Sut i Ddiogelu WordPress mewn 10 Cam Hawdd

Sut i Ddiogelu'ch Gwefan WordPress

Ydych chi'n gwybod bod dros 90,000 o haciau yn cael eu ceisio bob munud ar wefannau WordPress yn fyd-eang? Wel, os ydych chi'n berchen ar wefan wedi'i phweru gan WordPress, dylai'r stat hwnnw eich poeni. Nid oes ots a ydych chi'n rhedeg busnes ar raddfa fach. Nid yw hacwyr yn gwahaniaethu ar sail maint na phwysigrwydd y gwefannau. Nid ydynt ond yn edrych am unrhyw fregusrwydd y gellir ei ddefnyddio er mantais iddynt.

Efallai eich bod yn pendroni - pam mae hacwyr yn targedu gwefannau WordPress yn y lle cyntaf? Beth maen nhw'n ei ennill trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau mor ddianaf? 

Dewch i ni ddarganfod.

Pam Mae Hacwyr yn Targedu Safleoedd WordPress?

Boed hynny ar WordPress neu unrhyw blatfform arall; nid oes unrhyw wefan yn ddiogel rhag hacwyr. Bod y mwyaf platfform CMS poblogaidd, Gwefannau WordPress yw hoff hacwyr. Dyma beth maen nhw'n ei wneud:

 • Darganfyddwch newydd gwendidau diogelwch, sy'n gymharol haws i'w canfod ar safleoedd llai. Unwaith y bydd yr haciwr yn dysgu am unrhyw wendid neu fregusrwydd, gallant ddefnyddio eu gwybodaeth i dargedu gwefannau mwy ac achosi mwy o ddifrod.
 • Ailgyfeiriwch eich traffig sy'n dod i mewn i wefannau digymell. Mae hwn yn rheswm cyffredin dros dargedu safleoedd traffig uchel, ac o ganlyniad gall gwefan wirioneddol golli ei holl ddefnyddwyr i wefan amheus arall.
 • Gwneud arian neu cynhyrchu refeniw o werthu cynhyrchion contraband ar wefannau dilys neu trwy amrywiadau meddalwedd faleisus fel ransomware neu fwyngloddio crypto.
 • Ennill mynediad at ddeallusol neu data cyfrinachol megis data cwsmeriaid, data busnes preifat, neu gofnodion ariannol y cwmni. Gall hacwyr fynd ymlaen i werthu'r data hwn sydd wedi'i ddwyn am arian neu eu defnyddio ar gyfer unrhyw fantais gystadleuol annheg.

Nawr ein bod ni'n gwybod sut y gall hacwyr elwa o hac neu gyfaddawd llwyddiannus, gadewch i ni fynd ymlaen i drafod y deg dull sydd wedi hen ennill eu plwyf o sicrhau safle WordPress.

10 Dulliau Profedig o Ddiogelu'ch Gwefan

Yn ffodus i WordPress, mae yna amrywiol ddulliau y gallwch eu defnyddio i ddyrchafu diogelwch gwefan. Y rhan orau am y dulliau hyn yw nad yw'r rhan fwyaf ohonynt yn gymhleth ac y gall unrhyw ddefnyddiwr WordPress newydd eu gweithredu. Felly, gadewch i ni ddechrau. 

Cam 1: Diweddarwch Eich WordPress Craidd a'ch Ategion a Themâu

Mae fersiynau WordPress sydd wedi dyddio, ynghyd â hen ategion a themâu ymhlith y rhesymau cyffredin dros i safleoedd WordPress gael eu hacio. Mae hacwyr yn aml yn manteisio ar chwilod sy'n gysylltiedig â diogelwch mewn fersiynau blaenorol WordPress ac ategyn / thema sy'n dal i redeg ar fwyafrif o wefannau WordPress.

Eich gwarchodwr gorau yn erbyn y bygythiad hwn yw diweddaru eich fersiwn Craidd WordPress yn rheolaidd ynghyd â diweddaru i'r fersiynau diweddaraf o'r ategion / themâu sydd wedi'u gosod. I berfformio hyn, naill ai galluogi'r swyddogaeth “Diweddariad Auto” yn eich cyfrif gweinyddol WordPress neu bwyso a mesur eich holl ategion / themâu sydd wedi'u gosod ar hyn o bryd.

Cam 2: Defnyddiwch Amddiffyn Wal Dân 

Mae hacwyr yn aml yn defnyddio bots awtomataidd neu geisiadau IP i gael mynediad i wefannau WordPress. Os ydynt yn llwyddiannus trwy'r dull hwn, gall hacwyr achosi'r difrod mwyaf posibl ar unrhyw safle. Mae waliau tân gwefan yn cael eu hadeiladu i nodi ceisiadau IP o gyfeiriadau IP amheus a rhwystro ceisiadau o'r fath hyd yn oed cyn iddynt gyrraedd y gweinydd gwe.

firewall
Mur Tân. Cysyniad diogelwch gwybodaeth. Cysyniad technoleg wedi'i ynysu ar wyn

 Gallwch weithredu amddiffyniad wal dân ar gyfer eich gwefan trwy ddewis:

 • Waliau tân wedi'u hadeiladu - gan eich cwmni cynnal gwe
 • Waliau tân yn y cwmwl - yn cael ei gynnal ar lwyfannau cwmwl allanol
 • Waliau tân wedi'u seilio ar ategion - gellir gosod hynny ar eich gwefan WordPress

Cam 3: Sganio a Dileu Unrhyw Malware

Mae hacwyr yn dal i feddwl am amrywiadau meddalwedd maleisus arloesol i gyfaddawdu ar safle. Er y gall rhywfaint o ddrwgwedd achosi cryn ddifrod ar unwaith a mynd i'r afael â'ch gwefan yn llwyr, mae eraill yn fwy cymhleth ac yn anodd eu canfod hyd yn oed am ddyddiau neu wythnosau. 

Yr amddiffyniad gorau yn erbyn meddalwedd maleisus yw sganio'ch gwefan gyflawn yn rheolaidd am unrhyw heintiau. Ategion diogelwch WordPress gorau fel MalCare a WordFence yn dda ar gyfer canfod a glanhau drwgwedd yn gynnar. Mae'r ategion diogelwch hyn yn hawdd i'w gosod a'u gweithredu hyd yn oed ar gyfer defnyddwyr annhechnegol.

malware

Cam 4: Defnyddiwch Westeiwr Gwe Diogel a Dibynadwy 

Yn ogystal â fersiynau WordPress sydd wedi dyddio ac ategion / themâu, mae gan y setup cynnal gwe lais sylweddol yn niogelwch eich gwefan. Er enghraifft, mae hacwyr yn aml yn targedu gwefannau ar blatfform cynnal a rennir sy'n rhannu'r un gweinydd ymhlith gwefannau lluosog. Er bod cynnal a rennir yn gost-effeithiol, gall hacwyr heintio un wefan a gynhelir yn hawdd ac yna lledaenu'r haint i'r holl wefannau eraill.

I fod ar yr ochr ddiogel, dewis cynllun cynnal gwe gyda nodweddion diogelwch integredig. Osgoi gwesteiwyr a rennir ac, yn lle hynny, ewch am westeio WordPress wedi'i seilio ar VPS neu wedi'i reoli.

Cam 5: Cymerwch Gefn wrth gefn Cyflawn o'ch Safle WordPress

Gall copïau wrth gefn o'r wefan fod yn achubwr bywyd os aiff rhywbeth gyda'ch gwefan. Mae copïau wrth gefn WordPress yn storio copi o'ch ffeiliau gwefan a chronfa ddata mewn lleoliad diogel. Os bydd darnia llwyddiannus, gallwch adfer y ffeiliau wrth gefn yn hawdd i'ch gwefan a normaleiddio ei weithrediadau.

Gellir perfformio copïau wrth gefn WordPress mewn sawl ffordd, ond y dechneg orau i ddefnyddwyr annhechnegol yw trwy ategion wrth gefn fel BlogVault neu BackupBuddy. Yn hawdd i'w gosod a'i ddefnyddio, gall yr ategion wrth gefn hyn awtomeiddio gweithgareddau sy'n gysylltiedig â copi wrth gefn fel y gallwch barhau i ganolbwyntio ar eich tasgau beunyddiol.

Cam 6: Amddiffyn eich Tudalen Mewngofnodi WordPress

Ymhlith y tudalennau gwefan mwyaf cyffredin a dargedir gan hacwyr, gall eich tudalen fewngofnodi WordPress ddarparu mynediad hawdd i'ch cyfrifon mwyaf cyfrinachol. Gan ddefnyddio ymosodiadau grym 'n Ysgrublaidd, mae hacwyr yn defnyddio bots awtomataidd sy'n ceisio cael mynediad i'ch cyfrif “admin” WordPress dro ar ôl tro trwy'r dudalen fewngofnodi.

Mae yna sawl dull o amddiffyn eich tudalen fewngofnodi. Er enghraifft, gallwch guddio neu newid URL eich tudalen fewngofnodi ddiofyn, sef www.mysite.com/wp-admin yn nodweddiadol. 

Mae ategion tudalen Mewngofnodi WordPress poblogaidd fel “Theme My Login” yn eich galluogi i guddio (neu newid) eich tudalen fewngofnodi yn hawdd.

Cam 7: Dadosod unrhyw Ategion a Themâu Heb eu Defnyddio neu Anactif

Fel y soniwyd yn gynharach, gall ategion / themâu ddarparu porth hawdd i hacwyr greu hafoc â'ch gwefan WordPress. Mae hyn yr un mor wir am unrhyw ategion a themâu nas defnyddiwyd neu anactif. Os ydych wedi gosod nifer fawr o'r rhain ar eich gwefan ac nad ydych yn eu defnyddio mwyach, fe'ch cynghorir i'w tynnu neu ategion / themâu mwy swyddogaethol yn eu lle.

Sut ydych chi'n perfformio hyn? Mewngofnodi i'ch cyfrif WordPress fel admin defnyddiwr a gweld y rhestr o ategion / themâu sydd wedi'u gosod ar hyn o bryd. Dileu'r holl ategion / themâu nad ydyn nhw'n weithredol mwyach.

Cam 8: Defnyddiwch Gyfrineiriau Cryf

Oni ddylai hyn fod yn amlwg? Ac eto, mae gennym gyfrineiriau gwan fel cyfrinair ac 123456 cael ei ddefnyddio. Mae hacwyr fel arfer yn ecsbloetio cyfrineiriau gwan i gyflawni ymosodiad grym 'n Ysgrublaidd llwyddiannus.

cyfrinair cryf

Ar gyfer eich holl ddefnyddwyr WordPress, gorfodwch rai canllawiau. Defnyddiwch gyfrineiriau o leiaf 8 nod, gyda chyfuniad o uwchgynhadledd a llythrennau bach, alffaniwmerig, a chymeriadau arbennig. Dylai mesur diogelwch ychwanegol fod i newid eich cyfrineiriau WordPress o leiaf unwaith bob tri mis.

Cam 9: Sicrhewch Dystysgrif SSL ar gyfer eich Gwefan

Yn fyr ar gyfer Haen Soced Ddiogel, mae ardystiad SSL yn hanfodol i bob gwefan, gan gynnwys gwefannau WordPress. Pam ei fod yn cael ei ystyried yn fwy diogel? Mae pob gwefan sydd wedi'i hardystio gan SSL yn amgryptio'r wybodaeth sy'n cael ei throsglwyddo rhwng y gweinydd gwe a porwr y defnyddiwr. Mae hyn yn ei gwneud hi'n anoddach i hacwyr ryng-gipio a dwyn y data cyfrinachol hwn. Beth sy'n fwy? Mae'r gwefannau hyn hefyd yn cael eu ffafrio gan Google ac yn derbyn a safle Google uwch.

diogel https ssl
Cyfeiriad rhyngrwyd wedi'i warchod yn dangos ar sgrin lcd.

Gallwch gael tystysgrif SSL gan eich darparwr gwesteiwr gwe sy'n cynnal eich gwefan. Arall, gallwch osod offer fel Let's Encrypt ar eich gwefan ar gyfer y dystysgrif SSL.

Cam 10: Defnyddiwch Galedu Gwefan WordPress 

Y mesur olaf yw defnyddio mesurau caledu gwefan a ragnodir gan WordPress. Gwefan WordPress yn caledu yn cynnwys sawl cam sy'n cynnwys:

 • Analluogi'r nodwedd golygu ffeiliau i atal mynediad cod maleisus yn eich ffeiliau WordPress pwysig
 • Yn anablu gweithredu ffeiliau PHP sy'n atal hacwyr rhag gweithredu ffeiliau PHP sy'n cynnwys unrhyw god maleisus
 • Cuddio fersiwn WordPress sy'n atal hacwyr rhag darganfod eich fersiwn WordPress a chwilio am unrhyw fregusrwydd
 • Cuddio’r ffeiliau wp-config.php a .htaccess a ddefnyddir yn gyffredin gan hacwyr i niweidio eich gwefan WordPress

Mewn Casgliad

Nid oes unrhyw safle WordPress, mawr neu fach, yn gwbl ddiogel rhag hacwyr a meddalwedd faleisus. Fodd bynnag, mae'n sicr y gallwch wella'ch sgôr diogelwch trwy ddilyn pob un o'r deg mesur hyn a amlinellir yn yr erthygl hon. Mae'r camau hyn yn hawdd i'w gweithredu ac nid oes angen unrhyw wybodaeth dechnegol ddatblygedig arnynt.

Er mwyn gwneud pethau'n haws, mae'r rhan fwyaf o ategion diogelwch yn integreiddio llawer o'r nodweddion hyn, fel amddiffyniad wal dân, sganio wedi'i drefnu, tynnu meddalwedd maleisus, a chaledu gwefan yn eu cynnyrch. Rydym yn argymell yn gryf y dylid gwneud diogelwch gwefan yn rhan annatod o'ch rhestr wirio cynnal a chadw gwefan

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y rhestr hon. Ydyn ni wedi colli allan ar unrhyw fesur diogelwch hanfodol sy'n hanfodol? Gadewch inni wybod yn eich sylwadau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.