Sut i Ysgrifennu Penawdau Cydio Sylw y bydd Pobl yn Clicio Trwyddynt

penawdau

Penawdau yn aml yw'r peth olaf y mae cynhyrchydd cynnwys yn ei ysgrifennu, ac weithiau nid ydyn nhw'n cael y driniaeth greadigol maen nhw'n ei haeddu. Fodd bynnag, mae camgymeriadau a wneir wrth lunio penawdau yn aml yn angheuol. Hyd yn oed yr ymgyrch farchnata a weithredwyd orau yn cael ei wastraffu gan bennawd gwael. Gall y strategaethau cyfryngau cymdeithasol gorau, tactegau SEO, llwyfannau marchnata cynnwys, a hysbysebu talu-fesul-clic addo dim ond un peth: Byddant yn rhoi eich pennawd o flaen darpar ddarllenwyr. Ar ôl hynny, bydd pobl yn clicio neu ddim yn seiliedig yn unig ar y pennawd ei hun.

Bydd llawer o'r awduron mwyaf talentog yn treulio cymaint o amser yn saernïo pennawd ag y byddant yn cynhyrchu'r cynnwys ei hun. Wedi'r cyfan, pa mor bwysig yw'ch cynnwys os nad oes unrhyw un yn clicio drwyddo a'i ddarllen? Neu os nad yw i'w gael mewn canlyniadau chwilio organig? Mae creu penawdau cymhellol yn gelf ac yn wyddoniaeth. Rydyn ni wedi ysgrifennu o'r blaen am yr elfennau sy'n gwneud i ddarllenwyr glicio drwodd ar benawdau yn amlach trwy ychwanegu

Rydyn ni wedi ysgrifennu o'r blaen am yr elfennau sy'n gwneud i ddarllenwyr glicio drwodd ar benawdau yn amlach trwy ychwanegu chwilfrydedd emosiwn a garnering. Wrth gwrs, nid ydym yn siarad am anghywir neu anonest clickbait teitlau - rydyn ni eisiau teitlau cymhellol sy'n cael darllenwyr i'r cynnwys y byddan nhw'n ei werthfawrogi. Bydd twyllo pobl i glicio yn dinistrio'r hygrededd ac yn ymddiried y mae eich ymdrechion marchnata digidol yn ceisio ei oresgyn yn y pen draw. Yn bwysicach fyth, gall teitl ddylanwadu ar ddefnydd y darllenydd o erthygl hefyd:

Mae pennawd yn newid y ffordd mae pobl yn darllen erthygl a'r ffordd maen nhw'n ei chofio. Mae'r pennawd yn fframio gweddill y profiad. Gall pennawd ddweud wrthych pa fath o erthygl rydych chi ar fin ei darllen - newyddion, barn, ymchwil, LOLcats - ac mae'n gosod y naws ar gyfer yr hyn sy'n dilyn. Maria Konnikova, Yr Efrog Newydd

Mae'r ffeithlun hwn o CopiPress yn eich helpu i osgoi rhai o'r gwallau teitlau y mae marchnatwyr cynnwys yn eu gwneud amlaf. Byddwch chi'n dysgu sawl dull syml i wella'ch penawdau a'ch cadw rhag gwneud camgymeriadau cyffredin. Mae defnyddio'r dechneg “5 W a H” yn eich atal rhag ysgrifennu penawdau annelwig, diystyr, er enghraifft, tra bod y dull “Four U's” yn atal eich penawdau rhag bod yn gyffredin.

Mae teitlau sydd bron yn gopïau carbon o waith eich cystadleuwyr yn wallt cyffredin. Yn unol â hynny, mae'r ffeithlun hwn yn awgrymu eich bod chi'n defnyddio ychydig o hyperbole neu'n cynnal rhywfaint o ymchwil i'r farchnad i helpu i sicrhau nad yw'ch pennawd yn cael ei golli mewn môr o deitlau tebyg. Defnyddiwch yr ffeithlun canlynol fel rhestr wirio i sicrhau eich bod yn crefftio’r penawdau gorau posibl ar gyfer eich cynnwys, yna darllenwch yr ategol papur gwyn ar greu teitlau effeithiol o CopyPress i gael triniaeth fanylach o'r pwnc.

Dadlwythwch Creu Teitlau a Phenawdau Effeithiol

Creu Teitlau a Phenawdau Effeithiol

sut i ysgrifennu penawdau effeithiol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.