20 Ffordd i gael eich cynnwys yn well na'ch cystadleuydd

adeiladu gwell cynnwys

Mae'n fy synnu faint o waith caled y mae cwmnïau'n ei roi mewn strategaeth gynnwys heb erioed edrych ar wefannau a thudalennau cystadleuol. Nid wyf yn golygu cystadleuwyr busnes, rwy'n golygu cystadleuwyr chwilio organig. Gan ddefnyddio teclyn felSemrush, gall cwmni wneud dadansoddiad cystadleuol yn hawdd rhwng eu gwefan a safle cystadleuol i nodi pa delerau sy'n gyrru traffig i gystadleuydd a ddylai, yn lle hynny, fod yn arwain at eu gwefan.

Er y gallai llawer ohonoch fod yn meddwl backlinking ddylai fod y strategaeth, byddwn yn anghytuno. Er y gall backlinking arwain at fwy o safleoedd yn y tymor byr, y broblem yw hynny gwell cynnwys bob amser yn ennill yn y tymor hir. Eich nod ddylai fod i greu cynnwys sy'n anfeidrol well na'r hyn y mae gwefan gystadleuol wedi'i gyhoeddi. Pan fyddwch chi'n gwneud gwaith gwell nag y gwnaethon nhw, byddwch chi ennill cysylltiadau y tu hwnt i'r hyn y gallech chi ei drin â llaw erioed.

Mae gan Ross Hudgens o Siege Media swydd fanwl ar sut i gynyddu traffig gwefan 250,000+ o ymweliadau misol gydag ffeithlun ar sut i raddio cynnwys yn well. Yn bersonol, nid wyf yn poeni cymaint am gael tunnell o ymwelwyr i'r wefan ag yr wyf yn ei wneud am ymwelwyr o safon a fydd yn tanysgrifio, yn dychwelyd ac yn trosi. Ond mae'r infograffig yn nugget o aur oherwydd ei fod yn nodi sut i raddio'ch cynnwys yn well. Mae hon yn strategaeth yr ydym yn ei defnyddio trwy'r amser yn ein strategaethau cynnwys gyda chleientiaid.

Sut i Safle Cynnwys yn Well

 1. Post Slug - golygu eich gwlithen bost a gwneud eich URL yn fyrrach. Sylwch mai’r URL hwn yw ein parth yn ychwanegol at sut-i-reng-cynnwys-gwell, URL syml, cofiadwy y bydd defnyddwyr peiriannau chwilio yn fwy addas i glicio arno a hyd yn oed ei rannu.
 2. Mathau o Gynnwys - sain, graffeg, animeiddiadau, cynnwys rhyngweithiol, fideo ... mae unrhyw beth y gallwch chi ei wneud sy'n gwneud i'ch cynnwys sefyll allan ac yn hawdd ei rannu yn mynd i ennill mwy o sylw. Mae'n pam rydyn ni'n caru ac yn datblygu maint micro-graffeg ar gyfer cyfryngau cymdeithasol.
 3. Teitl y Dudalen - Mae defnyddio geiriau allweddol yn bwysig, ond mae creu teitl sy'n werth clicio arno yn strategaeth wych. Rydym yn aml yn cyhoeddi teitl tudalen sy'n wahanol i deitl yr erthygl, wedi'i optimeiddio'n benodol ar gyfer chwilio. Peidiwch ag abwydo defnyddwyr chwilio â theitlau nad ydyn nhw'n berthnasol, serch hynny. Byddwch chi'n colli hygrededd gyda'ch ymwelwyr.
 4. Ysgrifennu Syml - Rydym yn osgoi geirfa gymhleth ac acronymau diwydiant gymaint â phosibl - oni bai ein bod yn cynnwys diffiniadau a disgrifiadau ohonynt i helpu ein hymwelwyr. Nid ydym yn ceisio ennill gwobr lenyddol gyda'n cynnwys, rydym yn ceisio gwneud pynciau cymhleth yn haws eu deall. Mae siarad ar lefel y gall pob ymwelydd ei deall yn hollbwysig.
 5. Strwythur Tudalen - Roedd gan y cynnwys a restrwyd gyntaf restrau bwled 78% o'r amser. Mae trefnu eich tudalen yn adrannau sy'n hawdd eu sganio yn caniatáu i ddarllenwyr ei deall yn haws. Mae darllenwyr wrth eu bodd â rhestrau oherwydd eu bod yn ymchwilio a gallant gofio neu wirio'r eitemau sydd eu hangen arnynt neu y maent wedi'u hanwybyddu.
 6. Ffontiau Darllenadwy - Mae addasu maint eich ffont mewn perthynas â'r ddyfais yn bwysig y dyddiau hyn. Mae penderfyniadau sgrin yn dyblu bob ychydig flynyddoedd, felly mae ffontiau'n mynd yn llai ac yn llai. Mae llygaid darllenwyr wedi blino, felly cymerwch hi'n hawdd arnyn nhw a chadwch eich ffontiau'n fawr. Maint ffont cyfartalog safle Tudalen # 1 yw 15.8px
 7. Amseroedd Llwyth Cyflymach - Nid oes dim yn lladd eich cynnwys fel amseroedd llwyth araf. Mae yna dunnell o ffactorau sy'n effeithio ar gyflymder eich tudalen, a dylech chi bob amser fod yn ymdrechu am amseroedd llwyth cyflymach a chyflymach.
 8. Gweledol - Roedd gan 9fed delwedd ar gyfartaledd y dudalen gyntaf ar y dudalen, felly mae'n hanfodol cynnwys delweddau, diagramau a siartiau sy'n gymhellol ac y gellir eu rhannu.
 9. pics - nid yw cydio yn yr un ffotograffiaeth stoc â mil o wefannau eraill yn eich helpu i greu neges unigryw. Pan gawn ein ffotograffydd i saethu gyda'r cwmnïau rydyn ni'n gweithio gyda nhw, rydyn ni hefyd yn eu cael nhw i dynnu cant neu ddangos lluniau o amgylch y swyddfa a'r adeilad. Rydyn ni eisiau lluniau cymhellol sy'n gwahaniaethu'r cleient oddi wrth eu cystadleuwyr. Mae delweddau o ansawdd uchel yn cael 121% yn fwy o gyfranddaliadau
 10. Botymau Cyfran fel y bo'r Angen - nid yw creu cynnwys gwych yn ddigon os nad ydych yn ei gwneud hi'n hawdd rhannu'r cynnwys hwnnw. Rydyn ni'n ei gwneud hi'n syml gyda botymau wedi'u teilwra i'r chwith, ar y dechrau, ac ar ddiwedd pob darn o gynnwys. Ac mae'n gweithio!
 11. Infographics - Mae sgriniau mawr yn mynnu delweddau hardd, mawr neu ffeithluniau sy'n plesio'n esthetaidd. Nid ydym yn cynhyrchu ffeithluniau eang oherwydd eu bod yn anodd eu rhannu ar wefannau eraill. Cynhyrchu ffeithluniau anhygoel sy'n dal ac yn hynod weledol yn ein helpu ni i ddenu, egluro a throsi llawer mwy o ymwelwyr.
 12. Dolenni - Mae llawer o gyhoeddiadau yn osgoi cysylltiadau allanol ar bob cyfrif a chredaf fod hynny'n gamgymeriad. Yn gyntaf, mae darparu dolen i gynnwys gwerthfawr sydd ei angen ar eich cynulleidfa yn cynyddu eich gwerth fel curadur ac arbenigwr iddynt. Mae'n dangos eich bod chi'n talu sylw ac yn gwerthfawrogi cynnwys gwych. Yn ail, gyda'r algorithmau wedi'u diweddaru wrth chwilio, nid ydym wedi gweld unrhyw gwymp yn ein hawdurdod gyda thunelli o gysylltiadau allan.
 13. Hyd y Cynnwys - Rydym yn parhau i wthio ein llenorion am erthyglau mwy disgrifiadol, iachus ar bynciau. Efallai y byddwn yn dechrau gyda rhai pwyntiau bwled syml i'r darllenydd eu sganio ac yna defnyddio is-benawdau i rannu'r tudalennau'n adrannau. Rydyn ni'n taenellu gryf ac emphatig tagio defnydd drwyddo draw i ddal sylw darllenydd.
 14. Rhannwch yn Gymdeithasol - Nid ydym yn rhannu ein cynnwys unwaith yn unig, rydym yn rhannu ein cynnwys sawl gwaith ar draws ein sianeli cymdeithasol. Mae'r cyfryngau cymdeithasol fel ticiwr lle mae pobl yn aml yn darganfod mewn amser real. Os ydych chi wedi cyhoeddi erthygl y tu allan i'r amser y mae dilynwr yn talu sylw, rydych chi wedi'u colli.
 15. Gosod Eich Cynnwys - Mae cyfran sylweddol o'n cynulleidfa yn bobl nad ydyn nhw'n mynychu ein gwefan yn aml - ond maen nhw'n darllen ein cylchlythyr neu'n ymateb i ddarn o'r straeon oedd yn ddiddorol iddyn nhw. Heb gylchlythyr na chwmni cysylltiadau cyhoeddus yn gwthio ein cynnwys i gynulleidfa berthnasol, ni fyddem yn cael ein rhannu cymaint. Os nad ydym yn cael ein rhannu, nid ydym yn cael ein cysylltu â. Os nad ydym yn cysylltu â ni, nid ydym yn mynd i reng.

Sut i Safle Cynnwys NOSON yn Well

Rydyn ni'n caru'r rhestr hon, ond rydyn ni eisiau rhannu cwpl o eitemau a gafodd eu hanwybyddu ond sy'n feirniadol iawn, iawn:

 1. Awdur - Ychwanegwch bio eich awdur at eich tudalennau. Wrth i ddarllenwyr sgwrio erthyglau a'u rhannu, maen nhw eisiau gwybod bod rhywun ag arbenigedd wedi ysgrifennu'r erthygl. Nid yw darn o gynnwys di-awdur yn cael ei wahaniaethu cymaint ag un gydag awdur, llun a bio sy'n darparu pam y dylid gwrando arnyn nhw.
 2. Fformatau Symudol - Os nad yw'ch tudalen yn hawdd ei darllen, fel y byddai gyda fformat Tudalen Symudol Cyflym (AMP) Google, mae'n debyg na fyddwch yn mynd i gael ei chwilio mewn ffonau symudol. Ac mae chwiliadau symudol ar gynnydd yn ddramatig.
 3. Ymchwil Sylfaenol - os oes gan eich cwmni ddata diwydiant perchnogol a allai fod yn werthfawr i'ch rhagolygon, tyllwch drwyddo a darparu dadansoddiad cyhoeddus. Mae ymchwil gynradd yn fwyn aur ac yn cael ei rannu ar-lein yn gyson. Mae galw mawr am ddata ffeithiol amserol gan gyhoeddiadau diwydiant, dylanwadwyr, a hyd yn oed eich cystadleuwyr.
 4. Ymchwil Uwchradd wedi'i guradu - edrychwch ar waelod yr ffeithlun hwn ac fe welwch iddynt wneud eu hymchwil - dod o hyd i dros ddwsin o ffynonellau ymchwil sylfaenol sy'n paentio delwedd glir o'r hyn sydd angen ei gyflawni. Weithiau mae trefnu a thynnu'r aur allan yn darparu'r holl wybodaeth y mae eich rhagolygon yn ei cheisio.
 5. Talu am Hyrwyddo - hyrwyddiad chwilio taledig, hyrwyddiad cymdeithasol taledig, cysylltiadau cyhoeddus, hysbysebu brodorol ... mae'r rhain i gyd yn fuddsoddiadau solet, wedi'u targedu, y dyddiau hyn. Os ydych chi'n mynd trwy'r drafferth o greu cynnwys gwych - mae'n well bod gennych chi ychydig o gyllideb dros ben i'w hyrwyddo!

Sut i Safle Cynnwys yn Well

5 Sylwadau

 1. 1
 2. 2
 3. 4

  Ar y cyfan gwybodaeth sylfaenol, ond pwysig iawn. Diolch am ein hatgoffa beth sy'n hollbwysig.

  Un ychwanegiad yw cofio gwneud eich penawdau'n emosiynol. Cofiwch pwy yw'ch marchnad darged a mynd i'r afael â'u pwyntiau poen gydag apêl emosiynol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.