Gweithio Gyda'r Ffeil .htaccess Yn WordPress

ffeil htaccess WordPress

WordPress yn llwyfan gwych sy'n cael ei wneud yn well o lawer pa mor fanwl a phwerus yw'r dangosfwrdd WordPress safonol. Gallwch chi gyflawni llawer, o ran addasu'r ffordd y mae eich gwefan yn teimlo ac yn gweithredu, trwy ddefnyddio'r offer y mae WordPress ar gael ichi fel safon yn unig.

Fodd bynnag, daw amser ym mywyd unrhyw berchennog gwefan pan fydd angen i chi fynd y tu hwnt i'r swyddogaeth hon. Gweithio gyda'r WordPress ffeil .htaccess gall fod yn un ffordd i wneud hyn. Mae'r ffeil hon yn ffeil graidd y mae eich gwefan yn dibynnu arni, ac mae'n ymwneud yn bennaf â sut mae permalinks eich gwefan yn gweithio.

Gellir defnyddio'r ffeil .htaccess i gyflawni nifer o bethau defnyddiol, serch hynny. Rydym wedi ymdrin â rhai ohonynt o'r blaen, gan gynnwys proses ar gyfer gwneud ailgyfeiriadau regex yn WordPress, a throsolwg mwy cyffredinol ar ailgyfeiriadau pennawd ar gyfer WordPress. Yn y ddau ganllaw hyn, gwnaethom gyrchu a golygu'r ffeil .htaccess, ond heb egluro llawer ynghylch pam mae'r ffeil yno yn y lle cyntaf, a sut y gallwch ei defnyddio.

Dyna bwrpas yr erthygl hon. Yn gyntaf, byddwn yn edrych ar yr hyn y mae'r ffeil .htaccess yn ei wneud yn y setup WordPress safonol. Yna, byddwn yn esbonio sut y gallwch gael mynediad iddo, a sut y gallwch ei olygu. Yn olaf, byddwn yn dangos i chi pam efallai yr hoffech chi wneud hynny.

Beth Yw'r Ffeil .htaccess?

Gadewch i ni gael y pethau sylfaenol allan o'r ffordd yn gyntaf. Nid yw'r ffeil .htaccess yn dechnegol a Ffeil WordPress. Neu, i'w roi yn fwy cywir, mae'r ffeil .htaccess mewn gwirionedd yn ffeil a ddefnyddir gan weinyddion gwe Apache. Dyma'r system yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd gan y mwyafrif helaeth o wefannau a gwesteiwyr WordPress. Oherwydd hollbresenoldeb Apache o ran rheoli gwefannau WordPress, mae gan bob safle o'r fath ffeil .htaccess.

Mae'r ffeil .htaccess yn rhannu rhai nodweddion â'r ffeiliau eraill y mae eich gwefan WordPress yn eu defnyddio ar gyfer cyfluniad. Mae enw'r ffeil yn ffeil gudd a bydd angen ei guddio i gael ei golygu. Mae hefyd yn eistedd yng nghyfeiriadur gwraidd eich gwefan WordPress.

Cofiwch, mae'r ffeil .htaccess yn gwneud un peth ac un peth yn unig: mae'n penderfynu sut mae permalinks eich gwefan yn cael eu dangos. Dyna ni. 

Fodd bynnag, mae llawer o gymhlethdod y tu ôl i'r disgrifiad syml hwn. Mae hyn oherwydd bod llawer o berchnogion gwefannau, ategion, a themâu yn gwneud newidiadau i'r ffordd y mae permalinks yn cael eu defnyddio yn eich gwefan WordPress. Bob tro rydych chi (neu ategyn) yn newid y ffordd y mae eich permalinks yn gweithio, mae'r newidiadau hyn yn cael eu storio yn y ffeil .htaccess. 

Mewn egwyddor, mae hon yn system eithaf da, ac mae'n ddiogel. Fodd bynnag, yn y byd go iawn gall greu problemau go iawn. Un yw hynny oherwydd Mae 75% o ddatblygwyr yn defnyddio JavaScript, ac felly nad ydyn nhw mor gyffyrddus â defnyddio Apache, gall llawer o ategion drosysgrifo'r ffeil .htaccess mewn ffordd sy'n gadael eich gwefan yn ansicr. Mae trwsio (neu hyd yn oed sylwi) y math hwn o fater y tu hwnt i'n cwmpas yma, ond mae'r cafeatau safonol am ategion yn berthnasol - dim ond gosod y rhai rydych chi'n ymddiried ynddynt, ac sy'n cael eu diweddaru'n rheolaidd i drwsio tyllau diogelwch fel hyn.

Dod o Hyd i a Golygu'r Ffeil .htaccess

Er gwaethaf y ffaith bod y ffeil .htaccess wedi'i chynllunio'n bennaf i drin y permalinks ar eich gwefan, gallwch olygu'r ffeil i gyflawni nifer o ganlyniadau defnyddiol: mae'r rhain yn cynnwys gwneud ailgyfeiriadau, neu wella diogelwch ar eich gwefan yn unig trwy gyfyngu mynediad allanol i tudalennau penodol.

Yn yr adran hon, byddwn yn dangos i chi sut i wneud hynny. Ond yn gyntaf… 

RHYBUDD: Gall golygu'r ffeil .htaccess dorri'ch gwefan. 

Mae gwneud unrhyw newidiadau i'r ffeiliau sylfaenol y mae eich gwefan yn rhedeg arnynt yn beryglus. Fe ddylech chi gwnewch copi wrth gefn o'ch gwefan bob amser cyn gwneud unrhyw newidiadau iddo, ac arbrofi heb effeithio ar y safle byw. 

Mewn gwirionedd, mae rheswm da pam nad yw'r ffeil .htaccess ar gael i'r mwyafrif o ddefnyddwyr WordPress. Mae gan WordPress fwyafrif clir o'r gyfran o'r farchnad ar gyfer gwefannau busnesau bach, ac mae hyn yn golygu nad llawer o'u defnyddwyr, dywedwn ni, yw'r rhai mwyaf technegol dueddol. Dyma pam mae'r ffeil .htaccess wedi'i chuddio yn ddiofyn - er mwyn osgoi defnyddwyr newydd rhag gwneud camgymeriadau.

Cyrchu a Golygu'r Ffeil .htaccess

Gyda hynny i gyd allan o'r ffordd, gadewch i ni edrych ar sut y gallwch gyrchu'r ffeil .htaccess. Er mwyn gwneud hynny:

  1. Creu cysylltiad â'r wefan gan ddefnyddio cleient FTP. Mae yna ddigon o gleientiaid FTP gwych am ddim allan yna, gan gynnwys FileZilla. Darllenwch y ddogfennaeth a ddarperir i wneud cysylltiad FTP â'ch gwefan.
  2. Ar ôl i chi sefydlu cysylltiad FTP, dangosir yr holl ffeiliau sy'n rhan o'ch gwefan i chi. Edrychwch trwy'r ffolderau hyn, ac fe welwch un o'r enw'r cyfeirlyfr gwreiddiau.
  3. Y tu mewn i'r ffolder hon, fe welwch eich ffeil .htaccess. Fel rheol bydd yn agos at frig y rhestr o ffeiliau yn y ffolder honno. Cliciwch ar y ffeil, ac yna cliciwch gweld / golygu. 
  4. Bydd y ffeil yn agor yn y golygydd testun.

A dyna ni. Bellach caniateir ichi newid eich ffeil, ond sylwch efallai na fyddwch am wneud hynny. Byddwn yn dangos i chi sut i ddefnyddio'r ffeil hon yn yr adran nesaf, ond cyn i ni wneud hynny mae'n syniad da gwneud hynny gwnewch gopi lleol o'ch ffeil .htaccess (gan ddefnyddio'r ymgom safonol “arbed fel”), gwnewch eich newidiadau yn lleol, ac yna lanlwythwch y ffeil i safle fesul cam (fel y nodwyd uchod).

Defnyddio'r Ffeil .htaccess

Nawr rydych chi'n barod i ddechrau defnyddio'r swyddogaeth ychwanegol a ddarperir gan y ffeil .htacess. Gadewch i ni ddechrau gydag ychydig o rai sylfaenol.

  • Ailgyfeiriadau 301 - Yr ailgyfeirio 301 yn ddarn bach iawn o god mae hynny'n anfon ymwelwyr o un dudalen i'r llall, ac mae'n angenrheidiol os ydych chi'n trosglwyddo post blog penodol y mae cysylltiad ag ef o safle allanol. Fel arall, gallwch ddefnyddio'r ffeil .htaccess i ailgyfeirio'r wefan. Gallwch hefyd gyfeirio ymwelwyr o fersiwn HTTP hŷn o'r wefan i fersiwn HTTPS newydd, fwy diogel. Ychwanegwch hwn at y ffeil .htacess:

Redirect 301 /oldpage.html /newpage.html

  • diogelwch - Mae yna hefyd nifer o ffyrdd i ddefnyddio'r ffeil .htaccess i gymhwyso strategaethau diogelwch uwch ar gyfer WP. Mae un o'r rhain i cloi mynediad i ffeiliau penodol i lawr fel mai dim ond defnyddwyr sydd â'r dilysiad cywir sy'n gallu cyrchu'r ffeiliau craidd y mae eich gwefan WordPress yn rhedeg arnynt. Gallwch ddefnyddio'r cod hwn, wedi'i atodi i ddiwedd eich ffeil .htaccess, i gyfyngu mynediad i nifer o ffeiliau craidd:

<FilesMatch "^.*(error_log|wp-config\.php|php.ini|\.[hH][tT][aApP].*)$">
Order deny,allow
Deny from all
</FilesMatch>

  • Addasu URLs - Nodwedd ddefnyddiol arall o'r ffeil .htaccess, er ei bod yn un fwy cymhleth i'w gweithredu, yw y gellir defnyddio'r ffeil i reoli'r ffordd y mae URLau yn cael eu harddangos pan fydd eich ymwelwyr yn cyrchu'ch gwefan. I wneud hynny, bydd angen i chi sicrhau eich bod yn defnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o Apache. Mae hyn yn gwneud i URL un dudalen ymddangos yn wahanol i ymwelwyr. Mae'r enghraifft olaf hon - efallai - ychydig yn rhy gymhleth i'r mwyafrif o ddefnyddwyr ddod i arfer â'r ffeil .htaccess. Fodd bynnag, rwyf wedi ei gynnwys i ddangos cwmpas yr hyn y gellir ei gyflawni gyda'r ffeil. Atodwch hwn i'ch ffeil .htaccess:

RewriteEngine on
RewriteRule ^oranges.html$ apples.html

Mynd Ymhellach Gyda .htaccess

Mae gweithio gyda'r ffeil .htaccess yn ffordd wych o ddysgu am sut mae'ch gwefan WordPress yn gweithio ar lefel fwy sylfaenol, ac i roi cipolwg i chi o'r cwmpas enfawr ar gyfer addasu y mae hyd yn oed safle WP safonol yn ei roi i chi. Ar ôl i chi feistroli gweithio gyda'r ffeil .htaccess trwy wneud y newidiadau sylfaenol rydyn ni wedi'u disgrifio uchod, mae cyfoeth o opsiynau ar gael i chi. Un, fel yr ydym wedi ymdrin ag ef o'r blaen, yw'r gallu i wneud hynny ailosod eich blog WordPress

Un arall yw bod llawer o'r ffyrdd i wella'ch diogelwch WordPress yn cynnwys naill ai newid y ffeil .htaccess yn uniongyrchol, neu ddefnyddio'r un system FTP i wneud newidiadau i ffeiliau gwreiddiau eraill. Hynny yw, ar ôl i chi ddechrau edrych i mewn i gnau a bolltau eich gwefan, fe welwch bosibiliadau diddiwedd ar gyfer addasu a gwella.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.