PROFFITIAU ANGHYWIR ... Datgelwyd Cyfrinachau Nawr!

clicheretoorder1

Cliciwch YMA i Archebu gan Joel CommNa, ni ymosododd sbamiwr ar fy safle. Dyma Doug yn ysgrifennu'r swydd hon o hyd ac rwy'n ei wneud o dan fy ewyllys rydd fy hun.

Ydych chi erioed wedi taro tudalen we sy'n hysbysebu eu bod nhw'n mynd i ddatgelu holl gyfrinachau'r problemau rydych chi'n edrych i'w datrys? Mae'r dudalen yn dechrau gyda rhywfaint o destun fformiwla hynod ysgrifenedig sy'n eich sugno i mewn, delweddau beiddgar, tystebau cymhellol ... yn eich tynnu i lawr y dudalen nes eich bod yn hudolus yn codi'ch cerdyn credyd o'ch poced.

Pan oeddwn i'n gweithio yn y busnes post uniongyrchol, gwyliais grefft Pat Coyle copi hir llythyrau a gyflawnodd gyfraddau ymateb anhygoel. Rwy'n credu ffrind a ysgrifennwr copi Decwyr Erik yn gefnogwr ac yn ysgrifennwr copi hir hefyd. Waeth beth yw'r cynnyrch gwirioneddol, mae talent yr ysgrifenwyr hyn yn anhygoel ... rydych chi bron â hypnoteiddio erbyn diwedd y llythyr.

I rai marchnatwyr, mae'r math hwn o ysgrifennu copi yn wrthyriad ac, ar brydiau, maent yn credu ei fod yn dwyllodrus. Ni allaf ddweud fy mod yn cytuno. Gallaf ei adnabod yn hawdd pan fyddaf yn ei weld, ond weithiau mae'n anodd troi i ffwrdd. Rwyf wedi lawrlwytho (a thalu) am gwpl o e-lyfrau yn fy amser - a chredaf fy mod wedi ennill gwerth fy arian.

Mae llawer o'r bobl hyn yn marchnatwyr gwybodaeth, olwynion a delio mewn e-lyfrau, gweminarau a chynadleddau. Maen nhw'n agor gyda rhywfaint o flas rhad ac am ddim sy'n eich sugno chi i mewn ac a all gostio degau o filoedd o ddoleri i chi erbyn i chi adael eu cynhadledd.

Mae'r gost yn gymharol, serch hynny ... os oes gennych ddawn hyrwyddo'r bobl hyn a'ch bod yn barod i roi popeth sydd gennych ynddo ... gallwch wneud llawer o arian. Wrth imi edrych ar ddarllenwyr fy mlog a gwefannau, gallwn fod yn ildio llawer o arian trwy beidio â dilyn ôl troed Joel a dod yn farchnatwr gwybodaeth fy hun.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cysylltu bod yn Filiwnydd Rhyngrwyd â chwant dot-com ddiwedd y 1990au ... Ond roedd band bach o Arloeswyr Marchnata Rhyngrwyd yn gwneud eu ffawd ar-lein yn dawel cyn i unrhyw un Yahoo'd neu Googled y term “gwneud arian ar-lein”. Adeiladodd llawer ohonynt eu hymerodraethau o amgylch pedwar gair syml ond hynod bwerus ... Cliciwch YMA i Archebu.

Joel Comm's Gwerthwr Gorau New York Times, Cliciwch YMA i Archebu, Nid yw sgript farchnata neu lyfr ar sut i ddod yn filiwnydd. Yn lle, mae'n olwg hynod ddiddorol ar hanes cynharaf y Rhyngrwyd a'r bobl a elwodd yno gyntaf - rhai ohonynt nad ydych erioed wedi clywed amdanynt. Fel Mark Joyner yn nodi, “Dyma grŵp bach o bobl a welodd gyfle, ar ddechrau chwyldro technolegol, a’i fachu.”

Mae Marchnatwyr Rhyngrwyd a Marchnatwyr Rhyngrwyd. Rwy'n gwybod eu bod yn swnio'r un peth, ond yn aml mae un grŵp yn edrych ar y llall fel plentyn ysgol breifat yn snarling ar rywun o'r ysgol gyhoeddus. Yn yr achos hwn, serch hynny, yn aml y plentyn ysgol cyhoeddus sy'n ennill ... gan symud elw enfawr mewn ffyrdd dieithr. Mae bron yn swnio fel nad yw ar i fyny ... ond mae'r ymgysylltiad i gyd yn wirfoddol ac mae'n ddiwydiant eithaf mawr.

Nid wyf yn edrych i lawr ar y Marchnatwyr Rhyngrwyd hyn o gwbl. Gadewch i ni edrych ar hanes ac, er enghraifft, cymharu Corey Rudl (RIP) i Pets.com, mae'n amlwg pwy oedd â'r pŵer aros a'r ddawn. Mae'n amlwg hefyd pwy wastraffodd eu harian a gwastraffu eu refeniw. Rwy'n syfrdanu talentau'r entrepreneuriaid hyn wrth dyfu busnesau anhygoel, traws-drosi traffig i'w gilydd (yn hytrach na chystadlu), mentora ac addysgu ei gilydd ar yr hyn sy'n gweithio a defnyddio pob teclyn sydd ar gael iddynt i brofi a chynhyrchu copi. mae hynny'n trosi.

Dydw i ddim yn burydd Marchnata sy'n codi ofn ar yr entrepreneuriaid hyn, rwy'n credu bod eu dycnwch a'u straeon yn hynod ddiddorol. Mae llyfr Joel yn stori ar ôl stori rhai o'r marchnatwyr rhyngrwyd mwyaf llwyddiannus. Mae straeon am fechgyn yn aros i fyny trwy'r nos yn meistroli eu crefft, yn cysgu yn y gwaith, yn cael eu tanio ac yna'n dod yn filiwnyddion yn ysbrydoliaeth fawr i unrhyw entrepreneur. Mae darllen y straeon yn cael eich gwaed i bwmpio! Y cyfartaledd CMO neu gallai Cyfarwyddwr Marchnata ddysgu llawer gan y grŵp hwn.

Nos Fawrth gorffennais Super Crunchers ar yr awyren i San Francisco a gorffennais Cliciwch YMA i Archebu y bore yma ar yr hediad yn ôl - pob un o'r 279 tudalen. Mae'n ddarlleniad gwych - gwnewch yn siŵr ei godi pan gewch chi gyfle.

Dwi hyd yn oed yn teimlo e-lyfr yn fy nyfodol agos!

2 Sylwadau

  1. 1

    Post gwych, Doug! Gallaf ddweud wrth y llyfrau hynny am eich “pwmpio chi i fyny.” A'r peth yw, dwi'n gwybod yn union y math o gopi rydych chi'n cyfeirio ato. Cefais fy lled-ddysgu ynddo wrth dyfu i fyny mewn asiantaeth hysbysebu marchnata uniongyrchol lle roedd gen i bentyrrau stoc o samplau i fynd trwyddynt, er mwyn dod o hyd i FY ysbrydoliaeth ar gyfer fy mhecyn post uniongyrchol nesaf, ynghyd â rhywfaint o lyfr du enfawr gan ryw hen foi. a oedd i fod i fod yn guru ar bwnc marchnata uniongyrchol. (Roeddwn i’n blentyn yn ôl bryd hynny, dim ond dysgu am chwedlau DM a ddyfeisiodd bethau fel Johnson Boxes a snap-paks.) Beth bynnag, cefais fy herio i ysgrifennu llythyr 6 tudalen yn gwerthu tanysgrifiadau i Adroddiadau Defnyddwyr (“y llythyr hir” ydoedd) cysyniad). Ysgrifennwch y gwnes i, ond ni wnaeth y cleient ei bostio erioed. Roeddwn i'n dal i ddysgu fy nghrefft bryd hynny, ac roedd yn sicr yn her.

    Rwy'n cofio pan ddechreuais ddarllen llythyrau ymateb uniongyrchol am y tro cyntaf, ar ôl i mi erioed dderbyn llawer ohono fy hun yn ystod fy mlynyddoedd ysgol uwchradd a choleg (roeddwn i'n ysgrifennwr llythyrau brwd i ysgrifennu pen pals dramor, ffrindiau a pherthnasau), roeddwn i'n meddwl bod y llythyrau'n swnio'n efengylaidd.

    Ydy, mae ebook yn swnio'n fendigedig! Ewch amdani!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.