Addasu Slugs Post yn WordPress ar gyfer SEO

Depositphotos 20821051 s

Ar adegau pan fyddwch chi'n gwneud ymchwil allweddair pryd blogio ar gyfer optimeiddio peiriannau chwilio, efallai y gwelwch fod nifer uchel o chwilwyr yn cam-sillafu neu'n cyd-fynd â geiriau. Enghraifft o bosib yw USS Forrestal yn erbyn USS Forestal.

Mae dangos i fyny mewn canlyniadau chwilio am eiriau wedi'u cam-sillafu yn dacteg sy'n gweithio'n eithaf da ... ond efallai na fyddwch am gam-sillafu gair yn eich teitl post neu yn eich cynnwys. Yn anorfod, bydd rhywun yn pwyntio'r camgymeriad allan i chi!

Yn hytrach nag edrych yn chwithig, manteisiwch ar leoedd eraill yn eich cynnwys i gam-sillafu’r gair yn bwrpasol:

  • Eich Post Slug (fideo isod)
  • O fewn tagiau teitl mewn tagiau angor (dolenni).
  • O fewn tagiau teitl neu ddisgrifiad mewn delweddau.

Dyma fideo fer ar sut i addasu eich gwlithod post yn WordPress. PEIDIWCH â gwneud hyn ar ôl cyhoeddi post blog, er! Tra'ch bod chi'n ysgrifennu'ch post blog, gallwch chi ddiweddaru gwlithod eich post yn eithaf hawdd: