Sut i Werthu Eich Enwau Parth

sut i werthu enwau parth

Os ydych chi fel fi, rydych chi'n parhau i dalu'r ffioedd cofrestru enwau parth hynny bob mis ond tybed a ydych chi byth yn mynd i'w ddefnyddio neu a oes unrhyw un yn mynd i gysylltu â chi i'w brynu. Mae yna gwpl o broblemau gyda hynny, wrth gwrs. Yn gyntaf, na ... nid ydych chi'n mynd i'w ddefnyddio. Stopiwch eich twyllo'ch hun, dim ond costio criw o arian i chi bob blwyddyn heb unrhyw elw ar fuddsoddiad o gwbl. Yn ail, nid oes unrhyw un yn gwybod eich bod yn ei werthu mewn gwirionedd - felly sut ydych chi'n mynd i gael cynigion?

Ddegawd yn ôl, y broses oedd edrych ar y parth, nodi pwy sy'n berchen arno, yna dechrau dawnsio cynigion a gwrth-gynigion. Ar ôl ichi gytuno ar y pris, yna roedd yn rhaid ichi ddechrau cyfrif escrow. Dyna drydydd parti sy'n dal yr arian i sicrhau bod y parth yn cael ei drosglwyddo'n iawn. Ar yr adeg honno, mae'r cyfrif escrow yn rhyddhau'r arian parod i'r gwerthwr.

Mae'n llawer haws nawr. Defnyddio gwasanaeth fel ParthAgents, gallwch chi restru'ch holl barthau ar eu gwasanaeth. Maent yn cymryd darn iach o'r gwerthiant, ond maent yn integreiddio marchnad chwiliadwy, tudalen lanio wedi'i haddasu, a'r cyfrif escrow i gyd o dan un platfform. Mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd dod o hyd i'ch parth a'i werthu.

Am beth ydych chi'n aros? Ychwanegwch yr holl rai nas defnyddiwyd (a hyd yn oed y rhai a ddefnyddir) nawr:

Dewch o Hyd i neu Werthu Eich Enw Parth

Sut Ydych Chi Yn Gosod Pris Gofyn Eich Parth?

Rydw i wedi bod yn gwneud hyn ers cryn amser ac mae hynny'n gwestiwn anodd. Efallai y bydd gwerthwr yn gweld mai cwmni neu brynwr cyfoethog sy'n prynu ac yn negodi pris prynu enfawr. Neu gall gwerthwr fod yn naïf a gadael i enw parth gwych fynd am prin unrhyw beth. Rydyn ni wedi prynu a gwerthu tunnell o enwau parth ac mae hi bob amser yn sefyllfa ingol. Mae yna rai rheolau syml fel parthau byr nad oes ganddyn nhw dashes neu mae niferoedd yn aml yn gwneud yn wych. Nid yw enwau parth hirach gyda geiriau wedi'u camsillafu yn gwneud cystal.

Mae TLD . Gyda yn dal i fod yn werth mwy gan mai hwn yw'r ymgais gyntaf o fewn chwiliad neu borwr i ddod o hyd i wefan. Pe bai gan y parth gynnwys mewn gwirionedd ac yn gyrru canlyniadau chwilio (heb fod yn gyrchfan meddalwedd maleisus na phornograffi), gallai fod yn werth rhywbeth i gwmni sy'n ceisio gyrru traffig neu awdurdod organig ychwanegol i'w brand.

Ein rheol gyffredinol yw gonestrwydd yn ein trafodaethau. Byddwn bob amser yn argymell bod y prynwr yn gwneud y cais cyntaf i ymateb i'r gwerthwr ar unwaith a fydd y trafodiad yn werth chweil. Fel prynwr, efallai y byddwn yn datgelu ein bod yn prynu ar ran trydydd parti oherwydd eu bod yn dymuno darparu pris teg heb dalu gormod. Rydyn ni hefyd yn rhoi gwybod i'r gwerthwr ein bod ni'n dymuno talu beth yw gwerth y parth heb rwygo'r gwerthwr i ffwrdd. Ar ddiwedd y negodi, mae'r ddwy ochr yn aml yn hapus.

Tudalen Tirio Arfaethedig

Bakc i ParthAgents. Trwy ddiweddaru fy DNS ar gyfer fy enw parth, mae DomainAgents yn rhoi tudalen lanio wych i wneud y parth yn hawdd ei brynu. Dyma enghraifft wych, edrychwch ar un o'm parthau - cyfeiriadfix.com.

Dyma'r parthau eraill rydyn ni'n eu rhoi ar werth, mae rhai yn neis ac yn fyr, mae rhai yn eithaf poblogaidd (ac mae'r cynigion lleiaf yn sylweddol).

Datgeliad: Rydym yn defnyddio ein cysylltiadau cyswllt ar gyfer ParthAgents trwy gydol y swydd hon.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.