Pobl dros swyddi, bodau dynol dros dolenni

ffeithlun marchnata cyfryngau cymdeithasol

Mae HubSpot wedi cyflwyno Mewnflwch Cymdeithasol, cymhwysiad newydd sy'n integreiddio monitro a chyhoeddi cyfryngau cymdeithasol â chronfa ddata gyswllt HubSpot, gan alluogi marchnatwyr i greu golygfeydd wedi'u segmentu o weithgaredd cymdeithasol eu harweinwyr, eu cwsmeriaid, a'r efengylwyr mwyaf. Mae'r integreiddiad newydd yn lleihau'r sŵn sy'n gysylltiedig â gwrando ar gyfryngau cymdeithasol, yn rhybuddio cwmnïau am unigolion allweddol sydd angen ymatebion, ac yn darparu cyd-destun ar gyfer rhyngweithio cyfryngau cymdeithasol, gan ddisodli tactegau uchel ac ymyrraeth â marchnata pobl.

Mae buddion allweddol y cais newydd yn cynnwys:

  • Integreiddio â Chronfa Ddata Cysylltiadau HubSpot: Bydd HubSpot yn paru gobaith, arweinydd, neu gyfrif Twitter cwsmer yn awtomatig yn seiliedig ar e-bost ac yn tynnu cofnod llawn o bob un o'u rhyngweithio â'ch cwmni hyd yn hyn, fel y gallwch bersonoli'ch ymatebion gyda manylion a chyd-destun ychwanegol. Bydd Social Inbox hefyd yn tynnu sylw at unrhyw drydariad gan rywun sydd â'r un enw â chyswllt o'ch cronfa ddata, felly gallwch chi barhau i adeiladu proffiliau cyswllt.
  • Monitro a Rhybuddion Segment: Her hirsefydlog i farchnatwyr yw maint y data y mae'n rhaid iddynt ei ddidoli o ddydd i ddydd. Mae Social Inbox yn galluogi cwmnïau i ddyrchafu cyfranddaliadau cyfryngau cymdeithasol poblogaethau allweddol yn gyflym ac yn hawdd, i nodi cam cylch bywyd unigolyn penodol yn yr offeryn Mewnflwch Cymdeithasol yn rhwydd, ac i sefydlu rhybuddion yn seiliedig ar flaenoriaethau craidd eich brand, o gategori a monitro cystadleuol i olrhain dangosyddion prynu allweddol.
  • Effeithlonrwydd ac Effeithiolrwydd y Tu Hwnt i Farchnata: Mae strwythur a defnyddioldeb y Mewnflwch Cymdeithasol yn ei gwneud hi'n hawdd ac yn ddi-dor i reolwyr gwerthu a gwasanaethau drosoli set nodwedd y rhaglen hefyd. Yn benodol, mae hysbysiadau ap symudol yn caniatáu i reolwyr gwerthu dderbyn hysbysiadau gwthio yn seiliedig ar grybwyll eu harweinwyr penodol. Mae integreiddio Mewnflwch Cymdeithasol ag offeryn e-bost HubSpot hefyd yn caniatáu i weithwyr gwasanaethau ymateb yn uniongyrchol i ymholiadau cwsmeriaid ar Twitter gydag e-bost wedi'i bersonoli.
  • Dadansoddeg Weithredadwy: Mae marchnatwyr yn dal i gael anhawster i feintioli'r enillion ar fuddsoddiadau cyfryngau cymdeithasol, ond mae Mewnflwch Cymdeithasol HubSpot yn caniatáu i farchnatwyr weld faint o ymweliadau, arweinwyr a chwsmeriaid a gynhyrchwyd gan bob sianel cyfryngau cymdeithasol. Yn ogystal, gall defnyddwyr weld nid yn unig gyfanswm y cliciau neu'r rhyngweithio â chyfran unigol, ond hefyd enwau pob cyswllt a fynegodd ddiddordeb yn y neges drydar honno.

Mae Mewnflwch Cymdeithasol yn gwneud cyfryngau cymdeithasol yn chwaraeon tîm. Gall timau cymorth ddilyn ceisiadau am wasanaeth gydag e-bost; gall marchnatwyr newid yr alwad i weithredu ar bob tudalen gobaith neu arwain ymweliadau yn seiliedig ar ble mae ef neu hi yng nghylch bywyd y cwsmer; a gall timau gwerthu roi arweinwyr cyfryngau cymdeithasol mewn ymgyrch meithrin arweiniol briodol. Yn ogystal â bod yn fwy personol, mae Social Inbox yn darparu cyfres gynhwysfawr o offer gyda buddion sy'n ymestyn ymhell y tu hwnt i farchnata i gynnwys gwerthiannau a gwasanaethau.

I hyrwyddo'r lansiad, Hubspot wedi rhannu'r ffeithlun hwn ar farchnata cyfryngau cymdeithasol.

Sut y collodd y cyfryngau cymdeithasol ei ffordd

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.