Sut i Ddefnyddio TikTok Ar gyfer Marchnata B2B

Strategaethau Marchnata TikTok B2B

TikTok yw'r platfform cyfryngau cymdeithasol sy'n tyfu gyflymaf yn y byd, ac mae ganddo'r potensial i gyrraedd dros 50% o boblogaeth oedolion yr Unol Daleithiau. Mae yna ddigon o gwmnïau B2C sy'n gwneud gwaith da o drosoli TikTok i adeiladu eu cymuned a gyrru mwy o werthiannau, cymryd Tudalen TikTok Duolingo er enghraifft, ond pam na welwn ni fwy o fusnes i fusnes (B2B) marchnata ar TikTok?

Fel brand B2B, gall fod yn hawdd cyfiawnhau peidio â defnyddio TikTok fel sianel farchnata. Wedi'r cyfan, mae'r rhan fwyaf o bobl yn dal i feddwl bod TikTok yn ap sydd wedi'i gadw ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau sy'n dawnsio, ond mae wedi ehangu ymhell y tu hwnt i hynny. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae miloedd o gymunedau arbenigol yn hoffi glantoc ac llyfrtoc wedi ffurfio ar TikTok.

Mae marchnata B2B ar TikTok yn ymwneud â dod o hyd i'r gymuned sy'n atseinio fwyaf â'ch cynnyrch a chreu cynnwys gwerthfawr i'r gymuned honno. Dyma'n union beth rydyn ni'n ei wneud ar ein Tudalen TikTok yn Collabstr, ac o ganlyniad, rydym wedi gallu cynhyrchu miloedd o ddoleri mewn busnes newydd fel cwmni B2B.

Felly beth yw rhai dulliau o farchnata B2B ar TikTok?

Creu Cynnwys Organig

Mae TikTok yn adnabyddus am ei organig cyrraedd. Mae'r platfform yn cynnig llawer mwy o amlygiad organig na llwyfannau traddodiadol fel Facebook neu Instagram. Mae hyn yn golygu y gallwch chi gael llawer o beli llygaid ar eich brand B2B dim ond trwy bostio cynnwys organig i'ch tudalen TikTok.

Felly pa fathau o gynnwys organig allwch chi ei bostio ar gyfer eich brand B2B?

  • Astudiaethau achos – Mae astudiaethau achos yn ffordd wych o ddenu darpar gwsmeriaid heb hysbysebu’n uniongyrchol iddynt. Gallwch greu astudiaeth achos trwy ddod o hyd i straeon llwyddiant yn eich diwydiant ac arddangos y pethau a wnaethant yn iawn i'ch cynulleidfa. Er enghraifft, os ydych chi'n gwmni marchnata digidol sy'n gwneud hysbysebion fideo ar gyfer eich cleientiaid, gwnewch rai astudiaethau achos ar yr hysbysebion fideo B2B gorau a pham eu bod mor effeithiol. Gallwch gymryd hysbysebion gan gwmnïau fel Red Bull a dweud wrth bobl pam eu bod mor effeithiol. Yn naturiol, byddwch yn denu pobl sy'n farchnatwyr neu'n berchnogion busnes sy'n chwilio am rywun i wneud hysbysebion ar eu cyfer. Mae astudiaethau achos yn caniatáu ichi osod eich hun fel arbenigwr, mae hyn yn wych oherwydd pan fydd eich cynulleidfa'n barod i brynu, byddant yn dod atoch chi yn gyntaf.
  • Fideos Sut-I - Mae fideos steilio yn ffordd wych o ddenu'ch cynulleidfa darged ar TikTok. Trwy ddarparu gwerth trwy addysg, byddwch yn adeiladu dilyniant ffyddlon o ddarpar gwsmeriaid. Er mwyn creu fideos steilio effeithiol ar gyfer eich brand B2B, yn gyntaf rhaid i chi ddeall eich cwsmer targed. Os yw'ch cwsmer targed yn berchnogion busnes eraill, yna dylai eich cynnwys apelio atynt yn uniongyrchol. Er enghraifft, os ydw i'n rhedeg asiantaeth dylunio graffeg B2B, efallai yr hoffwn i greu fideo sy'n dangos i bobl eraill sut y gallent greu logo am ddim ar gyfer eu brand. Trwy ddarparu gwerth, rydych chi'n denu cynulleidfa sy'n ymddiried ynoch chi.
  • Tu ôl i'r Sgeniau – Mae natur amrwd cynnwys fideo byr yn rhoi cyfle i fusnesau fod yn fwy tryloyw. Yn wahanol i lwyfannau eraill fel Instagram, mae'n iawn postio cynnwys amrwd ac amrwd y tu ôl i'r llenni ar TikTok. Bydd postio vlogs, cyfarfodydd, a thrafodaethau sy'n arddangos gweithrediadau o ddydd i ddydd yn eich cwmni B2B yn meithrin ymddiriedaeth rhwng eich busnes a'ch cwsmer targed. Ar ddiwedd y dydd, mae bodau dynol yn cysylltu â bodau dynol yn well nag y maent yn cysylltu â chwmnïau. 

Dewch o hyd i Ddylanwadwyr TikTok

Os ydych chi'n ansicr sut i ddechrau creu cynnwys ar gyfer eich cwmni B2B ar TikTok, ystyriwch ddod o hyd i ddylanwadwyr yn eich arbenigol i'ch rhoi ar ben ffordd.

@collabstr.com

Blwyddyn Newydd Dda fam? Dyma sut y gallwch chi ddefnyddio Collabstr i redeg ymgyrchoedd dylanwadwyr! #collabstr

♬ sain wreiddiol - Collabstr

Gall dylanwadwyr TikTok helpu'ch busnes B2B mewn amrywiaeth o ffyrdd. Gadewch i ni blymio i rai o'r ffyrdd y gallwch chi drosoli dylanwadwyr ar gyfer eich marchnata B2B ar TikTok.

  • Cynnwys a Noddir gan y - Un ffordd wych o drosoli dylanwadwyr TikTok ar gyfer eich marchnata B2B yw dod o hyd i ddylanwadwyr a'u cyflogi yn eich arbenigol i greu cynnwys noddedig i chi. Gadewch i ni ddweud eich bod chi'n ddarparwr cynnal cwmwl a'ch bod chi'n ceisio dod yn fwy agored i berchnogion busnes trwy TikTok. Un ffordd wych o fynd ati i wneud hyn fyddai dod o hyd i ddylanwadwr yn y gofod technoleg, sydd â chynulleidfa o dechnolegwyr eraill sy'n aml angen hosting cwmwl ar gyfer eu cynhyrchion. Cymerwch y crëwr TikTok hwn, er enghraifft, mae hi'n ddatblygwr meddalwedd, ac mae ei chynulleidfa yn fwyaf tebygol o fod â diddordeb mewn clywed am atebion cynnal cwmwl.
  • Hysbysebion TikTok - Dull gwych arall o drosoli dylanwadwyr TikTok yw eu cael i greu cynnwys ar gyfer eich hysbysebion. Unwaith y byddwch chi'n dod o hyd i ddylanwadwr sy'n deall eich cynnyrch yn wirioneddol, gallwch chi ei dalu i greu hysbysebion fideo o ansawdd uchel ar gyfer eich cynnyrch neu wasanaeth B2B. Ar ôl i'r dylanwadwr greu'r hysbysebion, byddwch chi'n gallu whitelist eu cynnwys yn uniongyrchol trwy TikTok, neu gallwch gael y ffeiliau gwreiddiol ganddynt a'u rhedeg fel hysbysebion ar lwyfannau eraill hefyd. Defnyddio dylanwadwyr i greu eich Hysbysebion TikTok yn gallu ychwanegu haen o brawf cymdeithasol a dilysrwydd nad yw'n bodoli gyda chynnwys traddodiadol sy'n eiddo i frand.

@collabstr.com

Sut i wneud hysbysebion TikTok nad ydyn nhw'n sugno? #collabstr

♬ Diwrnod heulog - Ted Fresco

  • Llogi Crewyr Cynnwys TikTok - Ffordd arall o drosoli dylanwadwyr TikTok ar gyfer eich brand B2B yw eu llogi i greu cynnwys i chi. Mae dylanwadwyr TikTok yn hynod gyfarwydd â'r platfform, ei algorithm, a'r gynulleidfa sy'n defnyddio cynnwys ar TikTok. Gan ddefnyddio'r wybodaeth hon, gallant greu cynnwys cyfareddol a chyffrous sy'n denu llawer o wylwyr. Gallai hyn fod yn rhywbeth na all eich tîm ei wneud, sy'n iawn, Yn yr achos hwnnw, dewch o hyd i ddylanwadwr sy'n deall eich cynnyrch neu wasanaeth B2B, a'u talu'n fisol i greu cynnwys ar gyfer eich tudalen. 

Wrth edrych ar TikTok fel sianel farchnata B2B, mae'n bwysig agor eich meddwl i'r gwahanol ddulliau y gallwch eu cymryd fel cwmni B2B ar TikTok.

Yn gyntaf, dylech nodi'ch cynulleidfa darged. Pwy sydd fwyaf tebygol o ganfod eich cynnyrch yn ddefnyddiol? Ar ôl i chi adnabod y gynulleidfa hon, mae angen i chi ddarganfod pwy sydd eisoes yn dal y gynulleidfa hon ar TikTok. 

O'r fan hon, gallwch naill ai logi'r person sydd eisoes yn gwneud gwaith da o ddal y gynulleidfa, neu gallwch ddefnyddio eu cynnwys fel ysbrydoliaeth a dechrau creu eich cynnwys eich hun wedi'i deilwra i'r un gynulleidfa.

Dewch o hyd i Ddylanwadwyr TikTok Dilynwch Collabstr ar TikTok

Datgelu: Martech Zone yn defnyddio ei ddolen gyswllt ar gyfer Collabstr yn yr erthygl hon.