Sut i Ddechrau Cwmni Llwyddiannus

SWANDIV.GIFY flwyddyn ddiwethaf rydw i wedi bod yn gweithio ar fusnes gyda rhai partneriaid. Mae cychwyn busnes wedi bod y prosiect mwyaf heriol, drud a llafurus i mi ymgymryd ag ef erioed. Rwyf wedi cael partneriaethau ac wedi gwerthu cynhyrchion o'r blaen, ond rwy'n siarad am gychwyn cwmni sy'n gofyn am fuddsoddiad, gweithwyr, cleientiaid, ac ati. Nid hobi - busnes go iawn.

Mae rhan o'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn gweithio mewn cylchoedd o entrepreneuriaid sy'n rhedeg eu busnesau eu hunain neu sydd wedi cychwyn eu busnesau eu hunain. Rwy'n ddigon ffodus i gael llawer o ffrindiau yn y cylchoedd hynny. Rydw i wedi cael sgyrsiau calon i galon gyda'r mwyafrif ohonyn nhw - mae pob un ohonyn nhw wedi fy annog i gymryd y naid.

Sut ydych chi'n cychwyn busnes llwyddiannus? Codi arian? Adeiladu cynnyrch? Cael eich trwydded fusnes? Cael swyddfa?

Gofynnwch i bob entrepreneur a chewch ateb gwahanol. Fe wnaeth rhai o'n cynghorwyr ein gwthio i gael memorandwm lleoli cynnyrch ac i ddechrau rownd ffurfiol o godi arian. Nid oedd hwn yn blymio rhad i gychwyn busnes! Fe wnaethom ddechrau'r gorfforaeth atebolrwydd cyfyngedig a'r PPM, ond cwympodd y gwaelod allan o'r farchnad ac aeth y gwaith o godi arian yn ôl.

Ers hynny, rydym wedi gweithio prosiectau ychwanegol i ariannu'r busnes ein hunain. O edrych yn ôl, nid wyf yn siŵr ai’r PPM oedd y cam cyntaf cywir. Fe wnaethon ni daro'r llawr gyda phentwr o filiau cyfreithiol a dim prototeip. Rwy'n credu pe gallwn wyrdroi amser, byddem wedi cyfuno ein hadnoddau a dechrau datblygu.

Mae'n llawer haws esbonio busnes sy'n ymwneud â chynnyrch gydag enghraifft o'r cynnyrch. Roedd cael yr ymgorfforiad busnes go iawn yn syniad da ... os oes gennych chi fwy nag un perchennog. Os na wnewch hynny, nid wyf yn siŵr bod ei angen arnoch nes bydd y cleient cyntaf hwnnw'n taro. O ran y PPM (pecyn a roddir i fuddsoddwyr yw hwn), peidiwch â phoeni am hynny nes bod gennych fuddsoddwr mewn gwirionedd.

Cynllun busnes? Dywedodd y rhan fwyaf o'n cynghorwyr wrthym eistedd ar y cynllun busnes a gweithio, yn lle hynny, ar gael cyflwyniad byr iawn gyda'n gilydd a oedd wedi'i dargedu at ein buddsoddwyr. Oes gennych chi fuddsoddwr sy'n hoffi ROI? Sillafu stori ROI. Buddsoddwr sy'n hoffi newid y byd? Sôn am sut rydych chi'n mynd i newid y byd. Cyflogi llawer o bobl? Sôn am dwf cyflogaeth y bydd eich cwmni yn ei wneud.

Nid wyf yn rhwystredig gyda'r ffordd yr ydym wedi'i chymryd, nid wyf yn credu mai hon yw'r un orau. Mae entrepreneuriaid sydd â chwmni llwyddiannus o dan eu gwregys yn cael amser eithaf hawdd yn cychwyn y cwmni nesaf. Mae buddsoddwyr yn ymarferol yn edrych arnoch chi i gyd ac mae'r bobl olaf a wnaethoch yn gyfoethog yn edrych ymlaen at y cyfle nesaf hwnnw rydych chi'n dechrau.

Yr ateb byr yw bod pob un o'r bobl rwy'n eu hadnabod wedi cymryd llwybr gwahanol iawn i gychwyn eu cwmni. Adeiladodd rhai y cynhyrchion a daeth cwsmeriaid. Benthycodd rhai arian gan fanciau. Benthycodd rhai gan ffrindiau a theulu. Derbyniodd rhai arian grant. Aeth rhai at fuddsoddwyr…

Rwy'n credu mai'r ffordd fwyaf o gychwyn cwmni llwyddiannus yw gweithio i lawr llwybr rydych chi'n teimlo'n gyffyrddus ag ef ... a chadw ato. Ceisiwch beidio â gadael i bobl allanol (yn enwedig buddsoddwyr) ddylanwadu ar y cyfeiriad rydych chi'n ei gymryd. Mae'n gyfeiriad y mae'n rhaid i chi fod yn llwyddiannus wrth ei gymryd.

Er nad oes unrhyw un o'n mentoriaid yn cytuno sut i'w wneud, mae pob un ohonynt yn cytuno ein bod ni Os ei wneud… a'i wneud nawr. Felly ... rydyn ni!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.