bendant ni ddeuaf yn ôl am ail ymweliad.

Tri rheswm pam na ddylech chi cuss ar eich blog:

 1. Efallai y bydd eich geiriau ar y we o gwmpas yn hirach nag y byddwch chi. Byddai'n anffodus cael eich cofio am cussing.
 2. Mae yna lawer o eiriau nad ydych chi fwy na thebyg erioed wedi clywed amdanyn nhw ... rhowch gynnig ar rai newydd.
 3. Efallai y bydd cussing yn troseddu rhywun, ni fydd cussing yn troseddu unrhyw un.

Rhannwch eich meddyliau. Ydw i'n syml yn dod yn cyrmudgeon? Nodyn: Dim cussing!

13 Sylwadau

 1. 1
 2. 2
 3. 3

  Mae un o'r blogiau rwy'n eu dilyn yn cynnwys cryn dipyn o dyngu. Mae'r unigolyn yn amlwg wedi ei frifo dros y cyfeiriad y mae ei ddiwydiant yn ei gymryd, ac mae'n ymddangos mai'r unig ffordd y gellir mynegi ei deimladau yn wirioneddol. Nid yw'n ymddangos ei fod yn rhegi mewn swyddi nad ydynt yn gysylltiedig â diwydiant. Er nad wyf yn credu bod ei iaith yn briodol, mae'n amlwg bod ei deimladau'n cael eu brifo, a gallaf godi hynny o'i ddewis iaith.

  Ni fyddaf yn rhegi ar fy mlog. Rwyf am i'r rhai sy'n rhedeg ar draws fy nghynnwys ganolbwyntio ar y cynnwys, nid yr iaith a ddefnyddir i'w gyflwyno.

 4. 4

  Mae cussing yn ddiffodd i mi, ac rydw i'n gweld mwy a mwy o ferched yn defnyddio geiriau rhegi neu eiriau fel arall wedi rhoi ceg yn llawn sebon i chi yn fy niwrnod. Mae'n ymddangos eu bod yn meddwl ei fod yn gwneud iddyn nhw edrych yn cŵl, neu mae'n rhaid iddyn nhw deimlo'n ddigon annibynnol i beidio â phoeni am farn pobl. Ni fydd y mwyafrif o bobl yn dweud wrthych chi; maen nhw'n osgoi'ch blog yn unig! Os na all rhywun atal rhag defnyddio geiriau melltith ar eu blog, yna nid oes angen iddynt flogio. Fel y soniwyd, bydd o gwmpas ar beiriannau chwilio am fwy o amser nag yr ydym am feddwl!

 5. 5

  Rwy'n credu bod rhegi yn gymedrol yn iawn. Ond os yw pob post arall yn rant gyda geiriau rhegi, mae'n debyg y byddwn yn rhoi'r gorau i ddarllen.

  Yn syml, nid yw'n angenrheidiol.

 6. 6

  Diolch am ddechrau'r drafodaeth, Doug. Nid wyf yn poeni am glywed na darllen profanity, ac ni fyddaf yn ei wneud fy hun. Siawns nad oes ffyrdd mwy huawdl i fynegi'ch hun, hyd yn oed mewn dicter. Os ydw i'n darllen blogiwr sy'n ei wneud unwaith, ni fydd yn fy nghadw rhag dod yn ôl. Os daw'n arferiad, byddwn yn osgoi'r safle hwnnw.

 7. 7
 8. 8

  Sterling, rwy'n credu bod defnyddio geiriau rhegi ar gyfer effaith arbennig yn dangos cyn lleied o orchymyn sydd gennym o'n tafod neu efallai'r iaith Saesneg. I mi, nid oes unrhyw ffordd 'briodol' i felltithio na rhegi. Mae'n fy mhoeni i glywed pobl yn defnyddio geiriau penodol fel roedden nhw'n normal, geiriau bob dydd (maen nhw'n dod y ffordd honno i'r ifanc), pan maen nhw wir yn brifo eu cymeriad eu hunain

 9. 9

  A pham mae'r geiriau hyn yn sarhaus? Oherwydd eu bod yn deillio o'r tafodau Sacsonaidd neu Geltaidd. Os dywedaf “copulate!” neu “defecation!” does neb yn troseddu. Yn y diwedd, dim ond rhagfarn hiliol sydd wedi'i gynnal am fileniwm.

 10. 10

  I ar occussion cuss, nid wyf yn poeni ei wneud ar fy mlog ac ar gyfer ruo macho o amgylch yr ymyl bachgen gwael, nid wyf yn rhegi llawer. Roeddwn i mewn tafarn yn Baltimore yn ddiweddar ac roedd 2 fenyw yn geirio ac yn geirio cymaint nes i mi gael fy nhroseddu. Ni wnes i sylw ond roedd yn fy mhoeni. Rwyf wedi gweld bod doethineb a didwylledd Paula yn gwestiwn beiound. Os yw Paula yn dweud nad yw'n iawn, dyna chi

 11. 11

  JD, meddai fy ngŵr, pan mae’n clywed menyw yn siarad fel yna, mae’n gwneud iddi swnio fel aw…. Dim ond siarad trashi â mi, ac nid oes raid i chi ei wneud. Ond, mae'n ymddangos mai dyna'r 'duedd' bellach ddyddiau ymhlith cymaint, ac nid wyf yn credu ei fod yn eu helpu un peth.

 12. 13

  Rwy'n cytuno bod 99% o'r amser, melltithio yn gwbl ddiangen. Fodd bynnag, mae yna ychydig o achosion pan mai dyma'r ffordd orau mewn gwirionedd i fynegi sut rydych chi'n teimlo am rywbeth. Yn bersonol, ni allaf gofio erioed felltithio mewn post blog, ond ni fyddwn yn ei ddiystyru chwaith.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.