Efallai nad ydych chi ddim yn dda am hyn

bale

Bob yn hyn a hyn rydych chi'n cael eich bendithio gan rywun sy'n cymryd yr amser i ddiolch i chi ar ôl i chi wneud araith. Rwy'n cellwair gyda Folks sy'n dweud wrthyf pa mor wych oedd sesiwn trwy adael iddynt wybod nad wyf erioed wedi bod yn dda am bale. Mae bob amser yn cael cwtsh, ond mae stori y tu ôl iddo.

Dwi wir yn caru dawnsio.

Gwnaeth fy Mam i mi gymryd gwersi tap a jazz am y rhan fwyaf o fy mhlentyndod. Yn ffodus, roeddwn i'n gallu cuddio'r ffaith honno oddi wrth y mwyafrif o fy ffrindiau. Es i i'r ysgol ddwy dref drosodd o'r stiwdio hefyd felly doedd dim rhaid i mi boeni am rywun yn arddangos hyd at ddatganiad ac yn fy adnabod yn fy fest sequin ac esgidiau tap lledr patent.

Shuffle, hop, cam.

Yn ôl at y pwynt. Yn syml, nid yw rhai pobl yn dda am ddawnsio. Mae gan fy mab, er enghraifft, rythm anhygoel. Mae'n chwarae tunnell o offerynnau ac yn cymysgu cerddoriaeth sy'n swnio'n anhygoel. Ond rhowch ef ar lawr dawnsio ac mae'n edrych fel ei fod yn baun gyda ffêr ysigedig yn cael trawiad. (Mae'n ddrwg gennyf Bill, rwy'n dal i dy garu di!) Lwcus i bob un ohonom, gan gynnwys ei gariad rhyfeddol, mae'n dda iawn mewn mathemateg. Mae'n dda iawn, yn dda iawn mewn mathemateg.

Pirouette.

Iawn ... dyma'r pwynt. Mae rhai pobl yn sugno ar Twitter, rhai yn sugno ar Facebook a hyd yn oed mwy yn sugno blogio. Stopiwch geisio gwneud iddyn nhw wneud yr hyn nad ydyn nhw byth yn mynd i fod yn dda yn ei wneud. Mae rhai cwmnïau yn yr un cwch. Dydyn nhw ddim yn dda arno ... dydyn nhw byth yn mynd i fod yn dda arno. Rhoi'r gorau i geisio siarad â nhw. Gadewch iddyn nhw barhau i wneud yr hyn maen nhw'n dda iawn yn ei wneud.

Dwi ddim yn dda am bale.

Mewn gwirionedd, nid wyf erioed wedi rhoi cynnig ar bale. Ac, yn lwcus i mi, nid ydych chi'n mynd i wneud i mi roi cynnig arni. Os ydych chi'n sugno ar Twitter, buddsoddwch eich amser yn rhywle arall. Os ydych chi'n sugno ar Facebook, stopiwch glocsio waliau pobl gyda chystadlaethau ar ba fath o anifail sw rydych chi'n edrych. Os ydych chi'n sugno at flogio, ewch i ddod o hyd i rywun sy'n dda arno a gofyn iddyn nhw ysgrifennu'r cynnwys.

Sgipio, neidio, et grand plié.

Efallai nad ydych chi'n dda am y pethau cyfryngau cymdeithasol hyn. Mae'n iawn, rwy'n siŵr eich bod chi'n wych am rywbeth arall. Os ydych chi wedi rhoi eich ergyd orau i'r cyfryngau cymdeithasol ac nad ydych chi'n cyrraedd unrhyw le, ewch i wneud hynny yn lle.