Sut i Sefydlu Goleuadau 3 Phwynt ar gyfer Eich Fideos Byw

Goleuadau 3 Pwynt Fideo

Rydyn ni wedi bod yn gwneud rhai fideos Facebook Live i'n cleient eu defnyddio Stiwdio Switcher ac yn hollol gariadus y platfform ffrydio aml-fideo. Un maes yr oeddwn am wella arno oedd ein goleuadau, serch hynny. Rwy'n dipyn o newbie fideo o ran y strategaethau hyn, felly byddaf yn parhau i ddiweddaru'r nodiadau hyn yn seiliedig ar adborth a phrofion. Rwy'n dysgu tunnell gan y gweithwyr proffesiynol o'm cwmpas hefyd - rhai rydw i'n eu rhannu yma! Mae yna hefyd dunnell o adnoddau gwych ar-lein.

Mae gennym nenfydau 16 troedfedd yn ein stiwdio gyda goleuadau llifogydd LED hynod o ddisglair ar y nenfwd. Mae'n arwain at gysgodion ofnadwy (gan bwyntio'n uniongyrchol i lawr) ... felly ymgynghorais â'n fideograffydd, AJ o Sinema Ablog, i ddod o hyd i ateb cludadwy fforddiadwy.

Dysgodd AJ i mi am oleuadau 3 phwynt a chefais fy syfrdanu gan ba mor anghywir oeddwn i ynglŷn â goleuo. Roeddwn bob amser yn meddwl mai'r ateb gorau fyddai golau LED wedi'i osod ar y camera gan bwyntio'n uniongyrchol at bwy bynnag yr oeddem yn eu cyfweld. Anghywir. Y broblem gyda golau yn union o flaen y pwnc yw ei fod mewn gwirionedd yn golchi dimensiynau'r wyneb yn hytrach na'u canmol.

Beth yw goleuadau 3 phwynt?

Nod y goleuadau 3 phwynt yw tynnu sylw at acenhau dimensiynau'r pwnc (pynciau) ar fideo. Trwy osod y goleuadau yn strategol o amgylch y pwnc, mae pob ffynhonnell yn goleuo dimensiwn ar wahân o'r pwnc ac yn creu fideo gyda mwy o uchder, lled a dyfnder ... i gyd wrth ddileu cysgodion hyll.

Goleuadau tri phwynt yw'r dechneg a ddefnyddir amlaf ar gyfer darparu goleuadau gwych mewn fideos.

Y Tri Goleuadau mewn Goleuadau 3 Phwynt yw:

Diagram Goleuadau Fideo 3 Phwynt

  1. Golau Allweddol - dyma'r prif olau ac fel rheol mae wedi'i leoli ar ochr dde neu chwith y camera, 45 ° ohono, gan bwyntio 45 ° i lawr ar y pwnc. Mae angen defnyddio tryledwr os yw'r cysgodion yn rhy galed. Os ydych chi yn yr awyr agored mewn golau llachar, gallwch ddefnyddio'r haul fel eich golau allweddol.
  2. Llenwch y Goleuni - mae'r golau llenwi yn disgleirio ar y pwnc ond o ongl ochr i leihau'r cysgod a gynhyrchir gan y golau allweddol. Mae'n nodweddiadol yn wasgaredig a thua hanner disgleirdeb y golau allweddol. Os yw'ch golau'n rhy llachar ac yn cynhyrchu mwy o gysgodi, gallwch ddefnyddio adlewyrchydd i feddalu'r golau - gan bwyntio'r golau llenwi at y adlewyrchydd ac adlewyrchu'r golau gwasgaredig ar y pwnc.
  3. Golau Cefn - a elwir hefyd yn ymyl, gwallt, neu olau ysgwydd, mae'r golau hwn yn disgleirio ar y pwnc o'r tu ôl, gan wahaniaethu'r pwnc o'r cefndir. Mae rhai pobl yn ei ddefnyddio i'r ochr i wella'r gwallt (a elwir yn ciciwr). Mae llawer o fideograffwyr yn defnyddio a monolight mae hynny'n canolbwyntio'n uniongyrchol yn lle gorbenion gwasgaredig iawn.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael cryn bellter rhwng eich pwnc a'r cefndir fel bod eich gwylwyr yn canolbwyntio arnoch chi yn hytrach na'r hyn sydd o'ch cwmpas.

Sut i Sefydlu Goleuadau 3 Phwynt

Dyma fideo gwych, addysgiadol ar sut i sefydlu goleuadau 3 phwynt yn iawn.

Goleuadau a Argymhellir, Tymheredd Lliw, a Diffuswyr

Ar argymhelliad fy fideograffydd, prynais yr uwch-gludadwy Goleuadau LED Aputure Amaran a 3 o'r citiau diffuser rhew. Gellir pweru'r goleuadau'n uniongyrchol gyda dau becyn batri neu eu plygio i mewn gyda'r cyflenwad pŵer cysylltiedig. Fe wnaethon ni hyd yn oed brynu olwynion er mwyn i ni allu eu rholio o gwmpas y swyddfa yn hawdd yn ôl yr angen.

Pecyn Goleuadau LED Aputure Amaran

Mae'r goleuadau hyn yn darparu'r gallu i addasu'r tymheredd lliw. Un o'r camgymeriadau y mae llawer o fideograffwyr newydd yn ei wneud yw eu bod yn cymysgu tymereddau lliw. Os ydych chi mewn ystafell wedi'i goleuo, efallai yr hoffech chi gau unrhyw oleuadau i mewn er mwyn osgoi gwrthdaro tymheredd lliw. Rydym yn cau ein bleindiau, yn diffodd y goleuadau uwchben, ac yn gosod ein goleuadau LED i 5600K i ddarparu tymheredd oer.

Diffuswr Frost Aputure

Byddwn hefyd yn gosod rhywfaint o oleuadau stiwdio fideo meddal uwchben ein bwrdd podledu fel y gallwn wneud lluniau byw o'n podlediad trwy Facebook Live ac Youtube Live. Mae'n dipyn o waith adeiladu gan fod yn rhaid i ni adeiladu ffrâm ategol hefyd.

Goleuadau LED Aputure Amaran Pecynnau Diffuser Frost

Datgeliad: Rydym yn defnyddio ein cysylltiadau cyswllt Amazon yn y swydd hon.