Sut i Ysgrifennu Penawdau Cydio Sylw y bydd Pobl yn Clicio Trwyddynt

penawdau

Penawdau yn aml yw'r peth olaf y mae cynhyrchydd cynnwys yn ei ysgrifennu, ac weithiau nid ydyn nhw'n cael y driniaeth greadigol maen nhw'n ei haeddu. Fodd bynnag, mae camgymeriadau a wneir wrth lunio penawdau yn aml yn angheuol. Hyd yn oed yr ymgyrch farchnata a weithredwyd orau yn cael ei wastraffu gan bennawd gwael. Gall y strategaethau cyfryngau cymdeithasol gorau, tactegau SEO, llwyfannau marchnata cynnwys, a hysbysebu talu-fesul-clic addo dim ond un peth: Byddant yn rhoi eich pennawd o flaen darpar ddarllenwyr. Ar ôl hynny, bydd pobl yn clicio neu ddim yn seiliedig yn unig ar y pennawd ei hun.

Bydd llawer o'r awduron mwyaf talentog yn treulio cymaint o amser yn saernïo pennawd ag y byddant yn cynhyrchu'r cynnwys ei hun. Wedi'r cyfan, pa mor bwysig yw'ch cynnwys os nad oes unrhyw un yn clicio drwyddo a'i ddarllen? Neu os nad yw i'w gael o fewn canlyniadau chwilio organig? Mae creu penawdau cymhellol yn gelf ac yn wyddoniaeth. Rydyn ni wedi ysgrifennu o'r blaen am yr elfennau sy'n gwneud i ddarllenwyr glicio drwodd ar benawdau yn amlach trwy ychwanegu

Rydyn ni wedi ysgrifennu o'r blaen am yr elfennau sy'n gwneud i ddarllenwyr glicio drwodd ar benawdau yn amlach trwy ychwanegu chwilfrydedd emosiwn a garnering. Wrth gwrs, nid ydym yn siarad am anghywir neu anonest clickbait teitlau - rydyn ni eisiau teitlau cymhellol sy'n cael darllenwyr i'r cynnwys y byddan nhw'n ei werthfawrogi. Bydd twyllo pobl i glicio yn dinistrio'r hygrededd ac yn ymddiried y mae eich ymdrechion marchnata digidol yn ceisio ei oresgyn yn y pen draw. Yn bwysicach fyth, gall teitl ddylanwadu ar ddefnydd y darllenydd o erthygl hefyd:

Mae pennawd yn newid y ffordd mae pobl yn darllen erthygl a'r ffordd maen nhw'n ei chofio. Mae'r pennawd yn fframio gweddill y profiad. Gall pennawd ddweud wrthych pa fath o erthygl rydych chi ar fin ei darllen - newyddion, barn, ymchwil, LOLcats - ac mae'n gosod y naws ar gyfer yr hyn sy'n dilyn. Maria Konnikova, Yr Efrog Newydd

Mae'r ffeithlun hwn o CopyPress yn eich helpu i osgoi rhai o'r gwallau teitlau y mae marchnatwyr cynnwys yn eu gwneud amlaf. Byddwch chi'n dysgu sawl dull syml i wella'ch penawdau a'ch cadw rhag gwneud camgymeriadau cyffredin. Mae defnyddio'r dechneg “5 W a H” yn eich atal rhag ysgrifennu penawdau annelwig, diystyr, er enghraifft, tra bod y dull “Four U's” yn atal eich penawdau rhag bod yn gyffredin.

Mae teitlau sydd bron yn gopïau carbon o waith eich cystadleuwyr yn wallt cyffredin. Yn unol â hynny, mae'r ffeithlun hwn yn awgrymu eich bod chi'n defnyddio ychydig o hyperbole neu'n cynnal rhywfaint o ymchwil i'r farchnad i helpu i sicrhau nad yw'ch pennawd yn cael ei golli mewn môr o deitlau tebyg. Defnyddiwch yr ffeithlun canlynol fel rhestr wirio i sicrhau eich bod yn crefftio’r penawdau gorau posibl ar gyfer eich cynnwys, yna darllenwch yr ategol papur gwyn ar greu teitlau effeithiol o CopyPress i gael triniaeth fanylach o'r pwnc.

Dadlwythwch Creu Teitlau a Phenawdau Effeithiol

Creu Teitlau a Phenawdau Effeithiol

sut i ysgrifennu penawdau effeithiol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.