Sut i Gofnodi Gwesteion Lleol Lluosog ar Eich Chwyddo H6 Gyda Gwestai o Bell mewn Band Garej

Podcastio gyda Zoom a Skype

Os ydych chi'n mynd i fod o ddifrif ynglŷn â phodledu, byddwn i wir yn eich annog chi i gynilo ar gyfer a Recordydd Chwyddo H6. Dyfais syml yn unig yw hi sydd angen bron dim hyfforddiant i recordio gyda hi. Ychwanegwch rai Meicroffonau Shure SM58, cludadwy standiau meicroffon, ac mae gennych chi stiwdio y gallwch chi fynd ag ef i unrhyw le a chael sain wych gyda hi.

Fodd bynnag, er bod hyn yn wych ar gyfer podlediad lle mae'ch gwesteion i gyd gyda chi, mae cael gwestai anghysbell trwy'r we yn gwneud pethau'n anodd mewn gwirionedd. Y broblem yw hwyrni sain trwy'r we. Pe byddech chi newydd wifro yn eich gliniadur ar gyfer gwestai allanol, byddai'r gwestai yn cael adlais cas o'i lais ei hun. Yn nodweddiadol, y gwaith o gwmpas hyn yw prynu cymysgydd ac yna gallwch chi addasu nifer o fysiau ... un gyda'ch gwesteion lleol i gyd, yna un gyda phopeth. Gallwch chi beipio'ch bws lleol allan trwy'ch gliniadur, ac yna defnyddio'r bws arall i recordio popeth.

Ond beth os nad oes gennych chi gymysgydd neu os nad ydych chi am gario un o gwmpas? Rydw i wedi bod yn gwneud cymaint o bodledu o bell fel fy mod i wedi penderfynu cau fy Stiwdio podlediad Indianapolis. Fodd bynnag, rwy'n dal i recordio llawer o westeion anghysbell, felly roedd angen i mi gyfrifo hyn.

Prynais bopeth sydd ei angen arnaf i fynd â fy stiwdio ar y ffordd fel y gallaf recordio mewn unrhyw ddigwyddiad neu bencadlys corfforaethol. Y tu allan i'm gliniadur, wnes i ddim gwario tunnell o arian chwaith. Rwy'n credu bod yr holl geblau, holltwyr, clustffonau, Zoom H6, ac mae fy mag yn costio tua $ 1,000. Dyna ffracsiwn o'r ffortiwn fach roeddwn i wedi'i wario ar fy stiwdio ... ac rydw i'n cael amser anodd yn clywed unrhyw wahaniaeth ansawdd!

Recordio yn Garageband A'r Chwyddo H6

Y gamp i'r setup hwn yw ein bod ni'n mynd i recordio pob un o'n gwesteion lleol unigol ar y Zoom H6, ond rydyn ni'n mynd i recordio'r gwestai anghysbell ar ei drac ei hun yn Garageband. Mae hynny oherwydd bod angen sain gyfanredol ein gwesteion i gyd i mewn i Skype (neu raglen arall) heb fwydo eu llais eu hunain yn ôl iddynt gydag adlais. Er bod hyn yn ymddangos yn gymhleth iawn, dyma drosolwg o'r camau:

 1. Gwifren eich clustffonau, lluniau, chwyddo, a'ch gliniadur yn gywir.
 2. Ffurfweddu Blodau Sain i wneud dyfais sain rithwir ar gyfer recordio'r galwr yn Garageband.
 3. Sefydlu prosiect Garageband gyda Skype a'ch Zoom fel traciau unigol.
 4. Gosod gosodiadau sain Skype i ddefnyddio Soundflower fel eich siaradwr.
 5. Dechreuwch recordio yn Garageband, dechreuwch recordio ar eich Zoom, a gwnewch eich galwad.
 6. Ar ôl i chi i gyd wneud, dewch â'r Zoom Tracks i'ch prosiect Garageband a golygu eich podlediad.

Cam 1: Cysylltu Eich Chwyddo a'ch Gliniadur

Cofiwch, rydyn ni'n defnyddio allbwn y chwyddo fel bws mewnbwn i'n galwad Skype, felly rydych chi'n mynd i ddefnyddio'r Chwyddo mewn modd arferol ... ddim yn pasio drwodd trwy USB i Garageband.

 1. Cysylltu a hollti clustffon / meic i'ch Mac.
 2. Cysylltu a Holltwr clustffon 5-ffordd i un ochr i'r holltwr. Roeddwn i'n meddwl efallai y bydd angen amp clustffon bach arnaf, ond gweithiodd hyn yn wych!
 3. Cysylltwch ochr arall y holltwr â'ch jack ffôn ar y Zoom H6 gan ddefnyddio'r cebl gwrywaidd / gwrywaidd a ddaeth gyda'r holltwr clustffon.
 4. Cysylltwch bob un o'ch ceblau meicroffon XLR â'ch mewnbynnau Zoom.
 5. Cysylltwch bob un o'ch clustffonau i'ch holltwr 5-ffordd. Rwy'n defnyddio clustffonau rhad ar gyfer gwesteion ac yna'n plygio fy nghlustffonau proffesiynol i mewn i sicrhau bod y sain yn dda.

Cam 2: Gosod Blodau Sain a Sefydlu Dyfais Rithwir

 1. Lawrlwytho a gosod Blodyn sain, sy'n eich galluogi i wneud dyfais sain rithwir ar eich Mac.
 2. Defnyddiwch Audio Midi Setup i greu dyfais agregau a all gael ei thraciau ei hun yn Garageband. Gelwais yn bodlediad i mi a defnyddiais y meicroffon adeiledig (dyna lle mae'r clustffonau Zoom yn dod i mewn) a Soundflower (2ch).

Gosodiad MIDI Sain Dyfais Agregau

Cam 3: Sefydlu Prosiect Garejband

 1. Agor Garageband a chychwyn prosiect newydd.
 2. Llywiwch i'ch dewisiadau Garageband a dewiswch podledu fel eich Dyfais mewnbwn a gadael Allbwn Adeiledig fel eich Dyfais Allbwn.

Dewisiadau Garageband

 1. Nawr ychwanegwch drac gyda mewnbwn 1 a 2 (Podcastio) a mewnbwn 3 a 4 (Podcastio). Un trac fydd llais Skype sy'n dod i mewn a'r llall fydd eich allbwn Zoom (nad oes raid i chi ei ddefnyddio gan ein bod ni'n recordio traciau unigol ar eich Zoom H6). Dylai edrych fel hyn:

Traciau Garageband

Cam 4: Sefydlu Skype

 1. Yn Skype, bydd angen i chi osod y siaradwr i'ch dyfais rithwir, Blodyn sain (2ch) a'ch meicroffon i'ch Meicroffon Mewnol (sef allbwn Zoom H6 ar gyfer eich meicroffonau).

Siaradwyr 2ch Skype Flower

 1. Gwisgwch eich clustffonau, gwnewch a Galwad prawf Skype, a gwnewch yn siŵr bod eich lefelau sain yn dda!

Cam 5: Cofnodi ar Garageband a Zoom

 1. Profwch lefelau eich meicroffon ar eich Chwyddo a cofnod i'r wasg i ddechrau recordio'ch gwesteion lleol.
 2. Profwch eich lefelau sain yn Garageband a cofnod i'r wasg i ddechrau recordio'ch galwad Skype.
 3. Gwnewch eich galwad Skype!

Cam 6: Golygu Eich Podlediad

 1. Nawr eich bod chi i gyd wedi gwneud, dim ond mewnforio eich traciau sain o'ch Zoom, treiglo'ch trac agregau, a golygu eich podlediad.
 2. Rydych chi i gyd wedi gwneud!

Nodyn olaf, deuthum o hyd i bag ysgwydd anhygoel mae hynny'n gweddu i'm holl geblau, fy Zoom, fy meicroffonau, standiau, a hyd yn oed trybedd a llechen os ydw i eisiau gwneud rhywfaint o ffrydio byw. Rwy'n ei alw'n fy Podlediad Ewch Bag… Yn y bôn, stiwdio podlediad gyfan mewn bag sengl, padog, gwrth-ddŵr y gallaf ddod ag ef i unrhyw le.

Bag Ysgwydd Podcastio

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiadau cyswllt trwy'r erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.