Sut I Ddechrau Busnes Dropshipping

Sut I Ddechrau Busnes Dropshipping

Mae'r ychydig flynyddoedd diwethaf hyn wedi bod yn gyffrous iawn i entrepreneuriaid neu gwmnïau sy'n edrych i adeiladu busnes e-fasnach. Ddegawd yn ôl, cymerodd fisoedd i lansio platfform e-fasnach, integreiddio eich prosesu taliadau, cyfrifo cyfraddau treth lleol, gwladol a chenedlaethol, adeiladu awtomeiddio marchnata, integreiddio darparwr llongau, a dod â'ch platfform logisteg i mewn i symud cynnyrch o'i werthu i'w gyflenwi. a channoedd o filoedd o ddoleri.

Nawr, mae lansio safle ar blatfform e-fasnach fel Shopify or BigCommerce gellir ei gyflawni mewn oriau yn hytrach na misoedd. Mae gan y mwyafrif ohonynt opsiynau prosesu taliadau wedi'u hymgorffori yn iawn. Mae llwyfannau awtomeiddio marchnata modern fel Klaviyo, Omnisend, Neu Moosend bollt i'r dde heb unrhyw beth ond clicio botwm.

Beth yw Dropshipping?

Mae Dropshipping yn fodel busnes lle nad oes raid i chi, y manwerthwr, storio na hyd yn oed drin unrhyw stoc. Mae cwsmeriaid yn archebu cynhyrchion trwy eich siop ar-lein, ac rydych chi'n rhybuddio'ch cyflenwr. Maent yn eu tro yn prosesu, yn pecynnu, ac yn llongio'r cynnyrch yn uniongyrchol i'r cwsmer.

Mae'r farchnad dropshipping fyd-eang yn mynd i bob un bron i $ 150 biliwn eleni a dylai fwy na threblu o fewn 5 mlynedd. Mae 27% o fanwerthwyr gwe wedi trawsnewid i ollwng llong fel eu prif ddull o gyflawni archeb. Heb sôn am gyflawni 34% o werthiannau Amazon gan ddefnyddio dropshipper yn y degawd diwethaf!

Gyda llwyfannau dropshipping fel Argraffiadol, er enghraifft, gallwch chi ddechrau dylunio a gwerthu cynhyrchion ar unwaith. Nid oes angen trin stoc, na phoeni am gynhyrchu ... eich busnes dropshipping yn syml yw rheoli, optimeiddio a hyrwyddo'ch cynhyrchion ar-lein heb unrhyw gymhlethdod arall.

Sut I Ddechrau Busnes Dropshipping

Lansiodd Arbenigwr Adeiladwr Gwefan ganllaw infograffig newydd, Sut I Ddechrau Busnes Dropshipping. Mae'r canllaw infograffig yn defnyddio'r ystadegau a'r ymchwil ddiweddaraf yn seiliedig ar fewnwelediadau gan yr arbenigwyr Dropshipping y gwnaethom siarad â nhw. Dyma beth mae'n ei gwmpasu:

  • Beth yw Dropshipping a Sut Mae'n Gweithio
  • Yr Ystadegau Diweddaraf o'i Effaith
  • Y 5 Cam i Ddechrau Busnes Dropshipping 
  • 3 Camgymeriad Dropshipping Cyffredin i'w Osgoi
  • Chwalu Chwedlau Dropshipping Cyffredin 
  • Prif fanteision ac anfanteision dropshipping 
  • Yn dod i ben trwy ofyn: A ddylech chi ollwng? 

Sut I Ddechrau Busnes Dropshipping

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiadau cyswllt ar gyfer y llwyfannau a grybwyllir yn yr erthygl hon.