Ystyriaethau Allweddol Wrth Ddewis Systemau Pwynt Gwerthu (POS)

Pwynt Gwerthu

Ar un adeg roedd atebion pwynt gwerthu (POS) yn gymharol syml, ond erbyn hyn mae yna ystod eang o opsiynau, pob un yn cynnig nodweddion unigryw. Cadarn gwasanaeth pwynt gwerthu yn gallu gwneud eich cwmni yn sylweddol fwy effeithlon a chael effaith gadarnhaol ar y llinell waelod.

Beth yw POS?

A Pwynt Gwerthu Mae'r system yn gyfuniad o galedwedd a meddalwedd sy'n galluogi masnachwr i werthu a chasglu taliadau ar werthiannau lleoliad. Gall systemau POS modern fod yn seiliedig ar feddalwedd a gallant ddefnyddio unrhyw ffôn symudol, llechen neu bwrdd gwaith generig. Yn nodweddiadol roedd systemau POS traddodiadol yn cynnwys caledwedd perchnogol gyda chefnogaeth sgrin gyffwrdd ac integreiddio drôr arian parod.

Bydd yr erthygl hon yn ymdrin â phopeth y mae angen i chi ei wybod er mwyn dewis y feddalwedd pwynt gwerthu cywir ar gyfer eich busnes. Gyda chymaint o wahanol atebion ar gael, mae'n hollbwysig gwneud rhywfaint o ymchwil ymlaen llaw a nodi'r un sy'n cyd-fynd ag anghenion eich brand.

A yw System Pwynt Gwerthu yn Angenrheidiol Mewn gwirionedd?

Mae rhai busnesau yn ceisio torri costau trwy wneud heb ddatrysiad pwynt gwerthu, ond mae gan y buddsoddiad hwn y potensial i wneud hynny gwnewch arian i'ch cwmni. Nid yw'r swm bach rydych chi'n ei wario ar y tanysgrifiad yn ddim o'i gymharu â'r amser a'r arian y byddwch chi'n ei arbed bob diwrnod gwaith.

Yn ogystal â hwyluso trafodion, mae cymwysiadau pwynt gwerthu cyfoes yn cynnig cyfres helaeth o offer sydd wedi'u cynllunio i wneud i bob agwedd o'ch busnes redeg yn fwy llyfn. Os ydych chi am ganolbwyntio ar berthnasoedd cwsmeriaid, er enghraifft, gallwch ddod o hyd i atebion pwynt gwerthu sy'n cynnwys rhaglenni teyrngarwch a nodweddion pwysig eraill. At hynny, mae llawer o wasanaethau'n integreiddio'n ddi-dor â chymwysiadau poblogaidd eraill fel Shopify a Xero.

Systemau gwahanol ar gyfer gwahanol fusnesau

Mae gwasanaethau pwynt gwerthu yn targedu set amrywiol o gwmnïau gan gynnwys gwerthwyr ar-lein a busnesau sydd â siopau corfforol. Gyda hynny mewn golwg, ni ddylech gael unrhyw drafferth dod o hyd i opsiwn sy'n cyfateb i'ch cyllideb a maint eich brand.

Ymhellach, mae mwy a mwy o systemau'n symud i ddull sy'n seiliedig ar gymylau sy'n datganoli gwybodaeth trwy ei datgysylltu o unrhyw ddyfais unigol. Tra bod systemau traddodiadol ar gael o hyd, mae dewisiadau amgen yn seiliedig ar gymylau yn dod yn fwy a mwy poblogaidd.

5 Ystyriaethau Allweddol Wrth Ddewis POS

  1. caledwedd - Mae gwahanol systemau pwynt gwerthu wedi'u cynllunio i weithio gyda gwahanol fathau o galedwedd, ac mae angen i chi ystyried costau caledwedd wrth gymharu'ch opsiynau. Os gallwch chi redeg y POS gyda ffôn yn unig, er enghraifft, rydych chi'n symleiddio ymarferoldeb wrth ychwanegu gorbenion ychydig i ddim. Ar y llaw arall, mae rhai rhaglenni'n gweithio'n well gyda thabledi neu ddyfeisiau pwrpasol, a all arwain at lawer mwy o gostau. At hynny, yn aml mae angen ystod ehangach o galedwedd ar fusnesau a bwytai mwy, gan gynnwys pethau fel argraffwyr ar gyfer derbynebau, terfynellau ar gyfer rheoli bwrdd, a mwy.
  2. Porth Talu - Nid yw prynu system POS yn golygu'n awtomatig eich bod wedi integreiddio dull o dalu cerdyn credyd. Er bod y rhan fwyaf o systemau POS yn cael eu rhag-drefnu ar gyfer darllenydd cerdyn credyd, efallai y bydd angen ffurfweddu eraill, a allai gostio i chi. Dewch o hyd i POS gyda darllenydd cerdyn integredig neu un a all integreiddio â darllenydd cerdyn credyd o'ch prosesydd talu a'ch porth.
  3. Integreiddiadau Trydydd Parti - Mae'r rhan fwyaf o fusnesau eisoes yn defnyddio nifer o offer cynhyrchiant, ac mae'n hanfodol dod o hyd i wasanaeth pwynt gwerthu sy'n gweithio'n dda gyda'ch arferion presennol. Mae integreiddiadau poblogaidd yn cynnwys systemau cyfrifyddu, systemau rheoli gweithwyr, systemau rhestr eiddo, systemau teyrngarwch cwsmeriaid, a gwasanaethau cludo. Mae system pwynt gwerthu Square, er enghraifft, yn cysylltu ag amrywiaeth o lwyfannau trydydd parti ar gyfer popeth o eFasnach i farchnata a chyfrifyddu. Heb integreiddiadau, gall ychwanegu gwasanaethau newydd at strategaethau eich sefydliad gymhlethu swyddogaethau allweddol yn ddiangen. Mae systemau pwynt gwerthu i gyd yn ymwneud ag effeithlonrwydd, felly mae'n wrthgynhyrchiol defnyddio platfform nad yw'n cyfathrebu â chymwysiadau eraill. Er enghraifft, mae mewnforio trafodion yn awtomatig i wasanaeth cyfrifyddu yn llawer mwy effeithlon na'u trosglwyddo â llaw rhwng apiau.
  4. diogelwch - Mae defnyddwyr yn cymryd eu preifatrwydd yn fwy o ddifrif nag erioed o'r blaen, ac mae haciau data yn rhyfeddol o gyffredin ymhlith busnesau o bob maint. Mae rheolwyr yn aml yn tanamcangyfrif pwysigrwydd cadw data yn ddiogel, ac mae hyn yn arbennig o berthnasol pan fydd cwsmeriaid yn darparu gwybodaeth sensitif fel rhifau cardiau credyd. Mae'r Diwydiant Cerdyn Talu yn disgrifio safonau diogelwch rhesymol ar gyfer systemau pwynt gwerthu a dulliau eraill o brosesu taliadau. Yn gyffredinol, mae rhaglenni adnabyddus yn cydymffurfio â'r safonau hyn, ond gallwch hefyd edrych am amddiffyniadau mwy cadarn, megis symleiddio data ac amgryptio o'r dechrau i'r diwedd. Dylai diogelwch fod yn un o'ch prif flaenoriaethau wrth chwilio am ap POS dibynadwy.
  5. Cymorth - Efallai na fyddwch chi'n meddwl am gefnogaeth fel nodwedd hanfodol, ond gall rhwydwaith cymorth gwael wneud eich system pwynt gwerthu yn sylweddol anoddach i'w defnyddio. Mae opsiynau dibynadwy yn darparu cefnogaeth gyson ac yn eich helpu i ddatrys problemau cyn iddynt gael effaith negyddol ar eich busnes. Os yn bosibl, dylech edrych am wasanaeth sy'n cynnig cefnogaeth 24/7. Mae'n bwysig gwybod y bydd rhywun yn ymateb pryd bynnag y byddwch chi'n cael trafferth gyda'r system. Mae rhai cymwysiadau hyd yn oed yn rhoi help i ddefnyddwyr newydd ar y safle wrth iddynt sefydlu'r gwasanaeth am y tro cyntaf. Mae busnesau bach yn aml yn gohirio buddsoddi mewn datrysiad pwynt gwerthu, ond gall tanysgrifiad o ansawdd uchel fod yn werth chweil i gwmnïau o bron unrhyw faint. Dyma ychydig o'r ffactorau mwyaf perthnasol i'w cofio wrth gymharu gwasanaethau pwynt gwerthu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.