Yr iPad Hype ... Pam Ti'n Nesaf

ipad fflipfwrdd

ipad fflipfwrddCawsom gwpl o bobl yn cwyno bod gan y blog fater ar yr iPad lle nad oeddent yn gallu darllen y postiadau mewn gwirionedd. Roedd hyn yn ymwneud â'r degfed person a gwynodd am ein blog a'r iPad felly mi wnes i dorri lawr o'r diwedd a phrynu ychydig. Mae un i mi, un i stephen, ein datblygwr ... ac mae'r un arall ar gyfer un ohonoch chi'n ddarllenwyr lwcus.

Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach ac rydw i wedi gwirioni yn llwyr. Mae'r iPad ychydig yn drymach nag yr oeddwn i'n meddwl y byddai, ond mae'n gwneud bag gliniadur llawer ysgafnach pan fyddaf yn mynd adref bob nos. Mae diffiniad y sgrin yn eithaf anhygoel ac mae'r rhyngwyneb yn debyg iawn, os nad yn union, fel yr iPhone. Fe wnes i godi ofn ar brynu un ... roedd yn ymddangos fel gwastraff arian heb y ffôn a'r camera (clywais fod y camera'n dod allan ym mis Mawrth). Nid yw wedi bod.

Rwyf eisoes wedi ysgrifennu amdano Y Dyddiol a'm chwilfrydedd gyda'r cymhwysiad hwn sy'n cyflwyno'r newyddion mewn ffordd hynod o cŵl, ond y rhan fwyaf o fy nghariad at yr iPad yw'r ffordd y mae datblygwyr wedi manteisio ar y cyffyrddiad a'r eiddo tiriog i ddarparu rhyngweithio llawer gwell.

Yr enghraifft rydw i wrth fy modd yn ei dangos yw Flipboard, cymhwysiad sy'n gwthio'ch holl gynnwys i dudalennau wedi'u trefnu'n daclus y gallwch chi fynd trwyddynt. Gallwch chi hefyd fel nhw, ateb ar Twitter, ymlaen, neu anfonwch yr erthygl trwy e-bost. Mae'r cais mor syml i'w ddefnyddio fel fy mod i wedi dychwelyd i'm porthwyr RSS ac rydw i nawr yn eu difa bob bore.

Yr allwedd i farchnatwyr yma yw deall bod rhyngweithio defnyddwyr, unwaith eto, yn newid gyda'ch gwefan. Nid wyf yn disgwyl i bawb fynd allan a gwneud y gorau o ryngwyneb defnyddiwr unigryw ar gyfer iPad yn unig (er ein bod yn edrych i mewn iddo nawr), ond byddwn yn argymell eich bod yn gwneud mwy na gwneud eich gwefan yn ddarllenadwy ar un o'r dyfeisiau hyn. Fel defnyddiwr iPad, rwyf wedi diflasu'n swyddogol ar y wefan nodweddiadol ac rwy'n edrych am y profiad defnyddiwr gwych nesaf.

Enillydd yr Wythnos hon

Yr wythnos hon, enillodd chwilfrydmeboston @_______! Rydym yn aros i glywed yn ôl ganddynt i weld pa wobr yr hoffent ei dewis. Mae yna lawer mwy o wobrau yn dod - gan gynnwys ffurfwedd - adeiladu ffurflenni yn hawdd ar-lein, Vontoo - anfon nodiadau atgoffa llais, a Blwch Tinder adeiladu, cyflwyno ac olrhain cynigion yn hawdd ar-lein!

5 Sylwadau

 1. 1

  Doug, croeso i'r parti!

  Tra roeddwn i'n dröedigaeth gynnar (ac yn dal i garu'r peth), roeddwn i wir yn deall pŵer yr hyn a gafodd ei greu pan orchmynnodd fy Nhad 74 oed un cyn i mi wneud hynny ... ac rydw i nawr yn ystyried un arall oherwydd nad yw un yn ddigon iddo ei deulu dau berson. Enghraifft arall yn unig o ddylunio diwydiannol rhagorol ynghyd â datblygiad creadigol. Fel yr iPhone, y nodwedd oeraf yw'r feddalwedd a'r ffaith y gellir gwella'r profiad yn gyson trwy ddefnyddio cymwysiadau gwell.

  Mae'r Daily yn enghraifft dda o'r broses ailadroddol hon. Er ei fod yn cŵl iawn, yn newydd, ac nid yn hollol debyg i unrhyw beth arall sydd ar gael, mae yna lawer iawn o le i wella o hyd (mae'n rhedeg yn rhy araf, mae'r diweddariadau'n cymryd gormod o amser, ac ati.) Ond y gwir yw y bydd * yn parhau i wella. , gan wneud y profiad cyffredinol gyda'r ddyfais yn well hefyd. Stwff hwyl!

  / Jim

 2. 2

  Pan gyflwynwyd yr iPad gyntaf, fe wnes i ei rwygo ar wahân i unrhyw un a fyddai'n gwrando. Roedd Apple a Steve Jobs wir yn credu y byddent yn gwneud llyfrau rhwyd ​​yn ddiwerth?

  Fodd bynnag, ar ôl profiad ymarferol diweddar, rwy'n dröedigaeth. Mae'r profiad UI yn wych ac mae datblygwyr wedi creu apiau hardd, lluniaidd i harneisio nodweddion gorau'r iPad.

  Tra byddaf yn aros tan fersiwn 2, rydw i'n mynd i frathu'r bwled a phrynu un fy hun, felly rydw i hefyd yn gallu bod yn rhan o'r dorf cŵl. 🙂

 3. 3

  Pan gyflwynwyd yr iPad gyntaf, fe wnes i ei rwygo ar wahân i unrhyw un a fyddai'n gwrando. Roedd Apple a Steve Jobs wir yn credu y byddent yn gwneud llyfrau rhwyd ​​yn ddiwerth?

  Fodd bynnag, ar ôl profiad ymarferol diweddar, rwy'n dröedigaeth. Mae'r profiad UI yn wych ac mae datblygwyr wedi creu apiau hardd, lluniaidd i harneisio nodweddion gorau'r iPad.

  Tra byddaf yn aros tan fersiwn 2, rydw i'n mynd i frathu'r bwled a phrynu un fy hun, felly rydw i hefyd yn gallu bod yn rhan o'r dorf cŵl. 🙂

 4. 4

  Disgrifiad gwych o Flipboard, mae'n gais anhygoel. Pwynt da am sicrhau bod eich gwefan yn ddarllenadwy ar iPad, ddim yn siŵr y byddai pawb yn meddwl am hynny.

 5. 5

  Rwyf wrth fy modd. Cyn gynted ag y bydd teipio ychydig yn fwy rhugl ac aml-dasgio wedi'i fireinio'n drylwyr, byddaf yn gadael fy ngliniadur gartref ac yn totio o amgylch iPad.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.