Sut I Ddechrau Podlediad i'ch Busnes (Gyda Gwersi a Ddysgwyd gennyf i!)

Sut I Ddechrau Podlediad i'ch Busnes

Pan ddechreuais fy mhodlediad flynyddoedd yn ôl, roedd gen i dri nod gwahanol:

 1. Awdurdod - trwy gyfweld arweinwyr yn fy niwydiant, roeddwn i eisiau cael fy enw yn hysbys. Fe weithiodd yn bendant ac mae wedi arwain at rai cyfleoedd anhygoel - fel helpu i gyd-gynnal podlediad Dell's Luminaries a arweiniodd at yr 1% uchaf o bodlediadau y gwrandewir arnynt fwyaf yn ystod ei redeg.
 2. rhagolygon - Dwi ddim yn swil ynglŷn â hyn ... roedd yna gwmnïau roeddwn i eisiau gweithio gyda nhw oherwydd roeddwn i'n gweld y ffit diwylliannol rhwng fy strategaethau a'u strategaethau nhw. Fe weithiodd, gweithiais gyda rhai cwmnïau anhygoel, gan gynnwys Dell, GoDaddy, SmartFOCUS, Salesforce, Rhestr Angie ... a mwy.
 3. Llais - Wrth i'm podlediad dyfu, rhoddodd gyfle i mi rannu'r sylw gydag arweinwyr eraill yn fy niwydiant a oedd yn dalentog ac ar gynnydd ond ddim yn adnabyddus. Dwi ddim yn swil fy mod i eisiau gwneud y podlediad yn fwy cynhwysol ac amrywiol i wella ei welededd a'i gyrhaeddiad.

Wedi dweud hynny, nid yw'n hawdd! Gwersi a ddysgwyd:

 • ymdrech - mae'r ymdrech i ymchwilio, cynhyrchu, cyhoeddi a hyrwyddo'r cynnwys yn cymryd llawer mwy o amser na gwneud y cyfweliad mewn gwirionedd. Felly gall podlediad 20 munud gymryd 3 i 4 awr o fy amser i'w baratoi a'i gyhoeddi. Mae hynny'n amser tyngedfennol y tu allan i'm hamserlen ac wedi ei gwneud hi'n anodd i mi gynnal momentwm.
 • momentwm - Yn yr un modd ag y mae blogio a chyfryngau cymdeithasol yn gweithio, mae podledu hefyd. Wrth i chi gyhoeddi, rydych chi'n ennill ychydig o ddilynwyr. Mae'r canlynol yn tyfu ac yn tyfu ... felly mae momentwm yn hanfodol i'ch llwyddiant. Rwy'n cofio pan oedd gen i gant o wrandawyr, nawr mae gen i ddegau o filoedd.
 • cynllunio - Rwy'n credu y gallwn wneud y mwyaf o fy nghyrhaeddiad pe bawn i'n fwy bwriadol yn amserlen fy mhodlediad hefyd. Byddwn i wrth fy modd yn datblygu calendr cynnwys fel fy mod i, trwy gydol y flwyddyn, yn canolbwyntio ar bwnc penodol. Dychmygwch Ionawr Hydref yn fis e-fasnach fel bod arbenigwyr yn paratoi ar gyfer y tymor i ddod!

Pam ddylai'ch busnes ddechrau podlediad?

Y tu allan i'r enghreifftiau a roddais uchod, mae rhai cymhellol ystadegau ar fabwysiadu podlediad sy'n ei wneud yn gyfrwng sy'n werth ei archwilio.

 • Gwrandawodd 37% o bobl yn yr UD ar bodlediad yn ystod y mis diwethaf.
 • Prynodd 63% o bobl rywbeth a hyrwyddodd gwesteiwr podlediad ar eu sioe.
 • Erbyn 2022, amcangyfrifir y bydd gwrando podlediad yn tyfu i 132 miliwn o bobl yn yr Unol Daleithiau'n Unig.

Ariannu busnes.co.uk, cyhoeddwr gwefan cyllid busnes, a benthyca ymchwil a gwybodaeth yn y DU, yn gwneud gwaith anhygoel yn eich arwain trwy bopeth sydd ei angen arnoch i godi'ch podlediad. Yr ffeithlun, Canllaw Busnesau Bach ar Ddechrau Podlediad cerdded trwy'r camau beirniadol canlynol ... gwnewch yn siŵr eich bod yn clicio drwodd i'w post lle maen nhw'n ychwanegu tunnell o adnoddau!

 1. Dewiswch pwnc dim ond y gallwch chi ei gyflawni ... gwnewch yn siŵr eich bod chi'n chwilio iTunes, Spotify, SoundCloud, a Google Play i weld a allwch chi gystadlu.
 2. Sicrhewch y dde meicroffon. Edrychwch ar fy stiwdio gartref ac argymhellion offer yma.
 3. Dysgwch sut i golygu eich podlediad gan ddefnyddio meddalwedd golygu fel Audacity, Garageband (Mac yn unig), Adobe Audition (yn dod gyda chyfres cwmwl creadigol Adobe). Mae yna hefyd nifer cynyddol o lwyfannau ac apiau ar-lein!
 4. Cofnodwch eich podlediad fel fideo fel y gallwch ei uwchlwytho i Youtube. Byddech chi'n synnu faint o bobl gwrando i Youtube!
 5. Cael cynnal wedi'i adeiladu'n benodol ar gyfer podlediadau. Mae podlediadau yn ffeiliau mawr, ffrydio a bydd eich gweinydd gwe nodweddiadol yn tagu ar y lled band angenrheidiol.

Mae gennym ni erthygl fanwl ar ble i cynnal, syndicet, a hyrwyddo'ch podlediad sy'n rhoi manylion yr holl wahanol westeion, syndiceiddio a sianelau hyrwyddo y gallwch chi fanteisio arnynt.

Adnodd ewch arall i mi (gyda phodlediad gwych) yw Cwmni Darlledu Pres. Mae Jen wedi helpu miloedd o bobl i ddechrau ac adeiladu eu strategaeth podledu busnes.

O, a gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio Martech Zone cyfweliadau, fy mhodlediad!

Sut I Ddechrau Podlediad

Datgeliad: Rwy'n defnyddio cysylltiadau cyswllt trwy'r erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.