Yn darparu Profiad Defnyddiwr Cyson gyda HTML5

Defnyddio HTML5 ar draws dyfeisiau

Mae'r farchnad symudol yn dameidiog yn fwy nag erioed o'r blaen, a chydag amser, gall ddod yn fwy tameidiog fyth.

Defnyddio HTML5 ar draws dyfeisiaudiweddaraf ymchwil gan comScore Inc. mae chwarter olaf 2012 yn datgelu bod Android wedi cadw ei safle fel yr OS mwyaf poblogaidd yn y gofod symudol. Mae 53.4% ​​o ddyfeisiau symudol bellach yn rhedeg ar Android OS, ac mae hyn yn cynrychioli cynnydd o 0.9% o'r chwarter blaenorol. Mae Apple iOS yn pweru 36.3% o'r holl ddyfeisiau symudol, ond mae wedi gweld twf mwy yn y cyfnod hwn, gyda chynnydd o 2% o'r chwarter blaenorol. Ymddengys mai enillion Apple yw colled BlackBerry, gan nad yw'r ddyfais hon ond yn berthnasol gyda 6.4% o ddefnyddwyr ffonau smart, sydd mewn gwirionedd yn golled o 2% o'r trydydd chwarter. Mae gweddill y gofod yn cael ei feddiannu gan chwaraewyr llai fel Windows, Symbian, ac eraill.

Mae'r ffigurau sy'n darlunio Android fel y grym amlycaf yn y gofod symudol, fodd bynnag, yn dwyllodrus. Mae defnyddwyr iPhone yn cymryd rhan mewn eFasnach yn fwy nag y mae defnyddwyr Android yn ei wneud. At hynny, nid yw defnyddwyr ffonau clyfar yn grŵp homogenaidd. Mae dyfeisiau lluosog yn rhedeg ar yr OS hwn, ac mae pob dyfais yn amrywio'n sylweddol ar faint y sgrin a nodweddion eraill. Mae'n ymddangos bod hyd yn oed iOS Apple, hyd yn hyn, sy'n cynnig cysondeb ar draws dyfeisiau, yn mynd ar hyd llwybr Android, gyda'r iPhone 5 â maint sgrin gwahanol i'w ragflaenwyr. Gyda mwy a mwy o ddyfeisiau newydd o wahanol gyfluniadau a maint y sgrin yn barod i'w lansio, a hyd yn oed systemau gweithredu newydd fel Android ac Ubuntu, i gyd ar fin mynd i mewn i'r gofod symudol. O ganlyniad, bydd yn dod yn fwyfwy anodd datblygu apiau brodorol sy'n gweithio'n ddi-dor yn dda ar draws dyfeisiau.

Mae hyn yn her sylweddol i'r manwerthwr sy'n ceisio darparu profiad cyson i ddefnyddwyr trwy eu apiau symudol. Mae'r arfer presennol o ddatblygu apiau yn iaith frodorol y ddyfais nid yn unig yn lluosi'r gwaith, ond hefyd yn arwain at lawer o wahaniaethau cynnil ac agored ar draws dyfeisiau. Mae amrywiadau yng nghyfluniad y ddyfais yn diraddio profiad y defnyddiwr yn sylweddol.

Felly, sut ydyn ni'n delio â'r broblem hon?

HTML5. Mae defnyddio HTML5 fel y platfform ar gyfer yr app symudol yn darparu’r union ganlyniadau gweledol a swyddogaethol ar draws pob dyfais: Android, iOS, a hyd yn oed porwyr gwe traddodiadol. Cefnogaeth fideo a chyfryngau, cod glanach, gwell storio - mae'r rhain i gyd buddion defnyddio HTML5.

Ydych chi'n defnyddio HTML5? Pam neu pam lai?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.