Pam mai CRM Am Ddim HubSpot yw Skyrocketing

CRM am ddim Hubspot

Yn nyddiau cynnar busnes, nid yw'n anodd rheoli gwybodaeth am eich cysylltiadau a'ch cwsmeriaid. Fodd bynnag, wrth i'ch busnes dyfu ac wrth i chi gael mwy o gwsmeriaid a llogi mwy o weithwyr, mae gwybodaeth am gysylltiadau yn cael ei gwasgaru ar draws taenlenni, nodiadau nodiadau, nodiadau gludiog, ac atgofion niwlog.

Mae twf busnes yn anhygoel a chyda hynny daw'r angen i drefnu eich gwybodaeth. Dyma lle CRM HubSpot dod i mewn

CRM HubSpot ei adeiladu o'r llawr i fyny i fod yn barod ar gyfer y byd modern. Sythweledol ac awtomatig lle mae systemau eraill yn gymhleth ac â llaw, CRM HubSpot yn gofalu am yr holl fanylion bach - mewngofnodi e-byst, recordio galwadau, a rheoli eich data - gan ryddhau amser gwerthu gwerthfawr yn y broses. Mae'n cael ei ystyried yn rheolaidd fel un o'r cynhyrchion meddalwedd CRM gorau ar gyfer busnesau bach.

Mae pwyntiau cyffwrdd Marchnata a Gwerthu fel e-bost, ffôn, gwefan, sgwrs fyw, a chyfryngau cymdeithasol yn cael eu tracio, gan roi cyd-destun manwl i weithwyr sy'n wynebu cwsmeriaid ar weithgaredd ac adborth cleient.

Dyma'r rhesymau HubSpot CRM yw'r prif ddewis i fusnesau bach:

  1. Rheoli'ch piblinell a pheidiwch byth â gadael i fargen lithro trwy'r craciau. HubSpot Mae CRM yn eich helpu i drefnu gwybodaeth am eich holl gysylltiadau. Mae hyn yn caniatáu i'ch tîm gadw golwg ar bwy mae cwsmer wedi siarad â nhw a beth wnaethon nhw ei drafod. Bydd offeryn rheoli piblinell HubSpot yn eich helpu i gadw golwg ar eich bargeinion fel na fyddwch byth yn colli cyfle eto.

twndis delio crm hubspot

Pan ychwanegwch fargeinion newydd o gofnod cyswllt neu gwmni, CRM HubSpot yn arbed amser i chi trwy boblogi'r rhan fwyaf o gofnod y fargen yn awtomatig gyda'r wybodaeth fwyaf diweddar. Byddwch yn rhoi'r gorau i wastraffu amser wrth fewnbynnu data â llaw fel y gallwch anfon mwy o negeseuon e-bost, gwneud mwy o alwadau ffôn, a tharo'ch cwota.

HubSpot CRM Ychwanegu Bargen

P'un a oes gennych broses werthu sefydledig neu a ydych chi'n dechrau o'r dechrau, CRM HubSpot yn ei gwneud hi'n hawdd creu eich proses ddelfrydol.

Ychwanegu, golygu, a dileu camau ac eiddo bargen heb gymorth gan TG, a gwthio bargeinion ymlaen trwy aseinio tasgau i'ch tîm. Yna gallwch lusgo a gollwng bargeinion rhwng camau pan fyddant yn llwyddiannus.

HubSpot CRM - Golygu Camau Bargen

  1. Cyrchwch hanes rhyngweithio llawn eich rhagolygon. Gall HubSpot CRM dynnu rhyngweithiadau sy'n bodoli eisoes fel e-byst blaenorol neu ffurfio cyflwyniadau unwaith y bydd gobaith yn trosi. Drosodd yw'r dyddiau pan oedd angen i chi fewngofnodi â llaw e-byst, galwadau a chyfarfodydd. Mae HubSpot yn gallu olrhain eich holl ryngweithio â'ch cysylltiadau ac mae'r holl ddata sy'n gysylltiedig yn cael ei storio'n awtomatig yn y CRM. Mae pob rhyngweithio yn cael ei storio mewn llinell amser daclus. Gall eich tîm drosoledd y cyd-destun hwn wrth estyn allan at ragolygon a theilwra eu dull yn well.

Hanes Prospect CRM HubSpot

Mae HubSpot yn rhoi mewnwelediad i chi o ba gwmnïau sy'n ymweld â'ch gwefan ar unrhyw adeg benodol. Byddwch chi'n gwybod faint o bobl a ymwelodd â'ch tudalennau a sawl gwaith, gan eich helpu chi i hogi ar ragolygon sydd â diddordeb. Mae'r broses hon yn helpu busnesau i flaenoriaethu gwaith dilynol ar eu harweinwyr mwyaf ymgysylltiedig yn lle mynd ar ôl rhagolygon oer.

Gallwch chi ddidoli rhagolygon gan ddefnyddio dwsinau o feini prawf hidlo gwahanol fel daearyddiaeth, maint cwmni, nifer yr ymweliadau, a mwy. Gallwch hefyd greu golygfeydd pwrpasol ar gyfer eich tîm gwerthu fel y gallant olrhain y rhagolygon sy'n bwysig iddyn nhw yn hawdd. Byddwch chi'n treulio llai o amser yn crwydro trwy dennyn, a mwy o amser yn cau.

Ymwelwyr Safle CRM HubSpot

  1. Adrodd ar werthiannau. Peidiwch â dibynnu ar fformiwlâu Excel cymhleth neu fathemateg cefn y napcyn. Traciwch gyrhaeddiad cwota a metrigau fel e-byst a anfonir, galwadau a wnaed, cyfarfodydd a archebwyd, a bargeinion ar gau i ddeall beth mae eich tîm yn ei wneud yn dda a beth i'w wella.

Mae'r dangosfwrdd gwerthu yn rhoi gwelededd llwyr i chi i berfformiad unigolion a thimau, yn ogystal â gwerth ac iechyd cyffredinol eich piblinell. Trwy nodi ble mae refeniw posib ar y gweill yn pentyrru, gallwch rali eich tîm o amgylch y bargeinion cywir.

CRM HubSpot yn darparu set o adroddiadau gwerthu hanfodol, 100% am ddim. Mae'r adroddiadau hyn yn ymdrin â blociau adeiladu sylfaenol adrodd ar werthiannau, megis rhagolwg bargeinion, perfformiad gwerthu, cynhyrchiant, a bargeinion caeedig yn erbyn nodau.

Dangosfwrdd Gwerthu HubSpot CRM

Mae proses werthu amlroddadwy yn allweddol i brofi cynigion a strategaethau gwerthu newydd. Bydd y data rydych chi'n ei gadw yn HubSpot yn eich helpu i adnabod patrymau effeithiol ac aneffeithiol mewn ymddygiadau gwerthu. Bydd y wybodaeth hon yn eich helpu i dyfu eich busnes yn effeithiol.

  1. Olrhain e-bost. Gyda thracio e-bost, rydych chi'n cael hysbysiad bwrdd gwaith yr ail mae gobaith yn agor eich e-bost, yn clicio dolen y tu mewn, neu'n lawrlwytho atodiad.

Olrhain E-bost HubSpot CRM

Cyrchwch lyfrgell o dempledi e-bost sydd wedi'u cynllunio ar gyfer pob cam o daith eich cwsmer neu trowch eich e-byst gorau yn dempledi y gallwch eu personoli. Bydd eich templedi bob amser yn un clic i ffwrdd y tu mewn i'ch mewnflwch - p'un a ydych chi'n defnyddio Office 365, Outlook, neu Gmail - gan arbed oriau o grefftio e-bost i chi.

Templedi E-bost CRM HubSpot

  1. Sgwrsiwch â rhagolygon a chwsmeriaid mewn amser real. Mae HubSpot CRM yn cynnwys offer am ddim ar gyfer sgwrsio byw, e-bost tîm, a bots, ynghyd â mewnflwch cyffredinol sy'n rhoi un lle i dimau gwerthu, marchnata a gwasanaeth cwsmeriaid weld, rheoli ac ymateb i bob sgwrs - waeth beth yw'r sianel negeseuon y daethant ohoni. .

Sgwrs CRM HubSpot

Defnyddiwch sgwrs fyw i gysylltu sgwrswyr yn awtomatig â'r bobl iawn ar eich tîm: llwybr ymholiadau cwsmeriaid i'ch tîm gwasanaethau, ac mae pasio yn arwain at y gwerthwr sy'n berchen ar y berthynas honno.

Gallwch chi addasu'ch teclyn sgwrsio yn hawdd i gyd-fynd â golwg a theimlad eich brand, a chreu negeseuon croeso wedi'u targedu ar gyfer gwahanol dudalennau gwe neu rannau o'ch cynulleidfa fel y gallwch chi gysylltu â'r ymwelwyr gwefan sy'n bwysig - yn iawn pan maen nhw'n ymgysylltu fwyaf.

Mae pob sgwrs yn cael ei chadw a'i storio'n awtomatig yn eich blwch derbyn sgyrsiau ac ar linell amser y cyswllt fel bod gan eich tîm gyd-destun cyflawn a golwg glir o bob rhyngweithio.

Ysgafnhewch y llwyth a'i gwneud hi'n haws i'ch tîm gael sgyrsiau wedi'u personoli ar raddfa gyda bots sgwrsio.

Bot Sgwrs Cyfarfod CRM HubSpot

Mae bots yn eich helpu i gymhwyso arweinwyr, archebu cyfarfodydd, darparu atebion i gwestiynau cymorth cwsmeriaid cyffredin, a mwy, fel y gall eich tîm ganolbwyntio ar y sgyrsiau sydd bwysicaf.

Ac oherwydd bod adeiladwr chatbot HubSpot wedi'i integreiddio'n ddi-dor â CRM rhad ac am ddim HubSpot, gall eich bots gyflwyno negeseuon mwy cyfeillgar, mwy personol yn seiliedig ar wybodaeth rydych chi eisoes yn ei wybod am gyswllt.

Rhowch gynnig ar Hubspot CRM Heddiw am Ddim!

Nodyn: Rwy'n defnyddio fy Dolen gyswllt Hubspot yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.