5 Ffordd Manteision Manwerthu o Fonitro Cymdeithasol Hyperleol

Depositphotos 9422648 s

Mae cwmnïau manwerthu yn cystadlu â chewri manwerthu ar-lein fel Amazon ac Zappos. Nod siopau brics a morter manwerthu yw darparu'r profiad gorau i'w cwsmeriaid. Traffig traed yn fesur o gymhelliant a diddordeb cwsmeriaid (pam roedd yn well gan yr unigolyn ddod i'r siop i'w brynu pan fydd yr opsiwn o brynu ar-lein ar gael).

Y fantais gystadleuol sydd gan unrhyw fanwerthwr dros siop ar-lein yw bod y defnyddiwr gerllaw ac yn barod i brynu. Mae ymdrechion marchnata ar sail lleoliad yn cael eu mireinio fwyfwy ac yn cynnig llawer mwy o ffyrdd i arwain y defnyddiwr trwy'ch drws ac i mewn i bryniant.

Beth yw marchnata hyperleol?

Mae marchnata hyperleol wedi bod o gwmpas cryn dipyn yn hirach na'r Rhyngrwyd. Roedd marchnatwyr cebl, papur newydd a phost uniongyrchol yn gallu targedu marchnata at glystyrau cyddwysedig iawn o gartrefi a busnesau i'w dosbarthu yn bersonol iawn. Yn gyflym ymlaen i nawr ac yn gyffredinol mae hyperleol yn cyfeirio at y gallu i fanteisio ar gyfryngau ar-lein neu symudol a nodi union leoliad y rhagolygon, gan gyflwyno cynigion amserol iddynt wrth iddynt gyrraedd lleoliad penodol iawn.

Beth yw marchnata Omni-Channel?

Mae Marchnata Omni-Channel yn cyfeirio at hyrwyddiad a hysbysebu sy'n cael ei drefnu'n strategol ar draws y cyfryngau sydd ar gael ac sydd wedi'u optimeiddio i gyrraedd yr un gobaith. Ar wahân i'r allfa adwerthu wirioneddol, cyfathrebu ger y cae (NFC), marchnata agosrwydd, SMS ac MMS, Gellir defnyddio Apiau Symudol, Marchnata E-bost, Teledu, Radio, Post Uniongyrchol, Catalogau a chyfleoedd eraill i groes-hyrwyddo cynigion i ddarpar ddefnyddwyr a busnesau.

Effeithiol Strategaeth werthu Pwynt Gwerthu yn allweddol i lwyddiant cwmnïau manwerthu. Mae defnyddio technolegau sy'n seiliedig ar leoliad i fonitro cyfryngau cymdeithasol a nodi rhagolygon yn ffordd hynod ddibynadwy ac effeithiol o farchnata i ddarpar ddefnyddwyr.

Mae marchnata ac allgymorth Omni-sianel yn hanfodol i gwmnïau manwerthu gan ei fod yn culhau'r bwlch o brofiad rhithwir a phrofiad brics a storfa. Er enghraifft, Siop Apple, mae dylunio, gweithrediadau llyfn, a gwasanaeth cwsmeriaid brwd yn ategu eu gwasanaethau ar-lein fel iTunes, App Store (argymhellion), ac ati i gyd yn helpu i yrru'r gwerthiant terfynol yn yr allfa adwerthu.

Mae'r Lleoliadau Manwerthu 5 Ffordd yn elwa o Fonitro Cymdeithasol Hyperleol

  1. Estyn Allan Tra bod Eich Rhagolwg yn sylwgar - Gall monitorau cymdeithasol hyperleol weithredu fel dull cyfathrebu gweithredol a goddefol. Pe bai defnyddiwr yn postio Trydar ar-lein, mae ffrâm amser fach (tua 2-3 munud) lle mae'r defnyddiwr yn disgwyl ymateb, llais, neu farn i'r post hwnnw. Os yw cwmnïau manwerthu yn ymateb o fewn y ffenestr honno, byddant yn cael sylw llawn y cwsmer. Rhaid i'r ymateb ddarparu galwad i weithredu, neu adeiladu sgwrs.
  2. Buddugoliaethau Buddugol Personol - Mae marchnata yn effeithiol pan fydd yn fwy personol a pherthnasol i'r maes dan sylw. Trwy Fonitro Cymdeithasol Hyperleol, gall cwmnïau manwerthu fynd i'r afael ag anghenion yr ardal yn fwy effeithiol ac effeithlon, a meithrin perthynas fwy agos atoch rhwng y brand a'r cwsmer.
  3. Targedu Dylanwadwyr Cymdeithasol - Ni ellir canfod dylanwadwyr cymdeithasol dim ond trwy edrych arnynt. Fodd bynnag, mae rhai monitorau cymdeithasol hyperleol yn darparu offer a nodweddion angenrheidiol a fydd yn rhoi mewnwelediad dyfnach i'r defnyddiwr neu'r cwsmer cyfryngau cymdeithasol. Mae sgoriau Klout, dilynwyr, neu hyd yn oed nifer y ffrindiau yn ddangosyddion pwysig i arwyddocâd profiad yr unigolyn yn ystod ei sbri siopa. Dylanwadwyr gwobrwyo fydd y ffordd symlaf a gorau i estyn allan at gwsmeriaid lleol newydd a grymuso'r brand yn lleol.
  4. Pwynt Gwerthu yn Allweddol - Mae cwsmeriaid yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i estyn allan i'r byd i gael barn am yr hyn y maent am ei brynu. Gan annog pryniant, trwy rannu'r gwerthiannau am y diwrnod hwnnw, neu bwyntiau gwobrwyo a dderbynnir ... ac ati, bydd y cwsmer yn fwy cymhelliant ac yn debygol o brynu'r eitem. Nid yw cwsmeriaid bob amser yn ymwybodol o fargeinion gwych, ac er mwyn iddynt gael eu hysbysu byddant yn eu gwneud yn hapusach ac yn meithrin gwell ymdeimlad o ymddiriedaeth gyda'r brand.
  5. Mesur Llwyddiant - Ychydig o offer Cyfryngau Cymdeithasol Hyperleol sy'n darparu'r swyddogaeth sy'n galluogi busnesau i fesur llwyddiant eu strategaeth cyfryngau cymdeithasol. P'un a yw'n integreiddio CRM, BI, neu'n cyfuno data cyfryngau cymdeithasol (teimlad, dylanwad, cyrhaeddiad) â metrigau manwerthu, maent i gyd bellach yn bosibl diolch i dechnoleg traws-blatfform - fel APIs a thechnoleg cwmwl.

Ynglŷn â Monitro Cymdeithasol Hyperleol WeLink

WeLink_Rhagolwg

WeLink's cynlluniwyd offeryn monitro cymdeithasol, WeLink Social, i sicrhau cenhedlaeth plwm geo-leoliad. Ein nod yw dod o hyd i'ch cynulleidfa nid yn unig trwy allweddair, ond dod o hyd i'ch cynulleidfa yn y lleoliad, neu'r ardal, o ddiddordeb.

Defnyddio WeLink Social's geo-ffensio offeryn monitro, gall y marchnatwr yn syml roi'r pin dros leoliad yr allfa adwerthu, gosod y radiws diddordeb penodedig, a chyrchu'r cyfoeth o ddata cyfryngau cymdeithasol sydd â'r allweddeiriau o ddiddordeb a defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol sydd yn y cyffiniau.

Gall y marchnatwr archwilio'r teimlad, y sgyrsiau, yr adolygiadau a'r ffotograffau a lanlwythwyd ym maes cyfryngau cymdeithasol trwy rwydweithiau fel Twitter, Instagram a Foursquare. Yna mae'r platfform yn cynnig cyfle i ymgysylltu â'r cwsmer o ddiddordeb trwy ddarparu cymhellion iddynt - p'un ai ar ffurf cwponau, gostyngiadau, awgrymiadau neu wybodaeth - i ymweld â'r lleoliad.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.