Efallai y byddaf yn dal i danysgrifio i'r Papur Newydd os…

papur newydd

Cychod Papur NewyddMae rhai ohonoch sy'n gwybod fy nghefndir yn deall fy mod wedi gweithio yn y Diwydiant Papur Newydd am dros ddegawd. Roedd rhai o fy llwyddiannau mwyaf yn y diwydiant, yn broffesiynol ac yn dechnegol. Mae'n wirioneddol fy nhristáu bod papurau newydd yn pylu ... ond nid wyf yn credu ei fod yn farwolaeth, mae'n hunanladdiad mewn gwirionedd.

Roedd papurau newydd a wyliwyd wrth i ddosbarthiadau gerdded eBay ac Craigslist. Yn haerllug, nid oeddent yn meddwl cymryd peth o'u helw a buddsoddi mewn arwerthiannau neu ddosbarthiadau ar-lein. Y peth rhyfeddol am hyn yw eu bod yn dal y cerdyn eithaf - daearyddiaeth. Pe bai papurau newydd wedi dod o hyd i ffordd i dapio dosbarthiadau ar-lein mewn datrysiad rhanbarthol, rwy'n credu y gallent fod wedi dal allan. Mae'n rhy hwyr nawr ... mae gan bob system ddosbarthedig lwyddiannus ar-lein elfen ranbarthol iddi.

Felly sut allwn i danysgrifio i Bapur Newydd o hyd?

Pe bai eu cyhoeddwyr yn rhoi’r gorau i dynnu llwyth o crap AP, pe bai eu Golygyddion yn rhoi’r gorau i olygu, fe wnaethant roi’r gorau i ollwng talent lleol, a dechreuon nhw adael i’w gohebwyr redeg am ddim. Hynny yw, pe byddent yn rhoi'r gorau i fod yn dwp ynglŷn â gorfodi 'y llinell waelod' a defnyddio'r dalent sydd ganddynt, byddwn yno ar eu cyfer.

Prawf? Newydd ddarllen Blog Ruth Holloday pan gewch chi'r cyfle. Gweithiais yn y papur newydd lleol am ychydig flynyddoedd, darllenais y papur bob dydd, a byth yn adnabod Ruth mewn gwirionedd. Ond am y flwyddyn ddiwethaf rydw i wedi bod yn darllen ei blog ac mae'n fy chwythu i ffwrdd. Mae ei gonestrwydd, gonestrwydd, di-flewyn-ar-dafod, a'i hangerdd llwyr i gyrraedd y stori yn rhywbeth na wnes i erioed ei gydnabod pan ysgrifennodd ar gyfer y Seren. Yn wir, doeddwn i ddim hyd yn oed yn gwybod pwy oedd hi yn y Seren!

Sut wnaethon nhw gadw talent fel hi rhag ffrwydro does gen i ddim syniad ... ni allaf ond dyfalu mai gwleidyddiaeth a golygu ydoedd. Darllenais yr erthyglau yn IndyStar nawr ac mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n darllen fel adroddiadau heddlu neu ysgrifau coffa ... dim bywyd ynddyn nhw o gwbl. Mae'n fy ngyrru'n wallgof na allant weld hyn a gwneud rhywbeth yn ei gylch.

Roedd gen i fos a mentor, Skip Warren, amser maith yn ôl. Dywedodd y byddai gweithwyr bob amser yn eich synnu pe baech yn rhoi cyfle iddynt fod yn llwyddiannus. Nid yw hyn yn wahanol i bapurau newydd. Mae corfforaethau anghenfil, gwleidyddiaeth, a rheolaeth ganol wedi dinistrio'r papur newydd. Bydd blog Ruth yn parhau i adeiladu momentwm… a bydd unrhyw un sydd â darllenydd newyddion yn dod o hyd i’r cyn-newyddiadurwyr papur newydd hyn ac yn dechrau darllen eu blogiau!

Nid oes gan Ruth gyllideb hysbysebu i geisio ei chadw ar y brig fel y mae'r Seren yn ei wneud, ond dim pryderon - rwy'n credu y bydd safle'r Star yn lladd digon o'i dalent fewnol a fydd yn gwthio pobl i wefannau mwy addysgiadol fel Ruth! Rwyf wedi clywed gan du mewnwyr fod y meysydd twf ar wefan y Seren wedi canolbwyntio'n wirioneddol ar gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr, newyddion arbenigol (lleol) a blogio. Huh! Dychmygwch hynny!

IndyStar.com

2 Sylwadau

 1. 1

  Rydych chi'n adnabod Doug, rwy'n tueddu i anghofio bod pobl yn dal i ddarllen papurau newydd. Rwy'n gwybod bod hynny'n swnio'n rhyfedd, ond mae wedi bod cyhyd ers i mi, bod fy ffrâm gyfeirio wedi newid.

  Pan ddaw'r bobl werthu hynny o ddrws i ddrws yn gwerthu tanysgrifiadau, rwy'n gwybod fy mod bob amser yn edrych fel eu bod yn gofyn a oedd angen i mi brynu bloc o rew ar gyfer fy mocs iâ neu ryw ddistylliad petroliwm ar gyfer fy ngherbyd heb geffylau.

  Golwg sy'n dweud “… Mewn gwirionedd ... mae pobl yn dal i wneud hynny?” 🙂

 2. 2

  Rwy'n gwybod beth rydych chi'n ei olygu, Tony. Mae Google Feedreader wedi disodli fy tanysgrifiad papur newydd yn llwyr. Rwy'n dal i ddarllen rhai cylchgronau ... efallai lle mae'r dalent wedi symud. A dwi'n gnau llyfr. Rwy'n credu bod arogl a theimlad papur yn dal yn naturiol i mi.

  Yr hyn rydw i'n ei golli fwyaf yw'r dalent, serch hynny ... dyna beth roeddwn i wir yn ceisio'i ddweud. Gobeithio y bydd newyddiadurwyr yn troi at flogio mwy a mwy (y tu allan i'r papurau newydd maen nhw'n gweithio iddyn nhw). Mewn gwirionedd, byddwn i wrth fy modd yn gweld gwefannau blogio 'noddedig' gyda newyddiadurwyr go iawn nad oes ganddyn nhw ffiniau ar gyfer lle maen nhw'n gallu ysgrifennu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.