Sut i Ddethol Dylunydd Gwe

dylunio

Gofynnodd ffrind i mi mewn e-bost, a allwch chi argymell dylunydd gwe i mi? Oedais am funud ... Rwy'n gwybod tunnell o ddylunwyr gwe - popeth o arbenigwyr brand, i ddylunwyr graffig lleol, i ddatblygwyr systemau rheoli cynnwys, i arbenigwyr rhwydweithio cymdeithasol, i ddatblygwyr integreiddio cymhleth, menter a phensaernïaeth.

Ymatebais, “Beth ydych chi'n ceisio'i gyflawni?"

Ni fyddaf yn manylu ar beth oedd yr ymateb na beth oedd fy argymhellion, ond roedd yn amlwg iawn:

 1. Nid oedd y cleient yn gwybod beth yr oedd yn ceisio'i gyflawni gyda'i wefan.
 2. Roedd y cwmnïau dylunio gwe yr oeddent wedi cysylltu â nhw yn syml yn gwthio eu portffolios a'u gwobrau.

Mae yna fwy o fathau o ddylunwyr gwe allan yna nag y gallaf eu disgrifio, ond bydd y rhai gorau yn dechrau eu sgyrsiau gyda, “Beth ydych chi'n ceisio ei gyflawni?" Yn dibynnu ar yr ateb, byddant yn gwybod a yw'ch busnes yn ffit ai peidio gyda nhw, ac yn y pen draw p'un a fyddant yn llwyddo i gyflawni'ch amcanion ai peidio. Gofynnwch am eu cleientiaid diweddar a dilynwch nhw gyda nhw i ddod o hyd i dystlythyrau ar gyfer cleientiaid eraill maen nhw wedi gweithio gyda nhw a oedd â'r un amcanion â'ch un chi i ddarganfod sut oedd gweithio gyda nhw.

Ydych chi'n gwmni bach sy'n ceisio edrych fel un mawr? Ydych chi'n ceisio codi ymwybyddiaeth brand? Lleoliad peiriant chwilio? A yw'ch cwmni'n ceisio adeiladu porth i gyfathrebu â chleientiaid? Gyda rhagolygon? Ydych chi'n defnyddio offer a gwasanaethau eraill yr hoffech chi eu hawtomeiddio a'u hintegreiddio trwy eich gwefan?

Mae seilio'ch Dyluniad Gwe ar swm doler a phortffolio yn gêm beryglus. Mae'n debygol y byddwch chi'n siopa'n ddigon buan wrth i dechnolegau ddatblygu ac os nad yw'ch gwefan yn diwallu ei hanghenion. Yn nodweddiadol, mae'r dylunwyr gorau yn dod o hyd i fframwaith poblogaidd i adeiladu'ch gwefan arno fel y gall ehangu wrth i ofynion newydd ddwyn ffrwyth. Bydd y dylunwyr gorau yn ceisio adeiladu perthynas, nid contract. Bydd y dylunwyr gorau yn defnyddio'r safonau gwe uchaf a chydymffurfiad traws-borwr.

Dewch i arfer â chostau dylunio gwe fel cyllideb barhaus yn hytrach na chost un-amser. Dewch i arfer â gwelliant parhaus yn hytrach na chwblhau prosiect cyffredinol yn amserol. Byddai'n well gennyf ychwanegu nodwedd y mis am flwyddyn nag aros blwyddyn i'm safle fynd yn fyw!

Dewiswch eich Dylunydd Gwe yn ofalus. Rwy'n gwybod bod yna lawer o ddylunwyr gwych (a llawer o rai bach). Yn amlach na pheidio, serch hynny, rwyf wedi darganfod bod gan brosiect dylunio gwe trychinebus fwy i'w wneud â chyfateb cryfderau dylunwyr gwe ag amcanion y sefydliad.

4 Sylwadau

 1. 1

  Doug,

  Da iawn! Rwyf wedi gweld gormod o ddylunwyr gwe a chwmnïau gwe yn poeni mwy am sut y gallant wthio cyllideb ar wefan aa yn hytrach na sut y gallant wirioneddol helpu'r cleient i ennill y gwerth mwyaf am eu gwefan.

  Adam

 2. 2

  Rwy'n credu mai'r hyn sy'n ei gwneud mor anodd iawn yw bod yna lawer o bobl allan yn honni eu bod yn ddylunwyr gwe pan nad oes ganddyn nhw'r creadigrwydd, y ddealltwriaeth o god, na'r wybodaeth ddiweddaraf.

  Yn ddiweddar galwodd rhywun rydw i'n ei adnabod foi lleol i gael amcangyfrif ar gyfer safle ar gyfer ei fusnes. Roedd y dudalen bersonol hon “dylunwyr” ei hun, yn ogystal â’i bortffolio, yn cynnwys gwefannau gyda thablau yn lle defnyddio CSS. Ei ddyfynbris ar gyfer safle 5 tudalen oedd $ 1000. Nawr mae hynny'n frawychus yn unig.

  • 3

   Amen i hynny. A'r dylunwyr bondigrybwyll hynny sy'n rhoi enw drwg i bobl wirioneddol dalentog.

   Ar yr ochr fflip, mae yna gleientiaid sy'n credu mai'r “llinell waelod” (cost) yw'r unig beth sy'n bwysig. Rydych chi'n cael yr hyn rydych chi'n talu amdano yn y rhan fwyaf o achosion. Yna, wrth gwrs, pan maen nhw wedi mynd at y dylunydd gwe islawr bargen hwnnw ac mae'r wefan wedi'i darparu, nid yw'n gwneud yr hyn y dylai ei wneud ac yn lle beio ei ddylunwyr gwe cyfradd doriad ei hun, mae'n penderfynu bod pob dylunydd gwe yn ddim mwy nag artistiaid rip-off gordaliedig. Rinsiwch, swynwr, ailadroddwch.

   Mae rhywun yn dal fy niod wrth ddringo i lawr oddi ar fy mocs sebon!

 3. 4

  Gwir. Ei ddylunwyr gwe nid yn unig sydd eu hangen ar un. Mae'n symleiddio'ch anghenion gyda'r dyluniad addas yn cadw mewn cof eich synnwyr o bwrpas gyda'r wefan sy'n mynd i helpu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.