Dwi Ddim yn Ei Hoffi!

dylunio

Mae'n debyg mai'r rhain yw'r 4 gair gwaethaf y gallwch chi erioed eu clywed fel asiantaeth gan eich cleient. Dydych chi byth yn dod i arfer ag ef er ei fod yn digwydd yn weddol aml. Mae pobl yn llogi dylunwyr i wneud y amhosibl… Tynnwch weledigaeth allan o'u pen a'i rhoi mewn delwedd, safle, fideo neu hyd yn oed brand.

Yn waeth, anaml y mae'n ateb sy'n bwysig. Nid oes ots a ydych chi'n ei hoffi ai peidio. Cyn belled nad yw dyluniad yn mynd i niweidio'ch brand a'i fod wedi'i ddylunio'n broffesiynol, mae angen i chi lyncu'ch balchder - a'ch barn chi - a gweld beth sy'n digwydd. Mae dylunwyr yn grŵp anhygoel ... bob dydd yn delio â mwy o negyddoldeb na'r comic stand-yp cyffredin. Yn wahanol i'r comic, mae'n rhaid i'r dylunydd ofyn am adborth (aka heckling).

Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu chi i ymdopi â gadael i'r dylunydd ddylunio:

 • Gall eich dychymyg byth cael ei ail-greu yn y byd go iawn yn gywir. Erioed.
 • Rydych chi Nodyn dylunydd. Cyfleoedd yw, nhw do gwybod beth sy'n well.
 • Mae'r dyluniad yn nid i chi. Mae'r dyluniad yn i'ch cynulleidfa.
 • Bydd dylunydd gwych yn gweithio'n galed i gyflawni amcanion y dyluniad wrth ddifyrru'ch ceisiadau a'ch adborth ... nid dylunio i'ch ceisiadau.
 • Rhoi'r rhyddid bydd bod yn greadigol yn sicrhau'r allbwn gorau.
 • Canolbwyntiwch ar ganlyniadau'r dyluniad, nid y dyluniad ei hun, i fesur ei lwyddiant.
 • Os ydych chi'n rhoi mewnbwn dyluniad yn drwm ac nad yw'n gweithio, peidiwch â beio'r dylunydd.

Fel pobl fusnes, rydych chi'n aml yn meddwl eich bod chi'n gwybod yn well. Os ydych chi'n llwyddiannus, weithiau mae'n anoddach fyth mynd allan o'r ffordd a chaniatáu i'ch dylunydd weithio. Wrth i ni ddatblygu ffeithluniau a gwefannau, yn aml nid wyf yn hoffi'r hyn sydd wedi'i greu ... ond rwy'n wylaidd hefyd pan fyddaf yn cyrraedd y ffordd yn lle mynd allan o'r ffordd, mae'r dyluniadau'n methu.

Mae dylunwyr gwych yn gofyn tunnell o gwestiynau a gallant hyd yn oed gynnig rhywfaint o enghraifft, drafftiau ac iteriadau ar gyfer eich adborth. Nid wyf yn ceisio siarad â chi i fuddsoddi mewn dyluniad yr ydych yn ei ddirmygu; wedi'r cyfan, rydych chi'n talu amdano ac mae angen i chi fyw gydag ef. Ond os yw'n ddyluniad sy'n gweithredu ac nid o reidrwydd eich steil chi, manteisiwch ar y cyfle i weld beth sy'n digwydd!

A cheisiwch beidio â dweud, “Dwi Ddim yn Ei Hoffi!”.

4 Sylwadau

 1. 1

  Methu cytuno â chi mwy, Douglas. Yn aml mae'n ymddangos bod cleientiaid yn llogi dylunydd fel y gall y cleient ddylunio ei ddarn ei hun, tra bod sgiliau'r dylunydd yn cael eu taflu o blaid eu sgiliau mecanyddol Adobe. Mae cleientiaid yn methu â deall nad yw dylunydd cymwys yn gwybod ei offer yn unig - maen nhw hefyd yn gwybod “dylunio,” sef rhan fwyaf eu proffesiwn. Ar ben hynny, mae cleientiaid OFTEN yn anghofio bod y dyluniad ar gyfer eu cynulleidfa, nid nhw.

  Ar yr ochr fflip, mae angen i ddylunwyr a / neu reolwyr prosiect sicrhau eu bod yn cymhwyso eu cleientiaid ac yn ymgynghori â nhw orau ag y bo modd. Nid yw cleientiaid bob amser yn gwybod sut i fynegi eu hamcanion, felly mae cyfathrebu medrus â chleientiaid yn hanfodol. Yn ogystal, mae llawer o “ddylunwyr” yn colli'r marc, neu nid dyna'r hyn maen nhw'n ei ddweud ydyn nhw, ac yn methu â dylunio darn gwych sy'n cyflawni amcan unrhyw gleient, waeth pa mor dda y mae'n cael ei fynegi. Rwy'n credu y gallai rhai cleientiaid fod yn flinedig o hyn hefyd.

 2. 2
 3. 3

  Wel, mae'r cwsmer bob amser yn mynd yno lle mae'n cael cefnogaeth ac rwy'n siŵr bod pawb yn gwybod hyn. Ond rywbryd rydyn ni'n cytuno â'r cleient heb gael unrhyw geiniog sengl. Fel fi, mae “ymddiriedaeth” yn air pwysig ym myd busnes.

 4. 4

  Ni allaf ddweud wrthych sawl gwaith ar ôl gweld rhywbeth yr wyf yn ei ofyn am y tweak hwn neu'r tweak hwnnw neu'r meddwl y tu ôl iddo dim ond i gael ymateb yn debyg i “Fe wnes i drio hynny eisoes” “Ni weithiodd oherwydd” ac ar brydiau darparwyd a ar unwaith arbed enghraifft o'r union beth y soniais amdano er mwyn i mi allu gweld drosof fy hun. Ar ôl cwpl o'r ceisiadau hynny mewn perthynas ag amrywiol brosiectau, ni ddechreuais i hyd yn oed gwestiynu pethau mwyach oherwydd yn y pen draw maen nhw'n gwybod orau. 

  Hefyd Id ychwanegu dont colomennod twll eich dylunydd neu grŵp creadigol trwy beidio â rhoi digon o opsiynau neu adborth iddynt ymlaen llaw. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.