Sut i Ail-frandio'ch Busnes Heb Golli Traffig

ail-frandio

Nid oes llawer o gwmnïau wedi cyfrifo popeth yr eiliad y maent yn lansio eu gwefan. I'r gwrthwyneb, nid oes gan bron i 50% o fusnesau bach wefan hyd yn oed, heb sôn am ddelwedd brand y maent am ei datblygu. Y newyddion da yw nad oes raid i chi o reidrwydd gael y cyfan i gyfrif oddi ar yr ystlum. Pan rydych chi newydd ddechrau, y peth pwysicaf yn union yw hynny - i ddechrau. Mae gennych amser bob amser i wneud newidiadau ac ail-frandio. Fel Prif Swyddog Meddygol Domain.ME, gweithredwr enwau parth .ME personol, rwy'n dyst i brosiectau ail-frandio bach a mawr yn ddyddiol.

Mae'r achosion y tu ôl i'r prosiectau hyn yn amrywio. Yn syml, mae rhai pobl yn cael eu gorfodi i newid enw eu brand mewn uno, neu efallai fod ganddo rywbeth i'w wneud â delwedd gyfredol y brand, ac mae rhai cwmnïau eisiau arbrofi yn unig!

Waeth beth yw'r achos, mae un peth yn sicr - rydych chi am gadw'ch busnes i redeg trwy'r ail-frandio. Ond sut allwch chi gadw'ch cwsmeriaid rheolaidd i ddod trwy'r drws pan fyddwch chi wedi newid yr arwydd, yr enw, y lliw, a phopeth y byddent yn ei gael yn gyfarwydd?

Mae'n allweddol gwneud eich cwsmeriaid yn rhan o'ch ail-frandio. Ymgysylltu ac adborth cyson gan eich cynulleidfa yw'r ffactor pwysicaf i drosglwyddo'n llwyddiannus. Yn ddelfrydol, bydd eich eiriolwyr brand mwyaf ffyddlon yn gweithredu fel grŵp prawf ar gyfer eich gwedd newydd. Gwrandewch arnyn nhw, cynhaliwch arolwg barn os ydych chi'n credu y gallwch chi dderbyn rhywfaint o adborth cynhyrchiol, a chaniatáu iddyn nhw ddod yn rhan o'ch busnes yn wirioneddol. Mae pobl yn gwerthfawrogi cymryd rhan ac maen nhw hyd yn oed yn fwy tebygol o argymell ac eirioli dros eich brand os ydyn nhw'n teimlo eu bod nhw wedi'ch helpu chi i'w adeiladu yn y lle cyntaf.

Beth Am Fy Ngwefan?

Bydd cadw'ch traffig a'ch safleoedd haeddiannol yn y broses o ail-frandio a newid eich enw parth yn bendant yn anodd. Paratowch eich hun ar gyfer y ffaith y byddwch yn sicr yn colli rhai ymwelwyr (a rhai gwerthiannau hefyd) oherwydd yr ymgymeriad hwn. Fodd bynnag, gall y canlyniad terfynol wneud y cyfan yn werth chweil a gall trosglwyddo'n ofalus leihau'r difrod. Bydd y pum rheol hyn yn eich rhoi ar ben ffordd:

  1. Gwybod eich ffynonellau traffig - Bydd angen trosolwg manwl arnoch o ble mae'ch traffig cyfredol yn dod (mae'r wybodaeth hon ar gael yn hawdd trwy eich Offer Dadansoddeg Google). Rhowch sylw manwl i'r sianeli sy'n gyrru'r swm uchaf o draffig - a gwnewch yn siŵr bod eu priod gynulleidfaoedd yn cael gwybod am yr ail-frandio a'r newid parth. Cymerwch yr amser i ddatblygu strategaeth a fydd yn targedu'r sianeli penodol hyn ac yn eu hysbysu am y newid yn brydlon ac yn effeithiol.
  2. Cadwch ymwelwyr ar yr un dudalen - Ydych chi erioed wedi clywed am y 301 o ailgyfeiriadau? Mae'r rhain yn ailgyfeirio ymwelwyr gwefan i URL gwahanol i'r un a wnaethant yn wreiddiol i'w porwr neu glicio o restr o ganlyniadau chwilio. Mae hyn yn helpu i sicrhau bod eich defnyddwyr nad ydyn nhw'n ymwybodol o'ch ail-frandio a'ch newid parth yn cael eu gyrru i'ch gwefan newydd. Ar ôl i chi gynhyrchu adroddiad backlink a sefydlu pa ffynonellau sy'n sôn am eich gwefan, byddwch chi am sicrhau bod pob un o'r URLau hynny'n pwyntio at eich cyfeiriad gwe newydd. Efallai yr hoffech chi gyflogi gweithiwr proffesiynol ar gyfer y cam hwn.
  3. Tynnwch y plwg - Ar ôl i chi wirio popeth ddwywaith a bod eich cynulleidfa wedi cael gwybod yn iawn am y trawsnewid, y cam nesaf yw lansio'ch gwefan newydd. Ar y pwynt hwn, byddwch chi am i'ch cyfrif Google Analytics a'ch Consol Chwilio gael eu cysylltu â'ch parth newydd. (Edrychwch ar Douglas's rhestr wirio newid parth yma!) Nid yn unig hynny, ond bydd angen i chi hefyd gadw'r hen frand yn gorwedd yn y tagiau meta a chopïau testun o'ch ased newydd fel y gall y peiriannau chwilio gyfrifo'r mynegai a newid yn iawn.
  4. Diweddarwch eich dolenni a'ch rhestrau - Mae angen diweddaru pob un o'r cyfeirlyfrau busnes sy'n cynnwys eich gwefan - ac os ydych chi wedi buddsoddi mewn SEO lleol a bod gennych gannoedd o ddolenni ar gyfeiriaduron busnes trwy'r rhyngrwyd, bydd yn cymryd llawer o amser. Mae backlinks, fel y rhai ar gyfeiriaduron busnes, yn ddangosyddion eich perthnasedd a'ch presenoldeb ar y we. Estyn allan i'r gwefannau sydd wedi cysylltu â chi yn y gorffennol a gofyn iddynt newid eu dolen i'ch URL newydd fel eich bod yn parhau i berfformio'n dda yng nghanlyniadau peiriannau chwilio.
  5. Hyrwyddo, hyrwyddo, hyrwyddo - Trosoledd cysylltiadau cyhoeddus, postio gwesteion, cyhoeddiadau e-bost, PPC a'ch holl sianeli marchnata digidol i adael i'r bobl wybod eich bod yno gyda delwedd a pharth newydd sbon. Efallai y bydd y gost hon hyd yn oed yn eich ennill dros rai arweiniadau ffres, a bydd yn bendant yn helpu'r peiriannau chwilio i fynegeio'ch gwybodaeth a ffeilio'ch newid yn iawn. Mae prosiect ail-frandio heb ymgyrch farchnata yn wastraff yn unig, felly cyfrifwch y buddsoddiad hwnnw hefyd.

Mae newid yn normal ym myd busnes cwmnïau newydd a chwmnïau sefydledig. Mae gwybod sut i oroesi a ffynnu trwy'r newidiadau hynny yn ganolog, felly gwnewch yr ymdrech ychwanegol honno i gyflwyno'ch busnes yn y goleuni gorau un.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.