Sut i Ddefnyddio Allweddeiriau'n Effeithiol ar gyfer SEO a Mwy

Ffotograffau adneuo 24959111 m

Mae peiriannau chwilio yn dod o hyd i eiriau allweddol mewn gwahanol elfennau o dudalen ac yn eu defnyddio i benderfynu a ddylid rhestru'r dudalen mewn rhai canlyniadau ai peidio. Bydd defnydd cywir o eiriau allweddol yn cael eich mynegeio eich tudalen ar gyfer chwiliadau penodol ond Nid yw gwarantu lleoliad neu reng o fewn y chwiliad hwnnw. Mae yna rai hefyd camgymeriadau allweddair cyffredin i osgoi.

Dylai pob tudalen dargedu casgliad tynn o eiriau allweddol. Yn fy marn i, ni ddylai fod gennych dudalen sy'n targedu mwy na 3 i 5 a dylai'r rheini fod yn gysylltiedig â'i gilydd. Felly mae 'rhestr bostio' a 'rhestr marchnata uniongyrchol' yn gysylltiedig â'i gilydd yn bwnc-ddoeth a gellid eu defnyddio ar y cyd â'i gilydd ar y dudalen.

Dylai eich tudalen ganolbwyntio ar gynnwys gwych sy'n gyrru trosiadau, nid canolbwyntio arno stwffio geiriau allweddol trwy'r cynnwys hwnnw i gyd. Defnydd naturiol yr allweddeiriau sydd bwysicaf - fel bod peiriannau chwilio yn gweld yr allweddeiriau ond nid yw ymwelwyr o reidrwydd yn eu gweld. Mae'r cynnwys yn gyrru trosiadau (gwerthiannau) - felly ysgrifennwch yn dda!

Ble i Ymchwilio Allweddeiriau

Yr unig offer rydw i'n eu defnyddio mwyach ymchwil keyword yn Semrush ac BuzzSumo. Mae BuzzSumo yn darparu mewnwelediad ar boblogrwydd cynnwys a Semrush yn rhoi mewnwelediad i safleoedd cynnwys ... nid yw'r ddau yr un peth bob amser. Ar wahân i lu o offer archwilio a graddio, Semrush yn gwneud gwaith anhygoel yn nodi'r allweddeiriau pwysicaf i'ch busnes. Dyma ychydig o ffyrdd rwy'n defnyddio'r offeryn:

 • Allweddeiriau Parth - Rwy'n rhedeg adroddiadau ar y cleient i nodi geiriau allweddol y gallent fod yn graddio arnynt eisoes a phenderfynu a oes strategaethau fel newidiadau cynnwys a hyrwyddiad y gallaf eu defnyddio a fydd yn gwella eu safle.
 • Allweddeiriau Cysylltiedig - Pan fyddaf yn dod o hyd i eiriau allweddol yr wyf am eu targedu, rwy'n rhedeg adroddiadau allweddeiriau cysylltiedig i nodi cyfuniadau eraill o eiriau allweddol perthnasol y byddaf efallai'n gallu casglu gwell safle arnynt.
 • Dadansoddiad Bwlch - Semrush mae ganddo nodwedd wirioneddol wych lle gallwch chi gymharu sawl parth a nodi ble rydych chi'n cystadlu â pharthau eraill. Rydym yn aml yn nodi geiriau allweddol y mae cystadleuwyr ein cleientiaid yn eu rhestru nad ydym wedi eu dilyn.

Sut i Ddefnyddio Geiriau allweddol yn effeithiol ar eich gwefan ar gyfer SEO

 1. Parth - os oes gan eich enw parth eiriau allweddol, mae'n wych. Os na, mae hynny'n iawn hefyd. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cofrestru'r parth ers 10 mlynedd felly mae Google yn cydnabod nad yw'n safle sbam a'i fod yn hyfyw. Mae hyd cofrestru parth yn chwedl SEO. Fodd bynnag, bydd gan barth ifanc lai o awdurdod nag un a allai fod wedi'i ddefnyddio yn y gorffennol am dermau tebyg. Cyn i chi chwilio am barth ffres, edrychwch ar rai arwerthiannau ar barthau perthnasol eraill ... fe allech chi gael y blaen os ydych chi newydd ddechrau!
 2. Tag Teitl Tudalen Gartref - gwnewch yn siŵr bod gan eich tag teitl tudalen hafan ychydig o'r termau rydych chi ar eu hôl a'u gosod o flaen enw'ch cwmni.
 3. Tag Teitl - dylai fod gan bob tudalen annibynnol yr allweddeiriau y mae cynnwys y dudalen honno'n canolbwyntio arnynt.
 4. Meta Tagiau - anwybyddir y tag allweddair gan beiriannau chwilio ac anwybyddir geiriau allweddol a ddefnyddir yn eich disgrifiad tudalen. Fodd bynnag, pan fydd rhywun yn chwilio am allweddair penodol, mae wedi'i feiddio ar dudalen canlyniadau'r peiriant chwilio felly mae'n bosibl y bydd defnyddiwr chwilio yn fwy tebygol o glicio ar eich canlyniad.
 5. Pennawd Tagiau - yn HTML, mae penawdau ac is-benawdau. Mae'r rhain yn benodol , , tagiau yn y drefn honno o bwysigrwydd. Mae peiriannau chwilio yn talu sylw i'r tagiau hyn ac mae'n bwysig eich bod chi'n talu sylw iddyn nhw yn ogystal â'ch bod chi'n creu tudalennau ac yn defnyddio geiriau allweddol. Ar gyfer postiadau blog, defnyddiwch eiriau allweddol yn nheitlau'ch post blog. Osgoi defnyddio , , neu tagiau yn eich bar ochr.
 6. Beiddgar ac Italeg - beiddgar neu italeiddio eich geiriau allweddol ar y dudalen fel eu bod yn sefyll allan.
 7. Alt Delwedd a Disgrifiad - pan fyddwch chi'n defnyddio delwedd (argymhellir) ar dudalennau neu bostiadau eich gwefan, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio geiriau allweddol yn effeithiol yn y ddelwedd alt neu'r tagiau disgrifio.
  
  

  Dylai eich system rheoli cynnwys ganiatáu ar gyfer hyn.

 8. Dolenni Mewnol - os soniwch am bostiadau neu dudalennau eraill ar eich gwefan, gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio allweddair yn effeithiol yn nhestun angor y ddolen i'r cynnwys hwnnw ac yn n tag teitl y tag angor.
  Mwy o eiriau allweddol

  Ceisiwch osgoi defnyddio termau generig fel 'darllen mwy' neu 'cliciwch yma'.

 9. Geiriau Cyntaf y Cynnwys - dylai'r geiriau cyntaf ar eich tudalen neu'ch post gynnwys geiriau allweddol sy'n berthnasol i'r cynnwys ar y dudalen honno.
 10. Brïg y Dudalen - Mae peiriannau chwilio yn edrych ar dudalen ac yn dadansoddi'r cynnwys o'r top i'r gwaelod, brig y dudalen yw'r cynnwys pwysicaf a gwaelod y dudalen sydd leiaf pwysig. Os oes gennych gynllun columnar, gwiriwch â'ch cwmni a ddyluniodd eich thema a sicrhau bod colofnau'n is yn eich HTML na chorff eich cynnwys (mae llawer o themâu yn rhoi'r bar ochr yn gyntaf!).
 11. Defnydd dro ar ôl tro - o fewn eich cynnwys (a elwir hefyd yn dwysedd allweddair), mae'n bwysig defnyddio geiriau allweddol yn naturiol yn eich cynnwys. Mae'r peiriannau chwilio yn dod yn llawer mwy soffistigedig wrth ddod o hyd i dermau perthnasol, felly chi does dim rhaid ailadrodd yr un union ymadrodd. Gweithiwch bob amser ar sicrhau bod eich cynnwys yn naturiol ac yn gymhellol. Er y gallai cynnwys sydd wedi'i or-optimeiddio ddod o hyd i chi, ni fydd yn cael eich gwerthu!

Dyma un nodyn arall ... does dim rhaid i eiriau allweddol gyfateb. Mae geiriau a chyfystyron cyd-ddigwyddiad yr un mor bwysig a gallant gael eich cynnwys mewn ystod fwy o gyfuniadau chwilio os ydych yn eu defnyddio. Yn enghraifft y swydd hon, rwy'n defnyddio termau fel defnydd allweddair, ond rydw i hefyd yn defnyddio termau fel SEO, dwysedd allweddair, cynnwys, tagiau teitl… Pob term sy'n berthnasol i'r pwnc ond a allai beri i'r swydd hon gael ei darganfod am fwy o gyfuniadau.

Mae'n bwysig nodi hefyd bod defnyddwyr peiriannau chwilio yn teipio cyfuniadau llawer hirach o eiriau allweddol - gan gynnwys cwestiynau ac ymadroddion eraill i gulhau'r canlyniadau. Felly nid yw allweddair wedi'i gyfyngu i gyfuniad 1 neu 2 air, gall fod yn frawddeg gyfan! Ac rydym wedi darganfod po hiraf y cyfuniad, y gorau fydd yr ornest, y mwyaf perthnasol yw'r traffig - a'r mwyaf tebygol y bydd yr ymwelydd yn trosi.

Os gallwch chi gael cysylltiadau allanol ag allweddeiriau yn ôl i'ch gwefan, hyd yn oed yn well! Roedd y swydd hon yn ymwneud yn syml â defnyddio geiriau allweddol ar y safle, serch hynny.

Mae geiriau allweddol yn hynod bwysig i fusnes y mae ei wefannau yn estyniad hanfodol o'u gweithrediadau. Pan gânt eu defnyddio'n iawn, gall gwefannau sydd wedi'u optimeiddio ag allweddeiriau arwain at ganlyniadau chwilio gwell a chynyddu traffig i siop ar-lein. Yn y pen draw, mae hefyd yn helpu busnes i ddenu rhagolygon gyda siawns uwch o droi’n gwsmeriaid sy’n talu. Adeiladwr Busnes Iach

Dyma ffeithlun gan Adeiladwr Busnes Iach, Pam Mae Allweddeiriau Mor Bwysig i'ch Gwerthiannau Ar-lein:

Infograffig Defnydd Allweddair

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiad cyswllt ar gyfer Semrush yn yr erthygl.

10 Sylwadau

 1. 1

  Dyma gynnwys gwych Douglas. Cymaint o wefannau, cymaint o newidynnau, a chymaint o fersiynau allan yna nes ei fod yn peri dryswch i unrhyw un sy'n dechrau dysgu am yr arena SEO. Ond fe aethoch chi'n syth at yr hyn sy'n bwysig a beth sydd ddim; beth mae rhai yn ei alw'n "at y pwynt"! Yn bendant yn werth cyfran gyda fy peeps. –Paul

 2. 2

  Darganfyddiad anhygoel, PJ! Roeddwn i wedi clywed 'rumblings' felly penderfynais ei gynnwys yn y post. Mae'n debyg nad yw'n brifo unrhyw beth mewn gwirionedd (y tu allan i'ch waled)! Diolch am gymryd yr amser a phostio hwn!

 3. 3

  A yw # 1 yn wir mewn gwirionedd? Rwyf wedi clywed barn gymysg arno. Mae gen i fy holl barthau ar adnewyddiadau blwyddyn. Ydw i wir yn sgriwio fy hun ar fy meysydd busnes craidd trwy beidio â'u hymestyn i 1 mlynedd?

  • 4

   Helo Patric,

   Gwnaeth PJ ddadansoddiad gwych ac mae wedi dod o hyd i rai erthyglau yn uniongyrchol gan Google sy'n anghytuno â hyn. Felly - mae'n debyg na fyddwn yn poeni gormod amdano. Rwy'n dal i'w wneud, serch hynny ... rwy'n credu ei fod yn arfer da ac mae'n gas gen i eu bod bob amser yn ymddangos fel pe baent yn rhedeg allan pan nad oes gen i arian!

   Doug

 4. 5

  Diolch am yr erthygl. Ysgrifennwyd hyd yn oed hyn 3.5 mlynedd yn ôl, mae'n wybodaeth berthnasol a defnyddiol iawn o hyd.

  • 6

   Yn dal yn berthnasol, ond mae'n debyg y byddwn wedi rhoi llai o ffocws ar ailadrodd a mwy o bwyslais ar wneud cynnwys gwych. Bydd Google yn darganfod ble mae angen iddo fod!

 5. 7
 6. 8
  • 9

   Ar y cyfan, rwy'n credu ei fod yn bwysig o hyd. Fodd bynnag, byddwn yn annog ysgrifennu ar gyfer eich darllenydd a pheidio â thalu cymaint o sylw i fecaneg optimeiddio allweddair SEO. Er y gall y strategaethau hyn eich helpu i gael eich mynegeio'n gywir, bydd graddio yn dibynnu ar boblogrwydd y cynnwys hwnnw. Mae gweithio ar sicrhau bod gennych gynnwys gwych, cyfoethog yn llawer pwysicach na gosod allweddair yn 2015. Yn ogystal, mae Google yn cydnabod termau cyd-ddigwydd heddiw yn llawer gwell nag a wnaeth yn y gorffennol.

 7. 10

  Mae geiriau allweddol yn chwarae rhan bwysig yn SEO. Mae llawer o bobl yn methu â graddio'n dda mewn peiriannau chwilio, oherwydd ymchwil a lleoliad allweddair amhriodol. Fodd bynnag, diolch i'ch swydd, gall hyd yn oed dechreuwyr feistroli'r grefft o Optimeiddio Allweddair. Erthygl wych. Yn ddefnyddiol iawn. Diolch yn fawr am rannu!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.