Cynnydd Dynol a Byd Technoleg Dell

Byd Technoleg Dell

Os mai dim ond trwy ffynonellau cyfryngau prif ffrwd y gwnaethoch chi roi sylw i dechnoleg, efallai y byddech chi'n meddwl bod ceir ymreolaethol yn lladd pobl, mae robotiaid yn cymryd ein swyddi, ac mae technoleg yn ein harwain i doom. Fel marchnatwyr, rwy'n credu ei bod yn hollbwysig nad ydym yn talu sylw i'r ap lladdwr nesaf yn unig, mae angen i ni fod yn arsylwi sut mae technoleg yn effeithio ar fywydau ac ymddygiad defnyddwyr a busnesau.

Y ffeithiau am trawsnewid digidol yn hollol i'r gwrthwyneb.

Dechreuwn gyda cherbydau ymreolaethol. Mae bodau dynol yn parhau i gael damweiniau car angheuol, gan ladd 3,287 o Americanwyr ar gyfartaledd bob dydd. Nid yw automobiles deallus yn lladd ... maen nhw'n mynd i achub bywydau. Mewn gwirionedd, byddwn yn amcangyfrif eu bod eisoes. Ar fy ffordd i Dell Tech World yn Las Vegas, ysgrifennais nodyn ar y ffordd yn disgrifio rhai o'r nodweddion y Chrysler Pacifica newydd Roeddwn i wedi rhentu. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod swyddogaethau ymreolaethol y car hwnnw wedi lleihau fy risg o fynd i ddamweiniau trwy gydol fy nhaith 5,000 milltir.

Cymryd swyddi? Er bod pob cynnydd mewn technoleg yn dileu'r angen am rai swyddi, mae swyddi newydd yma. Ddeng mlynedd ar hugain yn ôl, ni ddychmygodd neb (gan gynnwys fi fy hun) y byddwn yn rhedeg asiantaeth ddigidol ac yn cynhyrchu podlediadau i gwmni a ddechreuodd trwy werthu cyfrifiaduron cartref allan o garej. Mae gen i filoedd o gydweithwyr yn cael iawndal da am swyddi nad oedd erioed yn bodoli ychydig ddegawdau yn ôl.

Efallai fy mod yn y lleiafrif o ran awtomeiddio. Rwy'n besimist sy'n credu nad yw awtomeiddio yn cymryd swyddi; mae'n cael gwared ar rwystrau i fwy fyth. Fel rhan o'r tymor hwn o'r Luminaries podlediad, gwnaethom gyfweld â sylfaenydd DAQRI, cwmni realiti estynedig sydd wedi cyfuno meddalwedd a chaledwedd i mewn i system o'r enw Worksense.

Cyfunwch weithiwr medrus â llwyfan AR fel DAQRI a all ddatgelu nodiadau, cyfarwyddiadau, a hyd yn oed eich cysylltu ag arbenigwr mewn amser real ... ac efallai y bydd y gweithiwr hwnnw'n gallu gwneud gwaith cynnal a chadw ataliol a chywirol ar offer na fydd efallai hyd yn oed yn cael hyfforddiant arno . Felly, gallai hynny ehangu ein cyfleoedd gwaith, nid eu disodli.

Mae technoleg yn dod yn fwyfwy effeithlon hefyd. Mae cyfraddau storio uwch, pŵer cyfrifiadurol, a throsglwyddo data gyda phroffiliau pŵer sydd wedi'u gostwng yn sylweddol yn helpu i leihau'r egni fesul uned waith, nid ei gynyddu. Ac mae'n ein cynorthwyo i drawsnewid diwydiannau traddodiadol nad oeddem wedi'u dychmygu y gellid eu hailddyfeisio. Aerofarmser enghraifft, yn cynyddu cynnyrch ffermydd 390% trwy eu symud y tu mewn, tiwnio goleuadau rhad, fforddiadwy wedi'u tiwnio i bob cnwd a lleihau'r angen am ddŵr 95%. Gall ffermio dan do wneud bwyd maethlon yn fforddiadwy ac yn hygyrch i bawb ar y blaned.

Rwy’n parhau i rybuddio fy nghleientiaid ein bod mewn ton newydd o drawsnewid technoleg. Mae pŵer cyfrifiadurol graddadwy, cysylltiadau diwifr cyflym, a storio diderfyn yn agor y porth i deallusrwydd artiffisial, dysgu dwfn, dysgu peiriannau, prosesu iaith naturiol, a'r Rhyngrwyd o Bethau.

Heb ei werthu eto? Yn ddiweddar, rhyddhaodd Google ei demo o Cynorthwy-ydd Google dylai hynny newid eich meddwl. Mae Cynorthwyydd Google ar y blaen - yn cyfarwyddo eich dyfais IoT i wneud apwyntiad i chi. Gallai soffistigedigrwydd y datblygiadau hyn gladdu cystadleuwyr Google fel Apple ac Amazon yn llythrennol os nad ydyn nhw'n gallu cadw i fyny. Er nad yw hynny'n swnio'n gredadwy o bosibl, cofiwch nad oedd pobl erioed o'r farn y byddai Nokia a Blackberry yn colli eu dominiad, chwaith.

Nid yw'r gwersi yno ar gyfer cwmnïau technoleg yn unig, mae'n wers i bob cwmni. Gellir gwella neu ddisodli pob cynnyrch a gwasanaeth ar y blaned â thechnolegau traethodau ymchwil. Gall pob cwmni greu cysylltiad â'r defnyddiwr nad oedd yn bodoli o'r blaen. Mae system HVAC fy nghartref yn cael ei disodli yr wythnos nesaf gyda system newydd, fwy effeithlon.

Er fy mod yn edrych ymlaen at gartref oerach a bil ynni is, y cynnydd mwyaf yw bod y cwmni'n gosod system thermostat a monitro rhaglenadwy. Daw'r system â gwarant 10 mlynedd ... a bydd y system fonitro mewn gwirionedd yn rhybuddio fy nghwmni HVAC os oes unrhyw broblemau. Bellach mae gan y cwmni gwasanaeth hwn gysylltiad uniongyrchol 10 mlynedd â'i gwsmer trwy'r platfform hwn - heb fod angen platfform trydydd parti i'm sbamio. Dyma'r system cadw cwsmeriaid orau, erioed. Ac, fel defnyddiwr, rwy'n croesawu'r cysylltiad!

Mae'n hanfodol bod eich cwmni'n dechrau meddwl sut y gallech chi fabwysiadu a dominyddu'ch diwydiant cyn i'ch cwmni bylu i fod yn anghofus.