Chwaraewyr Ffrydio Byw HTTP: 5 Nodwedd y mae angen i chi eu Gwybod

http chwaraewr ffrydio byw

Chwaraewr HLS a elwir hefyd yn Ffrydio byw HTTP protocol cyfathrebu sy'n syniad da Afal cynlluniwyd hynny i ddechrau ar gyfer dyfeisiau Apple yn unig ond yn y pen draw daeth yn gydnaws â dyfeisiau eraill hefyd. Ymhlith yr amrywiol nodweddion clodwiw, mae platfform ffrydio byw HTTP yn defnyddio'r ffrydio addasol technoleg sy'n targedu'r tanysgrifwyr ffrydio trwy ddarparu gwasanaethau ffrydio ar-alw a ffrydio byw iddynt ar draws pob dyfais Apple.

Pam mae angen i ni fynd am dechnoleg HLS Player?

Cyn i ni neidio ar y bandwagon o ddefnyddio Chwaraewr HLS gadewch inni weld yn gyntaf y prif resymau pam y dylai rhywun ei ddefnyddio yn y lle cyntaf.

 • Cydnawsedd - Chwaraewr HLS mae ganddo hollbresenoldeb gwych sy'n cefnogi pob porwr yn llythrennol gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i lwyfannau Quicktime, Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Linux a Microsoft sy'n gwneud HLS yn ddewis gorau ymhlith ei gystadleuwyr. 
 • Dull Syml - Mae ffrydio HLS yn cyflwyno cynnwys sain a fideo dros y rhyngrwyd mewn ffordd ddi-dor. Mae'n ofynnol i'r rhan fwyaf o'r gwasanaeth chwaraewr fideo ffrydio sydd ar gael yn y farchnad heddiw fynd trwy gyfres o lif gwaith o'r ffurfwedd caledwedd i amgodio meddalwedd ond ar y llaw arall, Ffrydio HLS yn cael ei gyflwyno ar draws pob dyfais gan ffeiliau M3U8. Mae ffeiliau M3U8 yn cynnwys lleoliad y ffeil cyfryngau ar ffurf rhestr chwarae, lle mae'n cael ei storio fel llwybr ffeiliau mewn peiriant lleol ac URL ar gyfer ffrydio byw. 
 • Yn cefnogi Capsiynau Caeedig - Chwaraewyr HLS cynnwys capsiwn caeedig wedi'i adeiladu ac maent wedi'u cynnwys yn y llif cludo MPEG-2.  

Sut mae HLS Player yn gweithio?

Mae Chwaraewr HLS yn cynnwys tair cydran yn bennaf, y gydran gyntaf yw'r gweinydd, yr ail yw'r gydran ddosbarthu a'r olaf yw'r feddalwedd cleient.

 • Chwaraewr Fideo HLS yn y bôn yn cael mewnbwn ffrydiau sain a fideo yn eu hamgryptio yn ddigidol ac yn crynhoi mewn fformat cydnaws. 
 • Nesaf yn y gydran ddosbarthu sy'n cynnal cyfres o weinyddion gwe tarddiad, yn cael cais y cleient a'u hanfon yn ôl atynt ar ffurf ffeiliau mynegai. 
 • Yma mae'r cleient yn darllen y ffeiliau mynegai ac yn gofyn yn ôl am y cynnwys gofynnol sy'n cael ei rannu mewn segmentau. Gyda chymorth y Rhwydwaith Dosbarthu Cynnwys (CDN), mae'r holl geisiadau ac ymatebion hyn yn cael eu dal yn y storfa. Mae hyn yn lleihau llwyth y gweinyddwyr gwe i raddau helaeth pan fydd cleientiaid eraill yn gofyn am ddata tebyg. 

Llif Gwaith Ffrydio Byw HTTP

Nodweddion Chwaraewr HLS

Chwaraewr HLS yw'r safon ddiofyn ar gyfer yr holl ffrydio sain a fideo oherwydd ei nodweddion amrywiol sy'n gwella'r profiad gwylio heb unrhyw byffro.  

 1. Ffrydio Bitrate Addasol - P'un a ydych chi'n defnyddio rhwydwaith â gwifrau neu'n ddi-wifr mae'r dechnoleg ffrydio bitrate addasol yn caniatáu i'r defnyddwyr addasu i wahanol ansawdd cyflymder yn ddeinamig ac yn sicrhau ansawdd ffrydio rhagorol heb unrhyw ymyrraeth. Mae chwaraewyr HLS yn cael eu hystyried yn un o'r goreuon llwyfannau ffrydio fideo lle gall y defnyddwyr brofi llun o ansawdd perffaith gyda chymorth y technolegau HLS hyn ar bitrates is a hefyd gall gyflwyno cynnwys fideo ffrydio byw Html5 mewn ffordd ddi-dor. Felly, mae technoleg HLS yn parhau i fod yn safon euraidd ar gyfer ffrydio'r sain yn fyw yn ogystal â chynnwys fideo.
 2. Chwaraewr Fformat Lluosog - Yn oes ac oes heddiw, dylai'r chwaraewr fideo ffrydio allu cyflwyno'r cynnwys o ansawdd rhagorol ni waeth pa ddyfeisiau y gellir eu gweld sy'n hanfodol. Mae'r HLS yn defnyddio'r protocol ffrydio mwyaf cyfredol ar gyfer ffrydio cyfryngau sy'n defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf. Mae HLS yn ffrydio i ffonau smart, tabledi, cyfrifiaduron personol ac unrhyw ddyfeisiau eraill mewn unrhyw fformatau fel MP4, M3U8 neu MPEG dash neu mewn unrhyw fformat arall hefyd.  
 3. HLS & Dash Addasol - DASH yw'r model ffrydio addasol deinamig sy'n olynydd i'r dull ffrydio HLS. Mae DASH addasol yn darparu'r ffrydio safonol rhyngwladol sy'n seiliedig ar y protocol HTTP. Ynghyd â thechnoleg ffrydio HLS a Dash Adaptive, gellir cyflwyno cynnwys y cyfryngau o unrhyw weinyddion gwe confensiynol ar draws y rhyngrwyd.
 4. Amgodio HD Aml-did - Mae technoleg HLS yn defnyddio'r dechnoleg amgodio aml-did yn effeithiol lle mae'r ffynhonnell fideo wedi'i ffurfweddu a'i hamgodio i wahanol bitrates a'i darlledu i'r Rhwydwaith Datblygu Cynnwys a ddewiswyd. Mae'r math hwn o ffrydiau aml-did neu luosog yn gwneud i'r chwaraewyr ffrydio fideo hyn sefyll allan ymhlith ei gystadleuwyr. Mae'r rhain hefyd yn galluogi'r gwylwyr i ddewis nant yn ôl eu lled band mewn ffordd ddi-dor. Er enghraifft, os oes gan y gwyliwr led band uwch, gallant ddewis 1080p60 neu ar gyfer lled band canolig gallant ddewis 480c neu 360c ac ati. 

Ffrydio Byw HTTP

 1. Ffrydio Amgryptio HLS - Yn y bôn, mae'r amgryptio HLS yn defnyddio dull amgryptio AES lle mae'r ffeiliau fideo wedi'u hamgryptio gan ddefnyddio algorithmau arbennig. Mae ffrydio amgryptio HLS yn defnyddio sawl dull effeithiol i sicrhau bod y data yn cael ei amgryptio ar draws protocol HTTPS heb ddatgelu'r allwedd yn uniongyrchol o'r ffeil amlwg.

Amgryptio Ffrydio Byw HTTP

 1. Chwarae Cyflymach - Mae amser chwarae yn hanfodol ar gyfer unrhyw ffrydio fideo playerand Mae technoleg HLS i bob pwrpas yn darparu chwarae cyflymach gyda chymorth gwasanaethau gwe amazon heb amser segur sero.

Mae chwaraewr HLS yn darparu cefnogaeth pen olaf i'r defnyddwyr ag ansawdd impeccable ac yn gadarn ymhlith y fformat ffrydio byw arall. I grynhoi, mae gan dechnoleg ffrydio HLS sawl mantais fel dull ffrydio addasol, mae'n cefnogi llwyfannau amrywiol, mae'n cynnwys cyfradd aml-did y gellir ei chyflenwi ar draws byrddau gwaith a dyfeisiau symudol amrywiol yn ddi-dor. 

Wedi'i chwarae yw un o'r chwaraewyr HLS gorau yn y farchnad heddiw sy'n darparu nodweddion cymhellol sy'n cyfateb â thechnolegau o'r radd flaenaf sy'n cynnig profiad gweledol rhagorol i'r defnyddwyr. Gyda chyflymder chwarae cyflymach, mae Vplay yn ffrydio'r fideos a'r cynnwys sain mewn amgylchedd cynnal cwmwl diogel. 

Gwiriwch Allan Chwaraewr HLS wedi'i Chwarae

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.