Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata: 10 Cam at Ganlyniadau Uwch

Amser Darllen: 3 Cofnodion Wrth imi barhau i weithio gyda chleientiaid ar eu hymgyrchoedd a'u mentrau marchnata, rwy'n aml yn gweld bod bylchau yn eu hymgyrchoedd marchnata sy'n eu hatal rhag cyflawni eu potensial llawn. Rhai canfyddiadau: Diffyg eglurder - Mae marchnatwyr yn aml yn gorgyffwrdd camau yn y siwrnai brynu nad ydyn nhw'n darparu eglurder ac yn canolbwyntio ar bwrpas y gynulleidfa. Diffyg cyfeiriad - Mae marchnatwyr yn aml yn gwneud gwaith gwych yn dylunio ymgyrch ond yn colli'r mwyaf

Hyfforddiant Marchnatwr Digidol

Amser Darllen: 4 Cofnodion Roedd yr ysgrifennu ar y wal yn y diwydiant marchnata digidol wrth i'r pandemig ledu, cloeon clo, a'r economi gymryd tro. Ysgrifennais ar LinkedIn yn y dyddiau cynnar hynny bod angen i farchnatwyr ddiffodd Netflix a pharatoi eu hunain ar gyfer yr heriau sydd i ddod. Gwnaeth rhai pobl… ond, yn anffodus ni wnaeth y mwyafrif. Mae'r layoffs yn parhau i rwygo trwy adrannau marchnata ledled y wlad. Mae marchnata digidol yn yrfa hynod ddiddorol lle gallwch ddod o hyd i ddwy

Mae Technoleg Dysgu yn hollbwysig fel Rheolwr CRM: Dyma Rai Adnoddau

Amser Darllen: 5 Cofnodion Pam ddylech chi ddysgu sgiliau technoleg fel Rheolwr CRM? Yn y gorffennol, i fod yn Rheolwr Perthynas Cwsmer da roedd angen i chi seicoleg ac ychydig o sgiliau marchnata. Heddiw, mae CRM yn llawer mwy o gêm dechnoleg nag yn wreiddiol. Yn y gorffennol, roedd rheolwr CRM yn canolbwyntio mwy ar sut i greu copi e-bost, person â mwy o feddwl creadigol. Heddiw, peiriannydd neu arbenigwr data sydd â gwybodaeth sylfaenol yw arbenigwr CRM da

Camgymeriadau Cyffredin Mae Busnesau'n Eu Gwneud Wrth Ddewis Llwyfan Awtomeiddio Marchnata

Amser Darllen: 3 Cofnodion Llwyfan awtomeiddio marchnata (MAP) yw unrhyw feddalwedd sy'n awtomeiddio gweithgareddau marchnata. Mae'r llwyfannau fel arfer yn darparu nodweddion awtomeiddio ar draws e-bost, cyfryngau cymdeithasol, gen arweiniol, post uniongyrchol, sianeli hysbysebu digidol a'u cyfryngau. Mae'r offer yn darparu cronfa ddata farchnata ganolog ar gyfer marchnata gwybodaeth fel y gellir targedu cyfathrebu gan ddefnyddio segmentu a phersonoli. Mae elw gwych ar fuddsoddiad pan weithredir llwyfannau awtomeiddio marchnata yn gywir ac wedi'u trosoledd yn llawn; fodd bynnag, mae llawer o fusnesau yn gwneud rhai camgymeriadau sylfaenol

Academi Agorapulse: Cael eich Ardystio yn y Cyfryngau Cymdeithasol

Amser Darllen: 2 Cofnodion Am dros ddegawd, rwyf wedi bod yn ddefnyddiwr pŵer ac yn llysgennad Agorapulse. Gallwch glicio drwodd i'r erthygl lawn, ond ailadroddaf mai hwn yw'r platfform rheoli cyfryngau cymdeithasol hawsaf ar y farchnad. Mae Agorapulse wedi'i integreiddio â Twitter, Facebook, Tudalennau Facebook, Instagram, a hyd yn oed YouTube. Mae'r cwmni'n anhygoel, hefyd, gan ddarparu llif cyson o awgrymiadau, strategaethau a gwelliannau ers ei sefydlu. Adnodd gwych arall sydd gan Agorapulse yw eu hacademi lle