Y Berthynas Rhwng Personas, Teithiau Prynwr, a Thwneli Gwerthu

Mae timau marchnata i mewn perfformiad uchel yn defnyddio personas prynwyr, yn deall teithiau prynu, ac yn monitro eu sianeli gwerthu yn agos. Rwy'n helpu i ddefnyddio gwers hyfforddi ar ymgyrchoedd marchnata digidol a phersonoliaethau prynwyr gyda chwmni rhyngwladol ar hyn o bryd a gofynnodd rhywun am eglurhad ar y tri felly rwy'n credu ei bod yn werth ei thrafod. Targedu Pwy: Personau Prynwr Ysgrifennais yn ddiweddar ar bersonasau prynwyr a pha mor hanfodol ydyn nhw i'ch ymdrechion marchnata digidol. Maent yn helpu i segmentu a thargedu eich

Bydi SEO: Eich Rhestr Wirio SEO a'ch Canllawiau i Gynyddu Eich Gwelededd Safle Organig

Rhestr Wirio SEO gan SEO Buddy yw eich map ffordd i bob cam SEO pwysig y mae'n rhaid i chi ei gymryd i optimeiddio'ch gwefan a chael mwy o draffig organig. Mae hwn yn becyn cynhwysfawr, yn wahanol i unrhyw beth rydw i wedi'i weld ar-lein, yn hynod ddefnyddiol i'r busnes cyffredin i'w helpu i optimeiddio eu gwefannau yn barhaus a gwneud y mwyaf o'u gwelededd wrth chwilio. Mae'r Rhestr Wirio SEO yn cynnwys Rhestr Wirio SEO 102-Pwynt Google Sheet Y Rhestr Wirio SEO 102-Pwynt Cais Gwe Y 62 Tudalen

Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata: 10 Cam at Ganlyniadau Uwch

Wrth imi barhau i weithio gyda chleientiaid ar eu hymgyrchoedd a'u mentrau marchnata, rwy'n aml yn gweld bod bylchau yn eu hymgyrchoedd marchnata sy'n eu hatal rhag cyflawni eu potensial llawn. Rhai canfyddiadau: Diffyg eglurder - Mae marchnatwyr yn aml yn gorgyffwrdd camau yn y siwrnai brynu nad ydyn nhw'n darparu eglurder ac yn canolbwyntio ar bwrpas y gynulleidfa. Diffyg cyfeiriad - Mae marchnatwyr yn aml yn gwneud gwaith gwych yn dylunio ymgyrch ond yn colli'r mwyaf

Hyfforddiant Marchnatwr Digidol

Roedd yr ysgrifennu ar y wal yn y diwydiant marchnata digidol wrth i'r pandemig ledu, cloeon clo, a'r economi gymryd tro. Ysgrifennais ar LinkedIn yn y dyddiau cynnar hynny bod angen i farchnatwyr ddiffodd Netflix a pharatoi eu hunain ar gyfer yr heriau sydd i ddod. Gwnaeth rhai pobl… ond, yn anffodus ni wnaeth y mwyafrif. Mae'r layoffs yn parhau i rwygo trwy adrannau marchnata ledled y wlad. Mae marchnata digidol yn yrfa hynod ddiddorol lle gallwch ddod o hyd i ddwy

Mae Technoleg Dysgu yn hollbwysig fel Rheolwr CRM: Dyma Rai Adnoddau

Pam ddylech chi ddysgu sgiliau technoleg fel Rheolwr CRM? Yn y gorffennol, i fod yn Rheolwr Perthynas Cwsmer da roedd angen i chi seicoleg ac ychydig o sgiliau marchnata. Heddiw, mae CRM yn llawer mwy o gêm dechnoleg nag yn wreiddiol. Yn y gorffennol, roedd rheolwr CRM yn canolbwyntio mwy ar sut i greu copi e-bost, person â mwy o feddwl creadigol. Heddiw, peiriannydd neu arbenigwr data sydd â gwybodaeth sylfaenol yw arbenigwr CRM da