A yw'ch Arolygon yn Gwneud Mwy o Niwed na Da?

Mae'n ymddangos bod pob platfform cyfryngau cymdeithasol bellach yn cynnwys arolwg neu nodwedd bleidleisio gydag ef. Mae gan Twitter twtpoll, Mae PollDaddy wedi lansio teclyn Twitter-benodol, Mae gan SocialToo apiau pleidleisio ar gyfer Twitter a Facebook, Mae gan Zoomerang offeryn arolwg integredig ar Facebook, a Mae gan LinkedIn eu pleidleisio poblogaidd eu hunain cais.

Mae mwy a mwy o gwmnïau'n defnyddio arolygon a pholau i nodi materion ar sut mae eu cwsmeriaid yn gweld eu cynhyrchion a'u gwasanaethau. Wrth i'r offer arolygu a phleidleisio hyn ddod yn fwy cyffredin ac yn haws eu defnyddio, rydyn ni'n gweld mwy a mwy ... ond mae ansawdd cyffredinol y cwestiynau a'r canlyniadau dilynol yn crebachu. Efallai bod yr arolygon hyn mewn gwirionedd yn gwneud mwy o ddrwg nag o les i'r cwmnïau. Gall ysgrifennu arolwg neu arolwg barn gwael a gwneud penderfyniadau ar y canlyniadau brifo'ch cwmni.

Dyma enghraifft o arolwg a gefais ddoe:
arolwg-cwestiwn.png

Y broblem gyda chwestiwn yr arolwg hwn yw ei fod yn amwys ac Angen imi ddewis opsiwn er y gallwn anghytuno â hynny unrhyw o'r ymatebion yn wir. Ers i mi ddefnyddio pob Gwasanaeth heblaw Cwsmer yn llwyddiannus, efallai y byddaf yn fwy addas i ddewis Gwasanaeth Cwsmer ar gyfer fy ateb. O ganlyniad, efallai y bydd y cwmni'n credu bod angen iddo wella ei Wasanaeth Cwsmeriaid. Go brin bod hyn yn wir ... yn syml, yr un canlyniad nad wyf yn gyfarwydd ag ef.

Rwyf hefyd wedi gweld arolygon barn ac arolygon yn cael eu cam-drin gyda chwmnïau sydd â throsiant cwsmeriaid uchel. Yn hytrach na thrwsio'r materion yr adroddwyd arnynt drosodd a throsodd gyda chleientiaid sydd wedi gadael, mae'r cwmni'n dewis ei gwestiynau arolwg a'i ymatebion ei hun i ganolbwyntio ar feysydd y maent yn gyffyrddus yn gweithredu arnynt. Felly mae cwmni sydd â phroblem y maen nhw'n ei wybod sy'n allweddol i'w trosiant yn syml yn osgoi gofyn cwestiwn a fyddai'n tynnu sylw ato. Mah.

Gall cael cyngor cwmni arolwg cwsmeriaid eich helpu i lunio a arolwg sy'n defnyddio arferion gorau ac yn cael cyfraddau ymateb uwch. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y Blog Gwybodaeth Walker - mae ganddyn nhw dunnell o brofiad ac arweiniad ar ddadansoddi adborth cwsmeriaid yn effeithiol.

Cyn i chi benderfynu anfon eich arolwg Twitter nesaf, efallai yr hoffech gael cyngor cwmni arolwg proffesiynol. Gallant eich helpu i lunio'ch negeseuon, cynyddu cyfraddau ymateb i'r eithaf, osgoi cwestiynau amwys neu gamarweiniol, a deall yr ymyl gwall ar ymatebion.

Efallai y byddwch hefyd am ddefnyddio peiriant arolygu mwy cadarn. Rwy'n ffan enfawr o ffurfwedd (nid yn unig am eu bod yn ffrindiau), ond oherwydd fy mod yn gallu datblygu arolwg deinamig mewn gwirionedd. Yn seiliedig ar ymateb cwestiwn, gallaf arwain y sawl sy'n cymryd yr arolwg at gwestiwn newydd sy'n cloddio'n ddyfnach i'w hymateb.

3 Sylwadau

  1. 1

    Cytunaf yn llwyr â chi ar hyn, Doug! I hyrwyddo'ch pwynt, mae'n werth nodi bod mwyafrif helaeth yr hyn sy'n pasio am ymchwil yn anwybyddu'r gydran emosiynol yn llwyr. Oftentimes, mae "ymchwilwyr" yn cael yr hyn y mae pobl yn teimlo sy'n atebion rhesymegol neu ddiogel. Efallai y dywedwn ein bod yn prynu rhywbeth am bris yn gyntaf, ond y gwir amdani yw bod rhywbeth arall yn gyrru'r penderfyniad.

  2. 2
  3. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.