HypeAuditor: Eich Stack Marchnata Dylanwadol Ar gyfer Instagram, YouTube, TikTok, neu Twitch

Llwyfan Marchnata Dylanwadol Ar gyfer Instagram, YouTube, TikTok, neu Twitch

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydw i wir wedi cynyddu fy mentrau marchnata cysylltiedig a dylanwadol. Rwy'n eithaf dethol wrth weithio gyda brandiau - gan sicrhau nad yw'r enw da rydw i wedi'i adeiladu yn cael ei faeddu wrth osod disgwyliadau gyda'r brandiau ar sut y byddaf o bosibl yn gallu cynorthwyo. Mae dylanwadwyr yn ddylanwadol yn unig oherwydd bod ganddyn nhw gynulleidfa sy'n ymddiried, yn gwrando ac yn gweithredu ar eu newyddion neu eu hargymhellion a rennir. Dechreuwch werthu crap ac rydych chi'n mynd i golli ymddiriedaeth eich cynulleidfa. Colli eu hymddiriedaeth ac nid ydych chi'n ddylanwadwr mwyach!

Pan ofynnwyd iddynt beth yr hoffai dylanwadwyr ei weld mewn caeau gan frandiau:

  • Nododd 59% o ddylanwadwyr yr hoffent weld syniad clir o'r cyllidebau sydd ar gael a'r pethau y gellir eu cyflawni
  • Mae 61% o ddylanwadwyr eisiau i ddisgrifiad clir o'r cynnyrch neu'r gwasanaeth gael ei hysbysebu
  • Gofynnodd mwy na hanner (51%) am wybodaeth am y cwmni y byddent yn cyd-fynd ag ef 

Rwy'n aml yn gwthio'r cwmnïau rwy'n gweithio gyda nhw i olrhain cysylltiadau ac yn aml yn agor gyda phrawf nad yw'n costio dim iddynt oni bai ei fod yn cyfeirio rhywfaint o refeniw gwirioneddol at eu llinell waelod. Yn y ffordd honno nid yw'r cwmnïau rwy'n gweithio gyda nhw yn teimlo fy mod i'n eu rhwygo os nad yw'r ymgyrch yn cwrdd â'r disgwyliadau. Yn yr un modd, nid ydyn nhw'n teimlo'n ddrwg am dorri siec i mi os ydw i'n symud cleient newydd eu ffordd. Os yw'n cyd-ffit rhwng y gynulleidfa, y busnes, a minnau gyda datgeliad llawn ar hyd y ffordd ... mae'r berthynas yn blodeuo fel rheol.

Wedi dweud hynny, yn nodweddiadol nid yw un ymgyrch yn symud y nodwydd. Y llwyddiannau rydw i wedi'u cael yw cwmnïau sy'n glynu gyda mi am flwyddyn neu fwy lle rydw i'n rhoi nod neu rywfaint o sylw iddyn nhw dro ar ôl tro. Dyna pam mae'n hanfodol bod y brandiau rwy'n gweithio gyda nhw yn defnyddio platfform marchnata dylanwadwyr gwych ar gyfer olrhain cynnydd ein perthynas.

HypeAuditor yn helpu asiantaethau, brandiau a llwyfannau i wella effeithiolrwydd eu hymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr

HypeAuditor: Eich Stac Marchnata Dylanwadol

HypeAuditor yn olrhain dros 23 miliwn o ddylanwadwyr, mae ganddo dros 35 metrig ar gyfer fetio, a system canfod twyll orau yn y dosbarth sy'n defnyddio AI. Maen nhw'n monitro Instagram, YouTube, TikTok, a Twitch ac yn darparu data a mewnwelediadau ar gyfer llwyddiant ym maes marchnata dylanwadwyr. Gyda HypeAuditor, gall eich cwmni gyrchu'r offer canlynol:

Darganfod Hwb

Darganfyddwch ddylanwadwyr Instagram, YouTube, a TikTok sydd wedi'u cyfateb yn berffaith ar draws proffiliau 12M + gan ddefnyddio set o hidlwyr a fydd yn helpu i fireinio'r rhestr i broffiliau o ansawdd uchel.

dod o hyd i ddylanwadwyr

Hwb Adrodd

Dros 35 metrig manwl i ddadansoddi dylanwadwyr Instagram, YouTube, TikTok & Twitch. Lleoliad y gynulleidfa, rhaniad oedran-rhyw, dilysrwydd a hygyrchedd, ansawdd cyffredinol y gynulleidfa.

adrodd dylanwadwyr

Rheoli Ymgyrch

Rheoli ac awtomeiddio'ch ymgyrch ar bob cam o restrau dylanwadwyr i adroddiad ymgyrch terfynol. Monitro effeithiolrwydd eich ymgyrch a gwneud yr addasiadau angenrheidiol.

rheoli ymgyrchoedd dylanwadol

Dadansoddiad o'r Farchnad

Archwiliwch y dirwedd gystadleuol a gwerthuso perfformiad marchnata dylanwadol eich cystadleuwyr. Cymharwch frandiau lluosog ochr yn ochr a darganfod chwaraewyr gorau'r farchnad mewn gwlad a chilfach benodol.

dadansoddiad marchnad dylanwadwyr

HypeAuditor wedi datblygu technoleg arloesol sy'n gwneud y diwydiant marchnata dylanwadwyr yn deg ac yn dryloyw. Nod HypeAuditor yw helpu marchnatwyr i greu ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr rhagorol ac effeithiol gan ddefnyddio dull sy'n cael ei yrru gan ddata.

Dechreuwch gyda HypeAuditor Am Ddim

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy Cyswllt HypeAuditor dolen yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.