Infograffeg MarchnataCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Sut i Ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol i Helpu'ch Busnes

O ystyried cymhlethdod marchnata, offer a dadansoddi cyfryngau cymdeithasol, gall hyn ymddangos fel swydd elfennol. Efallai y byddwch chi'n synnu hynny yn unig Mae 55% o fusnesau mewn gwirionedd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnes.

Mae'n hawdd meddwl am gyfryngau cymdeithasol fel craze nad oes ganddo werth i'ch busnes. Gyda'r holl sŵn allan yna, mae llawer o fusnesau yn tanamcangyfrif pŵer busnes cyfryngau cymdeithasol, ond mae cymdeithasol gymaint yn fwy na thrydariadau a lluniau cathod: Dyma lle mae cwsmeriaid yn mynd i chwilio am gynhyrchion a chynnwys, dilyn ac ymgysylltu â'u hoff frandiau, barn crowdsource i gael argymhellion ac atgyfeiriadau, a rhannu cynnwys â'u rhwydweithiau. Placester

Ar gyfer marchnatwyr sy'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol, arwyddocaol Mae 92% o farchnatwyr yn nodi bod cyfryngau cymdeithasol yn bwysig ar gyfer eu busnes, i fyny o 86% yn 2013 - yn ôl Archwiliwr Cyfryngau Cymdeithasol Adroddiad y Diwydiant Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol. Ar y cyfan, disgwylir i gyllidebau cyfryngau cymdeithasol ddyblu yn y 5 mlynedd nesaf!

Yn rhyfeddol, nid ydym yn gwthio pob cleient i neidio i'r cyfryngau cymdeithasol. Nid ydym am ein bod yn aml yn canfod nad oes ganddynt seiliau eraill eu presenoldeb ar-lein. Nid oes ganddynt safle wedi'i optimeiddio sy'n hawdd ei lywio. Nid oes ganddynt raglen e-bost i gyfathrebu'n rheolaidd. Nid oes ganddynt y gallu i yrru ymweliadau i drawsnewidiadau. Neu nid oes ganddynt y gallu i ymwelydd gwefan ymchwilio i'w gwefan a dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt.

Cyfrwng cyfathrebu yw cyfryngau cymdeithasol, nid cyfrwng arall yn unig i adleisio'ch ymdrechion marchnata. Mae disgwyl i'r gynulleidfa y byddwch chi'n ymatebol, yn onest ac yn barod i helpu trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Os gallwch chi wneud hynny, gallwch chi drosoli tunnell ar y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer gwerthu, marchnata, adborth, ac ymhelaethu ar eich cyrhaeddiad. Mae cwmnïau'n aml yn meddwl mai dim ond cyfryngau cymdeithasol yw cychwyn tudalen cwmni ar Facebook - ond mae yna lawer mwy o elfennau o strategaeth gymdeithasol:

  • Awdurdod Adeiladu - Os ydych chi'n dymuno cael eich cydnabod a'ch parchu yn eich diwydiant, mae'n hanfodol cael presenoldeb cyfryngau cymdeithasol gwych.
  • Gwrando - Nid dim ond pobl sy'n siarad â chi ar gyfryngau cymdeithasol, ond pobl sy'n siarad amdanoch chi sy'n bwysig. A. monitro mae strategaeth yn hanfodol i ddod o hyd i sgyrsiau amdanoch chi nad ydych chi wedi'ch tagio ynddynt yn ogystal â theimlad cyffredinol eich brand, cynhyrchion a gwasanaethau.
  • Cyfathrebu - Mae'n swnio'n sylfaenol, ond mae'n hanfodol sicrhau eich bod chi'n defnyddio'r sianeli lle mae pobl yn gwrando. Os oes gennych chi newyddion pwysig neu faterion cymorth am eich cwmni, mae'n well i'ch sianeli cymdeithasol fod yn gyrchfan goto i weithredu'ch strategaeth cysylltiadau cyhoeddus.
  • Gwasanaeth cwsmer - Nid oes ots p'un a ydych chi'n credu bod eich sianeli cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cymorth i gwsmeriaid ... ydyn nhw! Ac maen nhw'n sianeli cyhoeddus felly bydd eich gallu i ddatrys materion gwasanaeth cwsmeriaid yn gyflym ac yn foddhaol yn helpu'ch ymdrechion marchnata.
  • Gostyngiadau ac Arbennig - Bydd llawer o bobl yn cofrestru os ydyn nhw'n gwybod y bydd cyfleoedd ar gyfer cynigion unigryw, gostyngiadau, cwponau ac arbedion eraill.
  • Dynoliaeth - Nid yw brandiau, logos a sloganau yn rhoi llawer o fewnwelediad i galon brand, ond mae eich pobl yn gwneud hynny! Mae eich presenoldeb cyfryngau cymdeithasol yn cynnig cyfle i'ch dilynwyr weld y bobl y tu ôl i'r brand. Defnyddia fe!
  • Ychwanegu Gwerth - Nid oes rhaid i'ch diweddariadau cymdeithasol fod yn ymwneud â chi bob amser! Mewn gwirionedd, mae'n debyg na ddylent fod yn ymwneud â chi bob amser. Sut allwch chi ychwanegu gwerth i'ch cwsmeriaid. Efallai bod newyddion neu erthygl ar wefan arall y byddai'ch cwsmeriaid yn eu gwerthfawrogi ... rhannwch hi!

Mae'r ffeithlun hwn o Placester yn darparu rhywfaint o gyngor cadarn i fusnesau sydd am ddechrau ymgysylltu ar Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ a llwyfannau cymdeithasol eraill. Mae'r ffeithlun yn cerdded y defnyddiwr trwy rai disgwyliadau adnoddau sylfaenol, sefydlu'ch tudalennau proffil, a sut i ddatblygu eich strategaeth gyfathrebu fel nad ydych chi'n swnio fel sbamiwr!

cyfryngau sut-i-ddechrau-ar-gymdeithasol

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

3 Sylwadau

  1. Mae'r cyfryngau cymdeithasol bron yn anghenraid yn y byd ar-lein heddiw. Os dim byd arall, bydd proffil cyfryngau cymdeithasol sy'n cael ei redeg yn dda yn adeiladu hygrededd ac ymddiriedaeth i'ch darpar gleientiaid. Gyda chymaint o wefannau ar gael, mae siopwyr eisiau gallu ymddiried yn y cwmni maen nhw'n siopa ag ef. Os oes gennych broffil cyfryngau cymdeithasol cryf gyda dilynwyr a diweddariadau ansawdd, bydd yn adeiladu hygrededd ar unwaith i'ch ymwelwyr.

  2. Post gwych. Mae technoleg wedi gwella i'r fath raddau fel y gall cynhyrchwyr gyfathrebu'n hawdd â'u defnyddwyr mewn ffyrdd hawdd a chyflym o'u cymharu â'r gorffennol. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn chwarae'r brif ran wrth estyn allan at bobl yn effeithlon ac yn gost-effeithiol. I ychwanegu at eich rhestr, Mae bob amser yn well bod yn gyson trwy'r holl wefannau cyfryngau cymdeithasol, o ran delweddau, lluniau proffil, codau lliw, a gwybodaeth. Bydd hyn yn rhoi teimlad i'r defnyddwyr eu bod yn y lle cywir a hefyd yn gadael argraff ac yn gallu gwneud hunaniaeth eich brand. Diolch am Rhannu.

  3. Diolch am y wybodaeth. Mae cyfryngau cymdeithasol yn anadferadwy i lawer o gwmnïau ac yn enwedig asiantaethau y dyddiau hyn. Mae cwmnïau B2C yn dibynnu ar gyrraedd eu cynulleidfa darged iau yn aml ac ymgysylltu'n gyflym ac yn effeithiol. Mae offer fel Buffer, Hootsuite a Socialhub.io yn hanfodol ar gyfer hyn. Y genhedlaeth nesaf o hysbysebu yw sgyrsiau a gall defnyddio offer technoleg ar gyfer hyn i gofleidio hyn gynhyrchu twf sylweddol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol