Huddle: Cydweithio Ar-lein a Rhannu Ffeiliau

ap iphone huddle

Mae cyflwyno neu drefnu ymgyrch farchnata yn cynnwys tagfeydd rheoli cynnwys a chydweithio. Rwy'n siwr eich bod wedi cael llond bol ar wneud newidiadau diddiwedd i gyfluniad VPN neu wal dân i hwyluso mwy o gydweithredu! Mae'n debygol eich bod yn defnyddio naill ai mewnrwyd darfodedig neu SharePoint. Newid i'r profiad di-dor y mae'r cwmwl wedi'i seilio arno huddle Byddai gofod gwaith a ddarperir mewn gwirionedd yn gwneud cydweithredu a rheoli cynnwys yn brofiad pleserus yn hytrach na'r berthynas ddiflas a difetha y mae nawr.

Wedi defnyddio'r ffordd iawn, huddle mae ganddo'r potensial i ddisodli e-bost fel y cyfrwng rhannu ffeiliau a chydweithio de facto. Mae'n darparu opsiynau hyblyg i greu, storio a rhannu dogfennau, caniatáu rhaglenni gwyn neu drafodaethau, hwyluso gweithio gydag eraill ar yr un ddogfen wrth gadw golwg ar fersiynau neu newidiadau a rheoli'r llif gwaith, a llawer mwy. Mae'n ymgorffori bron pob offeryn rheoli prosiect, wrth integreiddio cynadledda ffôn a fideo, ac apiau symudol.

Mae Huddle hefyd yn cynnig Huddle Sync, i'ch helpu chi i wneud hynny rheoli eich menter ffeiliau'n ddeallus, nid eu cysoni yn unig. Wedi'i bweru gan dechnoleg ragfynegol sy'n aros am batent, mae'n dewis y ffeiliau a fydd o'r diddordeb mwyaf i chi yn awtomatig.

Mae cofrestru'n gyflym ac yn hawdd, gyda'r fenter yn cael URL Huddle unigryw a thudalen fewngofnodi mewn ychydig funudau. Yna mae'r defnyddiwr yn cyfyngu mynediad naill ai i'r parth arfer cyfan neu i weithleoedd unigol, yn seiliedig ar ystod o gyfeiriadau IP neu trwy arfer yr opsiynau caniatâd gronynnog.

Daw'r holl opsiynau hyn wedi'u hintegreiddio â lefel uchel o ddiogelwch, sy'n cynnwys SSL 256-bit, amgryptio safon diwydiant, archwiliad math II SAS70 a mwy. Mae'r gwelededd llawn dros y cynnwys, opsiynau chwilio pwerus, y gallu i gael mynediad at ddogfennau ar draws dyfeisiau lluosog yn amrywio o benbyrddau i ffonau smart Android ac o Blackberries i Ipads, ynghyd â'r nodwedd cysoni deallus sy'n cysoni dogfennau ar draws dyfeisiau yn awtomatig, yn sicrhau lefel uchel o rheolaeth.

Hyrwyddwyr huddle cydnabod nad yw un maint yn addas i bawb, a chynnig opsiynau lluosog. Mae'r pris yn dibynnu ar ddewisiadau unigol, gyda'r opsiwn safonol yn costio dim ond 10 y cant o gyfanswm cost perchnogaeth SharePoint. Ewch i dreial am ddim neu i brynu ar unwaith.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.