Hypernet: Tap I Mewn i Bwer Cyfrifiadura Datganoledig Hwyrol neu Werthu Eich Hun

Mae technoleg Blockchain yn dal yn ei dyddiau cynnar, ond mae'n hynod ddiddorol gweld yr arloesedd sy'n digwydd o'i chwmpas ar hyn o bryd. Hyperrwyd yw un o'r enghreifftiau hynny, gan ymestyn pŵer cyfrifiadurol yn awtomatig i unrhyw ddyfais sydd ar gael ar y we. Rydych chi'n meddwl am y cannoedd o filiynau o CPUau sy'n eistedd yn segur am oriau ar y tro - yn dal i ddefnyddio rhywfaint o bŵer, yn dal i fod angen eu cynnal, ond yn gwastraffu arian yn y bôn.

Beth yw Corfforaeth Ymreolaethol Ddatganoledig (DAC)?

Mae corfforaeth ymreolaethol ddatganoledig (DAC), yn sefydliad sy'n cael ei redeg trwy reolau sydd wedi'u hamgodio fel rhaglenni cyfrifiadurol o'r enw contractau craff.

Nid prif arloesedd Hypernet yw eu cydran ar y gadwyn; dyma'r model rhaglennu DAC oddi ar y gadwyn. Mae'r model hwn yn ei gwneud hi'n bosibl rhedeg cyfrifiannau cyfochrog ar rwydwaith deinamig a dosbarthedig o ddyfeisiau, i gyd mewn modd anhysbys a chadw preifatrwydd. Mae Hypernet yn dod â dyfeisiau at ei gilydd ac yn eu defnyddio i ddatrys problemau yn y byd go iawn.

Hyperrwyd yn trefnu dyfeisiau a swyddi ar y rhwydwaith trwy'r rhaglennydd blockchain. Mae'n paru anghenion prynwr yn awtomatig gyda'r darparwyr cywir, yn sicrhau bod swyddi'n cael eu cwblhau mor effeithlon â phosibl, ac yn helpu i gynnal diogelwch a dibynadwyedd. Mae'r DAC yn defnyddio system docynnau i sicrhau bod yr adnoddau yno yn ôl yr angen ar gyfer ei gleientiaid, gan gynnwys:

  • Staking - Rhaid i brynwyr a gwerthwyr gyfrannu cyfochrog i gwblhau swyddi cyfrifiant. HyperTokens yw'r cyfochrog hwnnw. Mae gwerthwr yn cadw cyfochrog ar ei ddyfeisiau tra bod prynwyr yn gosod eu taliad yn y contract craff ymlaen llaw. Mewn rhwydwaith ag actorion anhysbys, mae'r cyfochrog yn dod â thawelwch meddwl i brynwyr a gwerthwyr cyfrifiaduron.
  • Enw da - Mae enw da defnyddiwr yn cynyddu trwy fod yn ddarparwr cyfrifiaduron dibynadwy a chyfrifol a phrynwr cyfrifiaduron, ac mae'r enw da hwn wedi'i fewngofnodi'n barhaol ar y blockchain. Mae enw da defnyddiwr yn cynyddu'r tebygolrwydd o gymryd rhan mewn swyddi cyfrifiadurol.
  • Arian cyfred - HyperTokens yw'r arian cyfred trafodion sy'n galluogi prynu a gwerthu cyfrifiadur ar y rhwydwaith.
  • Mwyngloddio Argaeledd - Gall unigolion fwyngloddio HyperTokens wrth aros am swyddi cyfrifiadurol, trwy fod ar gael yn y lobi yn unig. Mae hyn yn cymell defnyddwyr i ymuno â'r rhwydwaith a sicrhau bod eu dyfeisiau ar gael. Tra yn y lobi, gall defnyddwyr herio dyfeisiau segur eraill i weld a ydyn nhw'n wirioneddol ar-lein. Os ydyn nhw'n methu her, mae'r heriwr yn casglu eu cyfochrog. Mae faint o docynnau sydd ar gael ar gyfer mwyngloddio yn lleihau dros amser, felly mae arwyddo dyfeisiau yn gynnar yn ennill y nifer fwyaf o docynnau.
  • Llywodraethu / Pleidleisio Datganoledig - Mae nodau'n cymryd rhan mewn her ac ymateb ac yn cael eu cymell i helpu i gynnal ansawdd y rhwydwaith, a chwynnu actorion gwael. Mae pob nod yn canu nodau eraill mewn mecanwaith her / ymateb i benderfynu a ydyn nhw ymlaen yn wirioneddol pan maen nhw'n dweud eu bod ymlaen. Gellir pleidleisio ar newidiadau mawr yn y rhwydwaith, gyda'ch pleidlais wedi'i phwysoli gan faint o HyperTokens sydd gennych.

Hyperrwyd yn y bôn wedi creu uwchgyfrifiadur mwyaf y byd trwy ddefnyddio pŵer cyfrifiadol dyfeisiau cudd. Yn nhermau lleygwr, mae hynny'n golygu pryd bynnag nad yw teclynnau fel gliniaduron, ffonau clyfar a thabledi yn cael eu defnyddio, gall Hypernet harneisio'r pŵer hwnnw, felly nid yw gwefannau'n chwalu oherwydd gorlwytho'r gweinydd. Yn fwy na hynny, gan fod y pŵer hwn yn cael ei ddosbarthu a'i ddatganoli, mae llawer llai o siawns y gall unrhyw ddata personol, sensitif a gesglir yn ystod trafodion eFasnach ddod yn y fantol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.